Christian Dreyer, Tore Vamraak og Carl O. Geving under bransjemøte om prising i desember 2016.

Fruktbart bransjemøte om prising i Oslo-området

Finanstilsynet, Forbrukerombudet og eiendomsmeglingsbransjen er fornøyd med det arbeidet som gjøres med å få bedre prising av boliger i Oslo. Dette kom frem på et bransjemøte torsdag.

Bransjemøtet ble arrangert av Norges Eiendomsmeglerforbund og EiendomNorge i fellesskap. På møtet ble det presentert hvilke tiltak som var gjort for å få en bedre prising i Oslomarkedet denne høsten.

Med på møtet var representanter for Finansdepartementet, Kommunaldepartementet, Justisdepartementet, Oslo kommune, Finanstilsynet, Forbrukerombudet og eiendomsmeglerbransjen.

Godt med lys på problemet: Statssekretær Tore Vamraak fra Finansdepartementet (midten, bildet over) sa at det er godt å få lys på problemene. Christian Dreyer fra EiendomNorge (tv) og Carl O. Geving fra NEF (th) er enige. (Foto: Peter Rånås, NEF).

Kulturendring

Initiativet i eiendomsmeglingsbransjen i september i år for få mindre avvik mellom prisantydning og solgtpriser har gitt resultater

-Vi opplever at vi begynner å få kontroll i Oslo, innledet NEFs administrerende direktør Carl O. Geving.

Styreleder i NEF, Kurt Buck påpekte at det har skjedd en kulturendring i bransjen:

-Det er ikke god tone blant meglere å prise feil, påpekte Kurt Buck.

Christian Dreyer i EiendomNorge presenterte statistikk som viser at avviket i Oslo mellom annonsert pris og solgtpris nå er på litt over 8 prosent. Dette er en halvering fra i sommer, og en sterk forbedring.

-Bedre prising gir tryggere bolighandel, kommenterte han.

Les om møtet i september her: Bransjemøte for å løse prisingsproblemet i Oslo

Berømmet av Forbrukerombudet

Både Finanstilsynet og Forbrukerombudet har engasjert seg i prisingsdebatten, og begge var tilstede på møtet torsdag.

-Det er prisverdig av bransjen å ha tatt dette initiativet, sa Anne Merete Bellamy, direktør for markedstilsyn i Finanstilsynet. Hun fortalte at Finanstilsynet vil føre tilsyn med prisingen i sitt ordinære tilsyn i løpet av 2017.

Også Forbrukerombudet var positive til arbeidet som har vært gjort:

– Jeg vil berømme bransjen, for avviket er nå godt under 10 prosent, sa fagdirektør for bolig Tonje Hovde Skjelbostad.

Hun forklarte at Forbrukerombudet fortsetter å holde prisingsavvikene under oppsikt, og vil ved behov ta kontakt med de enkelte foretakene.

Statssekretær Tore Vamraak fra Finansdepartementet sa at det er godt med internt justis i bransjen, og pekte på at det er viktig med fortsatt oppfølging.

At dette skal skje videre fra bransjen ble bekreftet av både Carl O. Geving fra NEF og Christian Dreyer fra EiendomNorge.

Les mer: Finanstilsynet om Eiendomsmeglernes rolle i prissettingen

Godt oppmøte: Bransjen, departementene, Tilsyn og Ombud var godt representert på møtet i Oslo. (Foto: Peter Rånås, NEF)
Godt oppmøte: Bransjen, departementene, Tilsyn og Ombud var godt representert på møtet i Oslo. (Foto: Peter Rånås, NEF)

Tiltak i bransjen

På møtet ble det også orientert om de ulike tiltakene som er gjort i foretakene for å sikre at eiendomsmeglernes prising blir gjort tilfredsstillende.

Dag Hegerstrøm fra Privatmegleren fortalte hvordan e-takstproduktet virker og er implementert i boligsalgene. Et produkt som er med på å gi transparens for eiendomsmeglerens prising.

Marita W. Kvaale fra Krogsveen forklarte hvordan prising og prisingsavvik nå er underlagt den vanlige internkontrollen.

NEFS juridisk avdeling minner bransjen om:

1. Vurdering av eiendommens verdi inngår i meglers rådgivningsplikt – denne må være basert på en forsvarlig faglig vurdering og en befaring av eiendommen
2. Dokumentasjon av prisfastsettelse må inn i meglers daglige rutine – det skal foreligge befaringsrapport og innholdet i denne bør være nedfelt i rutinene
3. Meglers prisvurdering og avvik mellom utropspris og salgspris må inn som et vurderingspunkt i foretakenes internkontrollsystem – det forventes at dette følges opp av den fagansvarlige

Dagsorden for møtet 8. desember

12:00-12.10: Hvorfor og hvordan tar eiendomsmeglerne kontroll over Oslo-prisingen – Carl O. Geving, adm. dir. Norges Eiendomsmeglerforbund

12.10-12.20: Avvik utropspris/solgtpris. Status og målsetting – Christian V. Dreyer, adm. dir. Eiendom Norge

12.20-12.30: Innføring av tilstandsrapporter i Oslo og Bergen. Eiendomsmeglerens rolle i verdisetting – Kurt F. Buck, styreleder Norges Eiendomsmeglerforbund

12.30-12.40: Hva betyr riktigere prising for forbrukerne? – Carsten H. Pihl, forbrukerrådgiver Norges Eiendomsmeglerforbund

12.40-12.50: Gjeldende rettsregler. Tiltak for å sikre høyere presisjonsnivå i prisingen – Hanne Nordskog-Inger, fagsjef Eiendom Norge, Margrethe Røse Solli, advokat og fagsjef Norges Eiendomsmeglerforbund

12.50-13.00: Arbeidet med innføring av av eTakst. – Dag Hegerstrøm, viseadministrerende direktør i Privatmegleren

13.00-13.10: Avvikskontroll som en del av internkontrollen – Marita Weierud Kvaale, advokat og fagansvarlig i Eiendomsmegler Krogsveen

13.10-14.00: Dialog

 

 

 

Del artikkel