Search results for "bud"

Results 11 - 20 of 564 Page 2 of 57
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

[…]dokumentert verdi. Regjeringen foreslår om lag 6,5 mrd. kroner til tiltak for bedre kollektivtilbud i byområdene og tiltak for gange og sykkel, en økning på i overkant av 1 mrd. kroner fra Saldert budsjett 2020. Midlene går blant annet til Fornebubanen i Oslo og Viken, Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen og Metrobussen i Trondheim. Les også: Norges Eiendomsmeglerforbund: – Regjeringen på galeien med formuesskatt på dyre boliger Hus og hytte: Kan bli billigere Promillereduksjon av eiendomsskatten For ytterligere kommentar: Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454 Svein Strømnes, kommunikasjonssjef NEF: […]

Opphever hytteforbudet fra 20. april

[…]tirsdag at de etter påske gradvis vil åpne samfunnet igjen. Et av disse tiltakene var at at forbudet mot å overnatte på hytta blir opphevet fra 20. april. – Det vil ikke lenger være straffbart å overnatte på hytta, men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser, sier Bent Høie i en pressemelding. Dette vil bety at omsetning av spesielt sommerhytter vil bli mer normalisert for både kjøpere og selgere, men også at arbeidshverdagen til eiendomsmeglere som jobber i dette markedet blir enklere. Det vil også bety at det bli anledning for noen å ta den siste skituren […]

Meglers ansvar i budprosessen – problemet med hemmelige bud

[…]og mulig skal megleren orientere selger, budgivere og øvrige interessenter skriftlig om mottatte bud, budets størrelse, forbehold og akseptfrist, og legge til rette for at disse får rimelig tid til å områ seg. Megler skal også bistå ved vurdering av bud. I samme forskrift § 6-4 stilles krav om at budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at kjøpet er kommet i stand. Hemmelige bud – boligkjøp I budprosessen hender det at budgivere ønsker å være anonyme. Det kan være at de ønsker at identiteten skal holdes skjult eller at også budet skal holdes hemmelig for […]
Read more » Meglers ansvar i budprosessen – problemet med hemmelige bud

Gi bud på hus i Bamble

[…]små og store summer, sier eiendomsmegler MNEF Henrik Tangen. Han minner om at man også betaler budet. Det hjelper ikke om noen kommer og byr over. Alle må betale sitt høyeste bud. I år går den innsamlede pengesummen i sin helhet til Krisesenteret i Telemark som ligger i Skien. Der er det mange barn som kommer til å feire jul på krisesenteret og vi håper det endelige bidraget kan gjøre feiringen litt hyggeligere for dem. Det er stor fokus på vold mot barn og barns rettigheter nå, både i nrksuper og andre medier.  Dette er også en viktig oppgave for […]

Statsbudsjettet 2020 – konsekvenser for boligmarkedet

[…]for 2020 er bruken av oljeinntekter redusert med 0,2 prosentenheter fra 2019. – Statsbudsjettet med en negativ budsjettimpuls øker sannsynligheten for at styringsrenten skal ned neste gang den justeres. Internasjonale forhold trekker klart i retning av lavere renter. Dermed kan husholdningene puste lette ut. De har tålt sentralbankens rentehevinger fra 0,5 til 1,5 prosent fint, og kan nå forvente en lavere rente på sikt enn det man så for seg for ett års siden da statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram. Bompengepakken: I tråd med regjeringspartienes bompengeavtale er det foreslått totalt 5,4 milliarder kroner til tiltak for kollektivtransport, sykling og […]
Read more » Statsbudsjettet 2020 – konsekvenser for boligmarkedet