Bud, budgivning og budrunde

Bud er en erklæring der du erklærer at du vil kjøpe et hus for et bestemt beløp. Ved bolighandel skal budene gis skriftlig.

Også muntlig bud er bindende, men ved kjøp av eiendom gis budet skriftlig. Bud gis vanligvis på meglerens budskjema der viktige forhold er forhåndstrykt for å unngå at noe blir glemt.

Les mer: Regler for budgivning finner du her

Bundet av akseptfristen

Når du har gitt et bud er du bundet av dette frem til akseptfristen.

Akseptfrist er den tiden du gir selger for å svare på budet. Akseptfristen skal angis skriftlig i budet.

Aksept er selgers positive svar på at budet aksepteres. Et bud er akseptert i tide når aksepten har kommet frem til deg.

Merk at aksepten kan ha kommet frem til deg uten at du er klar over det, for eksempel til postkassen, til e-posten eller på annen skriftlig måte. Aksepten er også kommet frem dersom du får vite det gjennom telefon innen akseptfristen du satte.

På det tidspunkt aksepten har kommer frem til deg er bindende avtale inngått.

SPØRSMÅL? Hvis du lurer på noe om budrunde eller budgivning, kan kan du ringe Forbrukerrådgiveren på telefon 4000 01 02 for gratis rådgivning om regelverket.
Les mer om forbrukerrådgiveren for bolighandelen her!

Regler i forskrift

Hvordan eiendomsmeglere skal opptre i en budrunde er omtalt i eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Der står det blant annet at eiendomsmegleren

«skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og avpasse tempoet i salgsarbeidet til et nivå hvor oppdragsgiver og aktuelle interessenter kan sikres et forsvarlig grunnlag for sine handlingsvalg.»

Les mer:

Regler for budgivning

Hold hodet kaldt i budrunden

Guide til boligkjøpet: «Slik kjøper du bolig»