Nytt tilsyn viser mindre prisavvik i Oslo

Oslo Barcode

Eiendomsmeglingsbransjens tiltak mot bruk av underprising av boliger i Oslo-området denne høsten har ført til bedre samsvar mellom prisantydning og solgtpris.

I august måned, før bransjen tok systematisk tak i underprisingen, var gjennomsnittsavviket i Oslo nærmere 15 prosent. For å få slutt på denne praksisen tok Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge tak i problemet og innkalte bransjen til møte 31. september. Resultatet av dette møtet var en rekke tiltak som skulle implementeres i Oslo-markedet.

Gjennom høsten har bransjen jobbet for å få til en fullstendig omlegging av prisingspraksisen, og i oktober har gjennomsnittstavviket så langt falt til ca. 10 prosent, noe som er lavere avvik enn i for eksempel april og mai fra før omleggingen.

Les: Bransjemøte for å løse prisingsproblemet i Oslo

Eiendomsmeglernes rolle i prissettingen

Noen av de punktene skulle implementeres var:

 • Prisfastsettelse skal overvåkes særskilt fra ledelsen i foretaket.
 • Foretakene skal utføre en risikovurdering av feil og mangler i prissetting, og basert på denne vurderingen må det etableres arbeidsrutiner og kontrollrutiner.
 • Grunnleggende rutiner er at megler må befare eiendommen og skrive en rapport. Rapporten må inneholde vesentlig informasjon som påvirker prisvurderingen.
 • Meglers prissetting skal dokumenteres.
 • Fagansvarlig skal føre kontroll med meglers prisvurderinger og det skal føres avviksrapportering og dokumentasjon på hvordan avvik etterfølges.
 • Bruk av verktøyet E-takst
Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no)

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (FOTO: CF-Wesenberg)

– Gjennom sterkt fokus på prisingen av Oslo-boliger har vi etablert bred konsensus om å endre bransjens praksis for å få slutt på de unaturlig store prisavvikene. Bransjen implementerer strenge internkontrollrutiner, tar i bruk nye prisingsverktøy og etablerer større åpenhet om meglerens prisingspraksis denne høsten. Utviklingen i Oslo er så langt svært positiv og vi er trygge på at vi vil se en varig endring i praksis, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.  

– Utviklingen bekrefter at det har vært helt nødvendig å frikoble eiendomsmeglerens markedsvurdering fra takstmannens vurdering, for å få til en riktigere markedsprising. Den historiske rolleblandingen mellom eiendomsmeglere og takstmenn i Oslo har ikke fungert godt. Nå kan takstmenn konsentrere seg om å levere tekniske tilstandsrapporter av høyere kvalitet, mens eiendomsmeglere fyller rollen som mellommann og rådgiver i boligtransaksjonen, sier Geving videre.     

Forbedring

Resultatene av tiltakene som bransjen har gjennomført ser man tydelig når Forbrukerombudet igjen har sett på forholdet mellom prisantydning og solgtpris ved boligomsetninger i områder hvor avviket tidligere har vært størst.

Oktobertallene viser at:

 • Mens 75 prosent av alle salg i august gikk 10 prosent eller mer over prisantydning, gjaldt dette 55 prosent av alle salg i oktober
 • Avvik på 20 prosent eller mer har gått ned fra 39 prosent i august til 16 prosent i oktober.
 • Avvik på 30 prosent eller mer er redusert fra 7 prosent i august til 1,8 prosent i oktober
 • Og mens vi i august fant 8 salg som gikk hele 40 prosent eller mer over prisantydning, gjaldt dette kun ett salg i oktober.
Tonje Hovde Skjelbostad

Fagdirektør i Forbrukerombudet Tonje Hovde Skjelbostad (FOTO: CF-Wesenberg)

– Dette viser at det er fullt mulig for meglerne å treffe riktigere pris, selv i perioder med raskt stigende boligpriser. Men selv om utviklingen i dette området som helhet er positiv, er det fortsatt omsetninger som har for store avvik. Vi forventer derfor å se en ytterlige forbedring i månedene som kommer, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet i en pressemelding.

– Vi er glade for foretakene jobber aktivt med dette, og at bransjeorganisasjonene har engasjert seg for å endre det som åpenbart har vært en ukultur i bransjen. Mindre prisavvik er positivt for forbrukere på boligjakt, som får mer reelle prisantydninger å forholde seg til, sier Skjelbostad videre.

Forbrukerombudet vil også i tiden som kommer følge bransjen nøye for være sikker på at den positive trenden fortsetter.

Les også: Tiltak mot underprising gir resultater

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

 • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no