Search results for "korttidsutleie"

Results 1 - 10 of 20 Page 1 of 2
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Endinger og nye bestemmelser i eierseksjonsloven – korttidsutleie, ervervsbegrensning og eierskiftegebyr 

[…]forslag til en ny regel i eierseksjonsloven som setter et tak for hvor mye boligeiere kan drive korttidsutleie i eierseksjonssameier. Hensikten med bestemmelsen er å klargjøre vi regelverket, og regjeringen har som formål at bestemmelsen vil bidra til bedre bomiljøer og forhindre unødvendige konflikter. I den nye bestemmelsen fremgår at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Samtidig ble det foreslått å endre ervervsbegrensningen i eierseksjonsloven § 23 (forbud mot å kjøpe flere enn to boliger i ett og samme sameie). Bestemmelsen har vist seg å være enkel å omgå ved «indirekte kjøp», for […]
Read more » Endinger og nye bestemmelser i eierseksjonsloven – korttidsutleie, ervervsbegrensning og eierskiftegebyr 

Andelseiers adgang til å drive korttidsutleie gjennom Airbnb

[…]av bestemmelsen i forbindelse med oppfølgingen av Stortingets anmodningsvedtak om regulering av korttidsutleie av eierseksjonssameier. Hele tolkningsuttalelsen kan leses her.   Trenger du juridisk bistand? NEFs juridiske avdeling kan hjelpe! Se mer om tjenesten, priser og vilkår […]
Read more » Andelseiers adgang til å drive korttidsutleie gjennom Airbnb

Leie ut hele borettslagsleiligheten på AirBnB? Kun hvis du har fått godkjennelse fra styret!

[…]forhold ved den som skal leie gir saklig grunn til å nekte». Hvordan dette skal fortolkes for korttidsutleie er foreløpig litt uklart. Husk at korttidsutleie fra 2018 blir skattlagt hardere: Skatt på bolig i 2018 – slik er satsene Utleie av deler av boligen er greit Derimot åpner borettslagsloven for at eieren av en borettslagsleilighet kan leie ut deler av boligen. Hvor stor del er ikke fastslått, men forarbeidene til loven antyder at det bare i spesielle tilfeller kan være snakk om at utleien dreier seg om største delen av boligen: «I føresegna her er det ikkje sagt noko om kor […]
Read more » Leie ut hele borettslagsleiligheten på AirBnB? Kun hvis du har fått godkjennelse fra styret!

Hva bør megler vite om skatt på utleie?

[…]spiller ingen rolle. Ut fra Skattedirektoratets begrunnelse, er det mulig at tilsvarende korttidsutleie av én leilighet også vil anses som virksomhet. Ved korttidsutleie av egen bolig i inntil 30 dager er 85 prosent av leieinntekter som overstiger kr. 10.000,- skattepliktig inntekt, på samme måte som ved utleie av egen fritidseiendom. Hvor stort omfang utleien må ha før det anses som virksomhet, beror på en konkret vurdering av flere momenter. Basert på fast og langvarig ligningspraksis kan en imidlertid fastslå at utleie av fem eller flere boenheter som regel vil utgjøre virksomhet. Det er da viktig å huske på at eventuelle […]

Regjeringen vil begrense AirBnb-utleie i leiligheter

[…]leier ut et rom i egen bolig. Les også: Skatt på utleie i 2018 – slik er reglene Rammer kun korttidsutleie Leiebegrensningene på 90 dager rammer bare «korttidsutleie». Med dette mener man leieforhold som går over dager eller uker og har maks 30 dagers varighet. Det vil med andre ord fortsatt være mulig å eie utleieboliger i eierseksjonssameier og leie disse ut hele eller lengre deler av året. Eller å leie ut egen bolig over 90 dager i året, fordi man for eksempel er på langtidsferie. Utlån av boligen – altså at man låner ut boligen uten å ta betalt – […]
Read more » Regjeringen vil begrense AirBnb-utleie i leiligheter

