Borettslag og forkjøpsrett – kan akseptert bud forhøyes i ettertid?

Bygård med aksjeleilighet

For mange oppleves forkjøpsretten som en måte å «snike i budkøen». En budgiver som vinner budrunde må akseptere at noen andre får boligen, uten å by mer, bare fordi vedkommende har forkjøpsrett, og dermed rett til å tre inn i avtalen som kjøper (budgiver) og selger har inngått.

Personer med forkjøpsrett ser nok på ordningen på en litt annen måte. For dem er det i mange tilfeller en mulighet til å sikre seg boligen uten selv å måtte delta i budrunden, og dermed bidra til å øke salgssummen. Når budrunden er avsluttet og eiendommen er solgt, kan den forkjøpsrettsberettigede velge om man ønsker å benytte seg av forkjøpsretten og dermed tre inn i avtalen med selger mot å betale det budet (prisen) som ble akseptert. Eller er det sånn?

Svaret på dette er ja og nei.

For å ta «ja» først – den forkjøpsrettsberettigede trer inn i avtalen som selger og kjøper har inngått. Dette følger av burettslagslova (brl.) § 4-17. Spørsmålet er imidlertid hvilken avtale dette er? Er det avtalen på aksepttidspunktet eller kan partene endre vilkårene etter dette tidspunktet?

Utgangspunktet etter brl. § 4-13, 1. ledd er at forkjøpsretten, ved frivillig salg, utløses ved «avhending», altså når det foreligger bindende avtale mellom andelseieren (selger) og kjøper. Dette skulle tilsi at det er avtalen på aksepttidspunktet, og dermed det budet selger aksepterte, den forkjøpsrettsberettigede eventuelt trer inn i.

Loven åpner imidlertid for at partene kan omgjøre avtalen helt frem til borettslaget har fått melding om at andelen er solgt («andelen har skifta eigar»), se brl. § 4-20. På denne måten har kjøperen mulighet til å høyne prisen for om mulig å forhindre at forkjøpsrett blir benyttet.

Omgjøringsadgangen faller altså bort hvis borettslaget har fått melding om at andelen har skiftet eier, jf. brl. 4-15, 1. ledd. Et forhåndsvarsel etter § 4-15, 1. ledd, 2. punktum har imidlertid ingen betydning for omgjøringsretten.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no