Budsjett

Slik setter du opp ditt eget boligbudsjett.

Budsjett er en oversikt over forventede inntekter og forventede kostnader. Et budsjett skal hjelpe til å planlegge for å få oversikt over økonomien. Det finnes mange gode modeller som er tilgjengelige.

Les også: Slik kan samboere fordele boligutgiftene ikke gå i «Remafellen»

Når du setter opp budsjett for bolighandelen din, må du blant annet regne med følgende kostnader for boligholdet:

Boligkostnader i tillegg til renter og avdrag på lån kan betales som felleskostnader eller bli fakturert direkte.

Eksempler på kostnader utover renter og avdrag er:

  • Kommunale avgifter
  • Eiendomsskatt
  • Forsikring
  • Vedlikehold
  • TV, bredbånd, telefoni
  • Brøyting
  • Veiavgift
  • Strøm og oppvarming
  • Årlig vedlikehold
  • Avsetning til fremtidig vedlikehold

Vi har laget et utkast du kan bruke: Last ned boligbudsjett

Sjekk hva boligene koster der du skal kjøpe

Hva var boligprisene.
Hva var prisen på boligene? Se vår oversikt på Bolig360.no.