Regjeringens forslag til statsbudsjett: Slik blir boligskatten i 2018

[…]gjennom AirBnB. Delingsøkonomiutgvalget leverte tidligere i år et forslag om å skattlegge slik korttidsutleie, og det følger nå regjeringen opp. Departementet foreslår å avvikle skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig. Forslaget innebærer at leieinntekter fra utleie som varer mindre enn 30 dager skal beskattes som vanlige leieinntekter – og altså får 23 prosent skatt i 2018.  Regelverket som foreslås blir lagt slik korttidsutleie av hytter er i dag. Det vil si at man skattefritt kan leie ut for inntil 10.000 kroner. Over dette får man et standardfradrag for kostnader på 15 prosent av inntektene, slik at man må betale skatt […]
Read more » Regjeringens forslag til statsbudsjett: Slik blir boligskatten i 2018

Skatt på bolig i 2019 – slik er satsene

[…]du betale skatt av boligsalget? 4. AirBnB-utleie blir skattlagt Fra 2018 ble det skatt på korttidsutleie også – typisk når man leier ut egen bolig gjennom AirBnB. Frem til nå har det vært skattefritt å leie ut egen bolig over kort tid, og leieinntektene har vært under 20.000 kroner. Les annonsørinnhold: Slik skal du innrede terrassen i år Utleie som værer mindre enn 30 dager beskattes som vanlige leieinntekter – altså med 22 prosent skatt. Men får det samme regelverket som man har for korttidsutleie av hytter er i dag. Det betyr at man kan leie ut for inntil 10.000 kroner […]

Foreslår innstramning i eierseksjonslovens ervervsbegrensning

[…]i februar 2017. Høringen omhandler også et forslag om å lovfeste klare grenser for mye man kan korttidsutleie, både i eierseksjonsloven og burettslagslova. Se under. Departementet foreslår også å innta en hjemmel for å kreve eierskiftegebyr i eierseksjonsloven. Høringsfristen er 6. august 2018, og du kan lese høringsnotatet og selve forslaget her. Les også: Stemte ned forslag om å endre ervervsbegrensingen Les også: Ny eierseksjonslov – her er de viktigste nyheter/endringer   Vi også innskrenke AirBnB-utleie I samme forslag foreslår regjeringen å innskrenke AirBnB-utleie i borettslag og eierseksjoner. Dette er omtalt på vår forbrukerside Bolig360.no: Regjeringen vil innskrenke […]
Read more » Foreslår innstramning i eierseksjonslovens ervervsbegrensning

Skatt på utleie i 2019 – slik er reglene

[…]prosent som vanlig utleie). Men det er et skattefritt bunnbeløp på 10.000 kroner slik det er for korttidsutleie av hytter. Det betyr at du kan leie ut skattefritt på AirBnB eller andre korttidstjenester for 10.000 kroner skattefritt. Over dette får du et standardfradrag på 15 prosent. Det vil si at du må skatte for 85 prosent av inntektene over 10.000 kroner. Les også: Hva koster boligene der du bor? 5. Utleie av hytte – hvor lenge er den leid ut? Når det gjelder utleie av hytte, så gjelder det litt ulike regelsett – og det vil være avgjørende hvor lenge […]

Regjeringen vil at AirBnB rapporterer din utleie til Skatteetaten

[…]forslaget kan du lese her Utleie på AirBnB i 2018 – skattefritt opp til 10.000 kroner For korttidsutleie via for eksempel AirBnB kom det nye regler for 2018. Det er nå i utgangspunktet skatteplikt for all utleie, også korttidsutleie. Men som for hytter er det skattefritt bunnbeløp på 10.000 kroner. Over dette blir utleiere skattlagt for 85 prosent av inntekten. Les også: Skatt på utleie i 2018 – slik er reglene   [mc4wp_form […]
Read more » Regjeringen vil at AirBnB rapporterer din utleie til Skatteetaten