Stavanger_hus

Oslo drar boligprisen opp

Boligprisene steg med 1,1 prosent i mai 2016.

Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 1,2 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 7,3 prosent høyere enn for 12 måneder siden, viser tall fra Eiendom Norge .

Det ble solgt 9.242 bruktboliger i mai, en økning på 4,8 prosent sammenlignet med mai 2015. Ved utgangen av mai var det 13.261 boliger til salgs, noe som er 8,5 prosent færre enn for ett år siden.

Høyt tempo i Oslo

Det er stor etterspørselen etter boliger over store deler av landet, men særlig i Oslo-regionen hvor boligene selges svært raskt. Dette kombinert med en lav tilbudsside i hovedstaden gjør at prisen går opp.

Boligprisene i mai utviklet seg sterkt over nesten hele landet. Størst oppgang blant byene hadde Oslo og Hamar med henholdsvis 2,2 og 1,6 prosent. Sterkest prisutvikling de siste 12 månedene har Oslo hatt med en vekst på 12,8 prosent. Deretter følger Hamar og Drammen med henholdsvis 11,4 og 10,1 prosent. Svakest utvikling siste 12 måneder hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 7,0 og 5,8 prosent.

– Mai har vært en svært sterk måned på landsbasis med høyt omsetningsvolum og høy prisvekst. Trenden med svært store regionale forskjeller fortsetter, hvor Oslo og Hamar fortsatt topper prisveksten. Dette reflekterer de store forskjellene i sysselsetting, hvor oljeeksponerte fylker har hatt til dels sterk ledighetsvekst fra i fjor mens de fleste østlandsfylkene har hatt fallende ledighet i samme periode. Store deler av landet har en mer moderat prisutvikling og et velbalansert marked, mens Østlandet trekker opp snittet. Stavanger og Sandnes faller noe, men omsetningsvolumene går opp og utviklingen så langt i år indikerer at Stavanger-markedet har begynt å stabilisere seg på et mer moderat prisnivå enn tidligere. Det er positivt, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

– Oslo-markedet er preget av en voldsom ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Her er prisutviklingen historisk sterk, og alt tyder på at dette vil fortsette framover. Prisene drives opp av demografiske forhold, og en kommune som somler med tilrettelegging av tomter og byggetillatelser med det resultat at byggetakten er under halvparten av behovet. De økonomiske driverne som inntekt, sysselsetting og renteutvikling har sterk innvirkning på dette markedet. En så bratt prisutvikling som vi ser her gir grunn til bekymring. Osloregionen har ingen garanti mot et fremtidig omslag i de økonomiske driverne, slik andre deler av landet opplever akkurat nå. I Oslo-markedet er det et skrikende behov for mer boligbygging. Ut over å styrke tilbudssiden er det vanskelig å se hva som skal bryte trenden i Oslo-markedet på kort sikt, sier Carl O. Geving.

Det tok i gjennomsnitt 32 dager å selge en bolig i mai mot 30 dager i mai 2015. Av de største byene var det kortest salgstid i Oslo og Drammen der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 14 og 15 dager å selge en bolig. Lengst tid tok det i Stavanger og Kristiansand med henholdsvis 86 og 50 dager.

Del artikkel