Oslo Barcode

Nytt tilsyn viser mindre prisavvik i Oslo

Eiendomsmeglingsbransjens tiltak mot bruk av underprising av boliger i Oslo-området denne høsten har ført til bedre samsvar mellom prisantydning og solgtpris.

I august måned, før bransjen tok systematisk tak i underprisingen, var gjennomsnittsavviket i Oslo nærmere 15 prosent. For å få slutt på denne praksisen tok Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge tak i problemet og innkalte bransjen til møte 31. september. Resultatet av dette møtet var en rekke tiltak som skulle implementeres i Oslo-markedet.

Gjennom høsten har bransjen jobbet for å få til en fullstendig omlegging av prisingspraksisen, og i oktober har gjennomsnittstavviket så langt falt til ca. 10 prosent, noe som er lavere avvik enn i for eksempel april og mai fra før omleggingen.

Les: Bransjemøte for å løse prisingsproblemet i Oslo

Eiendomsmeglernes rolle i prissettingen

Noen av de punktene skulle implementeres var:

  • Prisfastsettelse skal overvåkes særskilt fra ledelsen i foretaket.
  • Foretakene skal utføre en risikovurdering av feil og mangler i prissetting, og basert på denne vurderingen må det etableres arbeidsrutiner og kontrollrutiner.
  • Grunnleggende rutiner er at megler må befare eiendommen og skrive en rapport. Rapporten må inneholde vesentlig informasjon som påvirker prisvurderingen.
  • Meglers prissetting skal dokumenteres.
  • Fagansvarlig skal føre kontroll med meglers prisvurderinger og det skal føres avviksrapportering og dokumentasjon på hvordan avvik etterfølges.
  • Bruk av verktøyet E-takst
Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no)
Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (FOTO: CF-Wesenberg)

– Gjennom sterkt fokus på prisingen av Oslo-boliger har vi etablert bred konsensus om å endre bransjens praksis for å få slutt på de unaturlig store prisavvikene. Bransjen implementerer strenge internkontrollrutiner, tar i bruk nye prisingsverktøy og etablerer større åpenhet om meglerens prisingspraksis denne høsten. Utviklingen i Oslo er så langt svært positiv og vi er trygge på at vi vil se en varig endring i praksis, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.  

– Utviklingen bekrefter at det har vært helt nødvendig å frikoble eiendomsmeglerens markedsvurdering fra takstmannens vurdering, for å få til en riktigere markedsprising. Den historiske rolleblandingen mellom eiendomsmeglere og takstmenn i Oslo har ikke fungert godt. Nå kan takstmenn konsentrere seg om å levere tekniske tilstandsrapporter av høyere kvalitet, mens eiendomsmeglere fyller rollen som mellommann og rådgiver i boligtransaksjonen, sier Geving videre.     

Forbedring

Resultatene av tiltakene som bransjen har gjennomført ser man tydelig når Forbrukerombudet igjen har sett på forholdet mellom prisantydning og solgtpris ved boligomsetninger i områder hvor avviket tidligere har vært størst.

Oktobertallene viser at:

  • Mens 75 prosent av alle salg i august gikk 10 prosent eller mer over prisantydning, gjaldt dette 55 prosent av alle salg i oktober
  • Avvik på 20 prosent eller mer har gått ned fra 39 prosent i august til 16 prosent i oktober.
  • Avvik på 30 prosent eller mer er redusert fra 7 prosent i august til 1,8 prosent i oktober
  • Og mens vi i august fant 8 salg som gikk hele 40 prosent eller mer over prisantydning, gjaldt dette kun ett salg i oktober.
Tonje Hovde Skjelbostad
Fagdirektør i Forbrukerombudet Tonje Hovde Skjelbostad (FOTO: CF-Wesenberg)

– Dette viser at det er fullt mulig for meglerne å treffe riktigere pris, selv i perioder med raskt stigende boligpriser. Men selv om utviklingen i dette området som helhet er positiv, er det fortsatt omsetninger som har for store avvik. Vi forventer derfor å se en ytterlige forbedring i månedene som kommer, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet i en pressemelding.

– Vi er glade for foretakene jobber aktivt med dette, og at bransjeorganisasjonene har engasjert seg for å endre det som åpenbart har vært en ukultur i bransjen. Mindre prisavvik er positivt for forbrukere på boligjakt, som får mer reelle prisantydninger å forholde seg til, sier Skjelbostad videre.

Forbrukerombudet vil også i tiden som kommer følge bransjen nøye for være sikker på at den positive trenden fortsetter.

Les også: Tiltak mot underprising gir resultater

 

Del artikkel