Hus - Bergen - unsplash

Sterk boligprisvekst

Boligprisene steg i gjennomsnitt med 1,5 prosent i Norge i februar måned.

Boligprisene er nå 6,3 prosent høyere enn på samme tid for et år siden, viser statistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.

Carl O. Geving Foto: Jonas Karlsen

Boligprisveksten har vært en god del sterkere enn forventet i årets to første måneder. Vi tror imidlertid at prisveksten er forbigående. Tilbudssiden vil øke utover våren, samtidig som etterspørselen vil normaliseres ettersom rekordmange nordmenn allerede har byttet bolig under pandemien. Vi forventer også at økte lånekostnader vil dempe kjøpekraften og moderere prisutviklingen i løpet av våren, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 244 759 kr ved utgangen av februar.

Lavere utbud

Statistikken viser videre at det i februar ble det solgt 6.284 boliger i Norge, noe som er 15 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 11.700 boliger i Norge. Det er 18,2 prosent færre enn samme periode i fjor.

Det tok i gjennomsnitt 38 dager å selge en bolig i februar, ned fra 41 dager i januar. Kortest salgstid hadde Tønsberg m/Færder med 20 dager og lengst salgstid hadde Tromsø med 65 dager.

– Bekymringsfullt

I de store byene var det Oslo som hadde den sterkeste veksten med 2,5 prosent prisoppgang i februar, mens det i Bergen var en nedgang på 0,5 prosent.

Dersom den sterke prisveksten skulle vedvare er det bekymringsfullt. Gjennomsnittprisen for en bolig er i dag 4,2 millioner, opp fra 3,7 millioner i februar 2020. Gjeldsbelastningen er kommet på et historisk høyt nivå drevet opp av lave renter og lett tilgjengelig kredit under pandemien. Vi lever i en urolig tid. Dersom inflasjonen og rentene stiger raskere og mer enn forventet, kan økte bokostnader bli en utfordring for husholdninger med høy gjeldsgrad. Ingenting vokser inn i himmelen, heller ikke boligmarkedet. Dette bør boligkjøperne ha et bevisst forhold til, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Del artikkel