Budjournal

Alle bud som kommer inn skal eiendomsmegleren skrive i en budjournal. Deltagerne i en budrunde kan få innsyn i journalen, på litt ulike vilkår.

Alle bud i en budrunde skal gis skriftlig. Budgiverne må legitimeres seg. Det første budet sendes inn på budskjema – gjerne elektronisk. Deretter kan man øke budet sitt ved e-post eller SMS.

Budjournalen dokumenterer budrunden

Alle bud som kommer inn skal eiendomsmegleren skrives inn i en budjournal.

I denne journalen skal det stå:

  • Tidspunkt for når budet er mottatt
  • Budgiverens navn, adresse og/eller telefonnummer
  • Budets størrelse
  • Eventuelle forbehold og tidspunktet for eventuelt bortfall av slike forbehold
  • Akseptfrist
  • Tidspunkt for avslag eller aksept

Dermed blir budrunden dokumentert, og man kan ettergå hvilke bud som ble gitt når.

Innsyn i budjournalen budjournalen

Den som kjøper en bolig skal få se budjournalen. Reglene om budjournal er ganske strenge, og sier at journalen «skal gis» kjøperen og selgeren.

Det skal skje rett etter at handelen har kommet i stand.

De som ikke nådde opp i en budrunde, skal også kunne få se journalen. Men de får bare se budjournalen anonymisert. Altså beløpene og tidspunktene – ikke hvem som var med i budrunden.

Innsynsretten gjelder også når budrunden ikke endte i salg. For eksempel når selgeren velger å ha en ny visningsrunde.

Les mer: Kan jeg få se hvilke andre budgivere som var med i budrunden?

Reglene

Reglene om budjournal finnes i forskriften til eiendomsmeglingsloven.

Du finner budjournal også omtalt i «Forbrukerinformasjonen om budgivning» som er utarbeidet av forbrukermyndighetene og eiendomsmeglingsbransjen.