Fersk konjunkturrapport med prognoser for boligbygging og boligprisvekst nasjonalt og regionalt frem til 2020