Økt fokus på hvitvasking har gitt flere meldinger

Kurs i hvitvaskingskontroll på Havnaseminaret i februar 2017.

Økt fokus på hvitvasking har ført til at eiendomsmeglere nå melder inn flere mistenkelige pengetransaksjoner til Økokrim.

Ny statistikk fra Økokrim viser at antallet det siste året har vært en økning fra 45 til 134 tips fra eiendomsmeglere om mistenkelige pengetransaksjoner.

Økt fokus

De siste årene har Norges Eiendomsmeglerforbund hatt stort fokus på tematikken hvitvasking gjennom kurs i lokalforeninger, i Forum for næringsmeglere og på vår-/høstkonferanser. I tillegg har NEF både hatt møter med Økokrim og Finanstilsynet, og det har blitt sent ut mye informasjon i flere kanaler til medlemmene.

– Norges Eiendomsmeglerforbund har lagt store ressurser i informasjons- og opplæringsvirksomhet, og det er gledelig å se hvor godt eiendomsmeglerne svarer. Bransjens kunnskap og bevissthet om hvitvaskingsproblematikken har gått fra null til hundre de siste to årene. Endret praksis reduserer risikoen for hvitvasking i forbindelse med eiendomstransaksjoner. Det er grunn til å berømme norske eiendomsmegleres evne til å oppfylle samfunnets interesser, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving

– Tatt utfordringene på alvor

Økokrim viser til at det finnes flere dommer der utbytte fra kriminalitet er anvendt til å kjøpe eller videre­­­­utvikle eiendommer, men at økningen i antall tips fra eiendomsmeglingsbransjen ikke skyldes økning i antallet kriminelle saken, men at bedre rutiner i bransjen har avdekket flere forhold som må rapporteres inn.

– Denne bransjen har tatt utfordringene på alvor og gjort betydelige tiltak, sier Sven Arild Damslora, som er avdelingsleder for Enheten for finansiell etterretning i Økokrim til Dagens Næringsliv.

Les: Er det krav til kundekontroll etter hvitvaskingsregelverket når eiendomsmegler bare foretar verdivurdering?

Økokrims statistikker tilbake til 2013 viser en dobling i antall innrapporteringer fra eiendomsmeglere hvert eneste år.

– NEF har et sterkt fokus på informasjon rundt etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, både gjennom høy kursaktivitet og artikler til medlemmene. Både Finanstilsynet og Økokrim har bidratt på flere av våre kurs. Vi er glade for at fokuseringen på temaet nå viser at meglerne har blitt flinkere til å identifisere når de skal rapportere en mistenkelig transaksjon, sier fagsjef i Norges Eiendomsmeglerforbund Margrethe Røse Solli.

Les: Nytt forslag til strengere hvitvaskingsregler

Les: Hvitvasking; nytt rundskriv fra Finanstilsynet

Mest fra banker

De aller fleste hvitvaskingsrapportene som blir sendt inn kommer fra banker og andre virksomheter som driver med betalingsformindling. Her fikk Økokrim over 8300 rapporter i 2016, noe som var en økning med 86 prosent fra året før.

134 tips fra eiendomsmeglere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner, viser at tallet fortsatt er forholdsvis lavt hvis man ser det i forhold til at det i fjor ble omsatt nærmere 150 000 eiendommer gjennom eiendomsmeglere i Norge.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no