Oslo Barcode

Prising i Oslo-markedet

Onsdag 21. september samles meglerbransjen i Oslo for å drøfte utfordringene som er med store avvik mellom prisantydning og salgspris i Oslo-markedet.

– Det har over tid utviklet seg et marked hvor både selgere og kjøpere forventer at salgsprisene ender langt over prisantydning. Meglerbransjen har påtatt seg ansvar for verdivurdering, uavhengig av takstmannens vurdering. Derfor må eiendomsmeglerbransjen utvikle en ny prisingspraksis, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Det jobbes med å fremskaffe bedre data og verktøy som vil bli brukt til å skape riktigere forventninger i markedet og treffe bedre med prisingen.

Alle eiendomsmeglerforetakene vil være representert med et bredt utvalg eiendomsmeglere fra sine respektive Oslo-kontorer på onsdagens møte.

OAEF-leder Anders Langtind kommer i innlegget under med en krystallklar oppfordring til Oslo-meglerne.

langtind_2013_650

– Vi kan bedre enn dette!

Av: Anders Langtind, leder Oslo & Akershus Eiendomsmeglerforening

NEF sitt mål er å styrke medlemmenes rolle ved kjøp og salg av fast eiendom i Norge. Jeg vet, at vi alle har et sterkt ønske om å være den som bidrar til å trygge bolighandelen her i landet, den optimale mellomperson.

Dette er årsaken til at NEF har vært en aktiv pådriver for å utvikle bransjen, både gjennom strengere lovgivning, og en aktiv rolle i utviklingen av studiet. NEF har til en hver tid fokus på at medlemmene skal opptre etisk og i samsvar med god meglerskikk – men dette er ikke NEF sin jobb – det er hver enkelt av oss, vår jobb som eiendomsmeglere.

Ny praksis

Tidligere i år ble det lagt ned mye arbeid med å innføre tilstandsrapporter og boligsalgsrapporter som en standard for bruktboligsalg, også i de områdene hvor dette var lite brukt. Spesielt Oslo har i mange år haltet etter resten av landet på dette feltet.

Takstbransjen, med NITO og NTF i spissen, gjorde et målrettet arbeid sammen med NEF og utvalgte eiendomsmeglere, for å finne et optimalt produkt som ville bidra til en tryggere bolighandel. Under dette arbeidet fremkom det et sterkt ønske fra meglerne, og foretakene, om at meglerne skulle være ansvarlig for verdifastsettelse av eiendommene, ikke takstmennene. Rapportene fra takstbransjen skulle kartlegge teknisk tilstand – eiendomsmegleren skulle fastsette prisantydning.

Skryter av salg over prisantydning

Jeg er stolt av å være eiendomsmegler, men blir skuffet over min egen bransje når jeg leser overskrifter som «Liten leilighet solgt kr. 840.000,- over prisantydning – Helt ekstremt» og «Oppussingsobjekt solgt 8 millioner over prisantydning»

Vi har lenge hevdet at det er vi som kan prise boliger, vi som vet hva boligens riktige verdi er. Etter de siste måneders overskrifter om prisnivået i hovedstaden må vi erkjenne at vi har en stor utfordring. Kan vi kanskje ikke bedre?

Det er fascinerende at vi hver uke kan lese nye artikler i media hvor eiendomsmeglere i stor grad «skryter» av salg som går langt over prisantydning. Paradokset er at vi da skryter av at vi ikke klarer å prise boligene riktig! Etter min mening kunne overskriftene like gjerne ha vært «Utrolig!! – Eiendomsmegler bommet med 40 %». – Det tar ikke lang tid før mediene endrer sin vinkling. Hvor mange av dere ville stått frem dersom dette var vinklingen til journalisten som ringte? Vi må erkjenne at avislesere, våre eksisterende og fremtidige kunder, neppe blir tryggere på at eiendomsmegleren er rett person til å estimere pris.

Bruken av Facebook

Når det gjelder bruken av sosiale medier er det enkelte som trenger en «Bruk Hue» kampanje tilsvarende den de har på ungdomskolen. Det er lurt å tenke over hva som legges ut på Facebook og andre plattformer. Jeg har sett både «Ka-Ching! Solgt 1 million over prisantydning» og «Solgt for kr. 3.550.000,- hele kr. 550.000,- over!» Sender dette det beste signalet til dine «nærmeste» 2000 venner?

 Mange unnskyldninger

I Oslo har vi nå en situasjon hvor boligene i stor grad selges til del betydelig over eiendomsmeglerens prisvurdering! Mange forsøker å bortforklare dette med at det er få boliger til salgs, renten er lav, det bygges for lite, mange kjøper boliger for utleie osv. Unnskyldningene kan være mange, men når vi vet dette, erkjenner at «sånn er det», må vi samtidig erkjenne at vi ikke har vært gode nok til å fastsette verdi på boligene i porteføljen.

For meg virker det som om vi glemmer dette hver eneste gang vi legger en ny eiendom ut for salg. Et av NEFs overordnede mål er at vi skal opptre utad med tydelighet og integritet, og bidra til økt forståelse og respekt for medlemmenes rolle og faglige kompetanse – tenk på det neste gang du vurderer boligens verdi, og anbefaler selger en prisantydning før boligen legges ut for salg.

Skyter oss i foten

Dersom vi ikke klarer å sette riktige pris, og det ovenfor forbrukerne hele tiden fremstår som at vi bommer, skyter vi oss selv i foten. Forbrukerne har andre alternativer. De kan f.eks. vurdere å selge selv! Jeg opplever at det er en viss redsel blant noen av oss knyttet til nye digitale løsninger. Vi mener, og har rett i at forbrukeren og bolighandelen er tryggest med en eiendomsmegler. Da må vi også være de som vet best hvilken verdi en bolig har. Som eiendomsmeglere kan vi ikke akseptere at nye «smarte løsningene» gis muligheten til kynisk å utnytte illusjonen om at bolighandelen er like trygg uten eiendomsmegler.

NEF skal arbeide for forutsigbare og gode rammevilkår for medlemmene sine. Da må vi alle, både eiere, ledere og eiendomsmeglere ta tak i oss selv. I Oslo må vi umiddelbart rydde opp i underprisingen som vi selv har satt i gang, hvis ikke kommer myndighetene til å gjøre det for oss.

Opptre i samsvar med loven

Vi skal være stolte av jobbene våre, vi er ansatt for å trygge bolighandelen. VI kjenner boligmarkedet, da må vi bevise at vi kan sette riktige verdier. Husk at det er DIN jobb som eiendomsmegler å opptre etisk og i samsvar med god meglerskikk.

Vi kan bedre enn dette!

Les også:

E24 sjekket 125 Oslo-boliger til salgs. 90 er priset lavere enn salgsprisene i forrige måned

Forbrukerombudet om E24s boligpris-sjekk: – Trist

Selger nektet å godta bud på 800.000 kroner over prisantydning

Meglere skryter av egne feilvurderinger– kaller det «rekordsalg»

Hør innslag på NRK: Eiendomsmeglerbransjens utfordring i Oslo er å skape riktige forventinger i boligmarkedet

 

 

Del artikkel