Sekundærboliger i Oslo august 2018

Økning i sekundærboliger i Oslo første kvartal 2018

En oppdatert sekundærboliganalyse fra NEF og Ambita viser at antallet sekundærboliger øker i Oslo i 1. kvartal 2018.

Antallet sekundærboliger i Oslo øker i første kvartal 2018. Dermed fortsetter trenden fra 2017 med at antallet sekundærboliger i Oslo øker.

Grafen over viser antallet i første kvartal (mørk blå søyle) sammenlignet med totaltall ved utgangen av de foregående årene.

Totalt er det 53.331 sekundærboliger i privat eie i Oslo ved utgangen av første kvartal 2018. Tallet viser hvor mange boliger som er eid av privatpersoner som selv ikke bor i boligene.

Analysen er presentert i en ny rapport om sekundærboliger og førstegangsboligkjøpere som Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita presenterer under Arendalsuka tirsdag.

Last ned: NEF og Ambita-rapporten august2018

Lånebegrensning i boliglånsforskriften

I boliglånsforskriften har lån til  sekundærboliger i Oslo en særskilt begrensning. Det kreves 40 prosent egenkapital for kjøp av sekundærboliger i hovedstaden. Denne bestemmelsen var med fra forskriftens innføring i 2017, og ble med videre da boliglånsforskriften ble videreført i sommer.

Tallene viser at til tross for denne begrensningen øker altså antallet sekundærboliger.

– Det vi kan si med sikkerhet, er at det finnes mange sekundærboligkjøpere som har såpass gode finansielle muskler at de ikke berøres av låneinnstrammingen, sier direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund om tallene i statistikken.

Les også: Regjeringen viderefører boliglånsforskriften ut 2019

Sekundærboligandelen øker også

Oslos boligmasse økte med omlag 500 boliger i førstekvartal. Antallet sekundærboliger økte med omtrent 240 boliger.

Sekundærboligandelen – antallet sekundærboliger sammenholdt med boligmassen er ved utgangen av første kvartal på 15,93 prosent.

Grafen over viser antallet sekundærboliger (mørke søyler) i privat eie sammenholdt med boligmassen i Oslo. Tallene viser at både boligmassen og antallet sekundærboliger økte i første kvartalt 2018. Totalt utgjør nå privateide sekundærboliger 15,93 prosent av Oslos boligmasse.

Om analysen

Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita følger utviklingen av antallet sekundærboliger i Oslo. Analysen gjøres fra tall om kjøp og salg og tinglyst eierskap fra matrikkelen og grunnboken. Analysen viser alle boliger – nye (innflyttede) og brukte.

Les også: Økning av sekundærboliger i Oslo i 2017

Tallene viser dermed tydelig hvor stor andel av boligmassen som eies av «privatinvestorer». Sekundærbolig-­begrepet brukes ellers av Skatteetaten i forbindelse med beregning av ligningsverdi for boliger. Da er det egenrapportert. NEF og Ambitas tall viser faktisk eierskap, og kan avvike noe fra Skatteetatens tall.

 

Last ned: NEF og Ambita-rapporten august 2018

Del artikkel