Forbehold i budrunden

Forbehold er en opplisting av ting som må inntreffe før du er bundet til å gjennomføre et kjøp.

Vanlige forbehold i budrunden er for eksempel at du får lån eller at du får solgt ditt eget hus for et bestemt beløp innen en bestemt tid.

Hvis du skal ta forbehold er det viktig at det kommer klart frem hva som skal skje dersom forbeholdet ikke innfris/oppfylles.

Selger står fritt til å akseptere forbehold

Det er viktig å huske på at selger står fritt til å akseptere forbehold.

Enkelte forbehold er ganske vanlige, som for eksempel at man ønsker en annen overtagelsesdato, eller for eksempel ønsker å overta gressklipperen eller vaskemaskinen. Disse kan det være at selgeren ganske greit kan akseptere.

NB: Forbehold om finansiering vil som oftest ikke godtas. Finansieringen må man som budgiver ha ordnet før budrunden starter. (Se over.) Snakk gjerne med eiendomsmegleren før budet legges inn, og underveis i budrunden for å høre hvordan selgeren stiller seg til forbeholdet. Les mer om det her