Boligskatten 2017 - få endringer etter budsjettforliket

Fra nyttår: Maks fem ganger inntekt i lån – og strammere for de som vil kjøpe sekundærbolig i Oslo

Fra nyttår kan ikke nye låntagere få mer lån enn fem ganger inntekten. De som skal kjøpe sekundærbolig i Oslo må ha 40 prosent egenkapital. De strengere kravene kommer i ny boliglånsforskrift fra regjeringen.

Finanstilsynet foreslo i høst innstramminger i boliglånsforskriften. Etter høring og møter med bransjen – blant annet med NEF – kommer Regjeringen i dag med sitt forslag til innstramminger. Innstrammingene er ikke så stramme som Finanstilsynet foreslo.

Finn dine tall på Bolig360.no

Hvor mye kan du låne - se bolig360.no
Finn dine tall: På NEFs forbrukersider Bolig360.no kan du se hvor mye du kan låne og må ha i egenkapital! Les mer her!

Strengere for kjøp av sekundærboliger i Oslo

– Boligprisveksten er høy i store deler av landet, men særlig i Oslo. Jeg har derfor valgt å rette enkelte av tiltakene inn mot boliglån i Oslo, men samtidig opprettholde god fleksibilitet også der, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding.

Det blir fra nyttår strengere krav til egenkapital ved lån til sekundærboliger i Oslo. Etter den nye forskriften øker kravet til 40 prosent. I resten av landet videreføres kravet om 15 prosent egenkapital også for sekundærboliger.

– Kjøpere av sekundærbolig kan drive opp prisene for andre kjøpere. Strengere krav til egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo kan derfor begrense spekulasjon og gi mindre press i budrundene for unge og familier som skal etablere seg i sin første bolig, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

NEF: Favoriserer boligkjøpere

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, påpeker at de nye Oslo-reglene favoriserer boligkjøpere som skal bo i boligen selv.

– Det vil bli relativt sett lettere å kjøpe bolig for å bo foran å kjøpe for å leie ut, kommenterer Carl O. Geving.

Finansminister Siv Jensen sammen med adm. dir. Carl O. Geving og styreleder Kurt F. Buck i Norges eiendomsmeglerfobund

I møte med NEF: Finansminister Siv Jensen møtte i september NEFs administrende direktør Carl O. Geving og styreleder Kurt F. Buck. Et av temaene var forslaget til ny boliglånsforskrift. NEF manet da til at det ikke skulle gjøres store innstramminger. (Foto: Svein Strømnes, NEF)

NEF har i høringssvar ønsket at det brukes regionale grep i og med at boligmarkedet varierer rundt i landet:

– Det at man går inn og strammer inn i Oslo er riktig. Det eneste fornuftige er å ta regionale grep. Her har man lyttet til miljøene som kjenner boligmarkedet, kommenterer Carl Geving.

Fem ganger inntekten  i lån

Den nye forskriften slår også fast at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt.

Les mer: Du kan lese mer om hvordan reglene virker på vår forbrukerside Bolig360.no

Regjeringens argumentasjon om kravet om maksimal gjeld i forhold til inntekt er at det vil gi en ekstra trygghet for at bankenes vurdering av kundens betjeningsevne ikke strekkes for langt.

Strengere krav til avdragsbetaling vil øke husholdningenes buffer ved et senere boligprisfall, skrives det i pressemeldingen.

– Å sette en grense for lån tilsvarende fem ganger brutto inntekt er fornuftig og vil bidra til langsiktig stabilitet. Det er risikabelt å låne mer, kommenterer NEFs administrerende direktør Carl O. Geving.

Men de fleste bankene har allerede dette taket i sine egne vurderingen, så det er usikkert hvor stor effekt dette tiltaket vil få.

Les mer om forslaget: Finanstilsynet foreslår strammere låneregler. – Feil medisin, mener NEF

Strengere krav for avdragsfrihet

En annen liten endring er at avdragsfrie lån ikke skal overstige 60 prosent av boligens verdi. I dag er grensen på 70 prosent av boligens verdi.

Bankenes fleksibilitet videreføres

Det gjøres ingen endringer i kravet om egenkapital til kjøp av primærbolig, og kvoten på 10 prosent innebærer blant annet at bankene kan fortsette dagens praksis med samfinansiering med startlån fra Husbanken.

Finanstilsynet foreslo å fjerne bankenes mulighet for fleksibilitet ved utlån til bolig. I høringsrunden påpekte flere at dette er for strengt og tar bort handlingsrommet for bankene.

– Vi har derfor fulgt opp flere av innspillene fra høringen slik at bankene fortsatt skal kunne drive skjønnsmessig vurdering av lånesøknader for å hjelpe kunder, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Unntaket er Oslo. Der strammes det inn. I Oslo begrenses bankenes mulighet til å innvilge lån som bryter med kravene, til 8 prosent av verdien av samlede utlån eller inntil 10 millioner kroner per kvartal.

Ikke for refinansiering

Forskriften gjelder nye lån med pant i bolig fra banker og andre med tillatelse til å yte lån i Norge. Eksisterende boliglån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før.

Den nye forskriften er midlertidig og gjelder fram til 30. juni 2018.

Regelverket: Hele forskriften finner du her!

 

(Foto hovedbildet: Stortinget)

Del artikkel