Search results for "bud"

Results 21 - 30 of 564 Page 3 of 57
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Budjournal – kan selger fritt benytte seg av informasjonen i denne?

[…]lyder: Hvert bud som eiendomsmeglingsforetaket mottar skal snarest mulig innføres i en budjournal. Budene skal ordnes etter det enkelte oppdrag. Journalen skal minst inneholde følgende opplysninger: a) tidspunkt for når budet er mottatt, b) budgiverens eller fullmektigens navn, adresse og/eller telefonnummer, c) budets størrelse, d) eventuelle forbehold og tidspunktet for eventuelt bortfall av slike forbehold, e) akseptfrist, og f) tidspunkt for avslag eller aksept. Kvalitetssikring Budjournalen er en viktig og naturlig del av kvalitetssikringen av eiendomsmeglingstjenesten. Kvalitetssikring er også noe av begrunnelsen bak bestemmelsen i eiendomsmeglingsforskriften § 6-4, hvor det fremgår at en kopi av budjournalen skal gis til kjøper […]
Read more » Budjournal – kan selger fritt benytte seg av informasjonen i denne?

Veien fra bud til endelig avtale

[…]alle forbeholdene er at de må formuleres klart og tydelig, og bør normalt inntas i skriftlige bud, budaksept eller intensjonsavtale. Noen av forbeholdstypene kan også inntas i en signert avtale. Signeringsforbehold Et signeringsforbehold er et forbehold om at man ikke anses bundet av avtalen før denne faktisk er signert. Et slikt forbehold medfører at man står helt fritt til å forkaste kontraktutkast og nekte å signere en avtale, uten noen nærmere form for begrunnelse. Fordi et slikt forbehold er såpass absolutt og vidtrekkende, har Høyesterett uttalt at forbeholdet må formuleres så tydelig at motparten ved vanlig oppmerksomhet og aktsomhet kan […]

– Statsbudsjettet 2019 er gode nyheter for boligmarkedet

[…]statsbudsjett for 2019 er gode nyheter for boligmarkedet framover. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 innebærer små endringer i forhold til boligmarkedet. De følger blant annet opp tidligere signaler om å redusere kommunenes mulighet til å innkreve kommunal eiendomsskatt fra maksimalt sju til fem promille med virkning fra 2020, og samtidig at eiendomsskattegrunnlaget ikke skal kunne overstige 70 prosent av markedsverdien både bolig og fritidsbolig. – Statsbudsjettet 2019 er gode nyheter for boligmarkedet og alle som eier sin egen bolig. Med utsikter til solid vekst i norsk økonomi og lavere ledighet vil trolig varslede renteøkninger bite svakere på et robust boligmarked, […]
Read more » – Statsbudsjettet 2019 er gode nyheter for boligmarkedet

Tolkningsuttalelse om eierseksjonsloven § 7 – forbud mot seksjonering over flere matrikkelenheter

Eierseksjonslovens utgangspunkt er at en seksjonering bare omfatter én grunneiendom, festegrunn​ eller anleggseiendom. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i en tolkningsuttalelse fra september 2018 svart på spørsmål om  utkraginger i bygningsmasse som strekker seg utover nabogrensen og altså inn over en annen matrikkelenhet, vil være til hinder for seksjonering i et planlagt eierseksjonssameie. Det fremgår av departementets uttalelse at departementet mener det ikke er generelt grunnlag for å si at eierseksjonsloven § 7 bokstav f er til hinder for å seksjonere et bygg som krager ut over naboeiendommen. Departementet mener at så lenge byggets fotavtrykk er innenfor yttergrensene til matrikkelenheten, er […]
Read more » Tolkningsuttalelse om eierseksjonsloven § 7 – forbud mot seksjonering over flere matrikkelenheter

Digital oppdatering for mai: Nytt proptech-kart, robotvisning, portal skal kjøpe boliger og har Google laget budroboten?

[…]fremtidens bolighandel for mai 2018. Blant annet om oppdatert proptech-kart, snakkende boliger og budroboter? Av: Carsten Henrik Pihl, analyseansvarlig og forbrukerrådgiver i NEF 1. Oppdatert proptech-kart Vi har oppdatert proptech-kartet. Noen nye og spennende selskap har kommet inn. Et par har gått ut: Nye: Vendu.ai – norsk ai-initiativ som bruker maskinlæring for å lese takstrapporter og fremstille viktige punkter i klar tekst. Test produktet på siden! Husfoto.as – Nytt norsk boligfotofirma som markedsfører seg med at de skal gi bedre service til selgerne. Svensk konsept som nå er startet opp i Norge. Uniteliving.no – selskap som håndterer boligutleie. Både for […]
Read more » Digital oppdatering for mai: Nytt proptech-kart, robotvisning, portal skal kjøpe boliger og har Google laget budroboten?

Krav om fjerning av oljetanker og forbud mot fyring med oljetanker innen 2020

[…]energi- og miljøkomité ba i juni 2016 regjeringen om å sørge for at forskrift om forbud mot fossil oppvarming innen 2020 trer i kraft så snart som mulig. Forslag om forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger fra 2020 ble i samsvar med dette fremsatt høsten 2016 med høringsfrist i januar 2017. Forskriften ev ventet å tre i kraft i løpet av 2018. Både de gjeldende bestemmelsene i forurensningsforskriften og forslaget om forbud mot bruk av fossilt brensel er vesentlig for eiendomsmegler å være kjent med ved salg av […]
Read more » Krav om fjerning av oljetanker og forbud mot fyring med oljetanker innen 2020

Oversikt over NEFs fagtilbud

Her finner du en oversikt over de  ulike fagtilbudene som tilbys av NEF og NEFs juridiske avdeling. 1. Kurs og etterutdanning NEF er den største kursleverandøren til eiendomsmeglingsbransjen, og har en bred kursportefølje. NEF tilbyr spesialiserte kurs med ulike kurstemaer og av forskjellig omfang over hele landet. NEF bestreber seg på å tilby markedet kurs med høyt faglig nivå tilpasset bransjens behov. Medlemmer av NEF og studenter med studentmedlemskap får rabatt på våre kurs. Se kursoversikt på nef.no/kurs 2. NEFs Dokumentsamling og kunnskapsbase På medlemssidene «Min side» på www.nef.no finner du også artikkelsamling og annet relvant fagstoff. Medlemmer av NEF […]