oslo-luftfoto5

Sterk boligprisvekst

Boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med 1,2 prosent i mai 2022.

Carl O. Geving Foto: Jonas Karlsen

Boligprisene utviklet seg relativt sterkt i mai, og overraskende sterkt i Oslo. Det norske boligmarkedet er i likhet med de fleste andre lands markeder preget av at boligtilbudet har falt til lave nivåer i kjølvannet av pandemien. Flere enn normalt kjøpte bolig under pandemien og færre enn normalt har vært i posisjon til å selge etter pandemien, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Boligprisene har steget med 6,4 prosent det siste året, viser tallene fra Eiendomsverdi, Eiendom Norge og Finn.no.

Statistikken viser videre at det i mai ble det solgt 10.436 boliger i Norge, noe som er 0,9 prosent flere enn tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 38.819 boliger i Norge. Det er 11,4 prosent færre enn samme periode i fjor.

I mai ble det lagt ut 11.708 boliger for salg i Norge, noe som er 0,2 prosent flere enn i samme måned i 2021.

Det lavere tilbudet bidrar til å opprettholde en relativt sterkere prisutvikling på kort sikt, men vi forventer en svakere prisutvikling etter hvert som høyere rentenivå og inflasjon svekker kjøpekraften. Det er ingen tvil om at renteøkninger i det omfang som er varslet av sentralbanken, vil påvirke boligmarkedet, men effektene i boligmarkedet kommer erfaringsvis med enn viss forsinkelse. Man kan sammenligne effekten med en supertanker som bremser opp, det tar tid før den mister fart, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Oslo med en oppgang på 1,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange med en sesongkorrigert nedgang på 0,1 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst har Bodø/m Fauske med en oppgang på 10,5 prosent etterfulgt av Kristiansand med 9,7 prosent.

Det tok i gjennomsnitt 26 dager å selge en bolig i mai, ned fra 29 dager i april. Kortest salgstid hadde Oslo, Asker og Bærum, Drammen m/omegn og Bodø/Fauske, alle med 16 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 41 dager.

Del artikkel