Andelseiers adgang til å drive korttidsutleie gjennom Airbnb

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kom tidligere denne måneden med en presisering av en tidligere tolkningsuttalelse om kortidsutleie av borettslagsandeler.


Bakgrunnen for presiseringen er spørsmål fra styret i et borettslag om kortidsutleie av hele andelen krever samtykke fra styret i borettslaget eller ikke.

Departementet skriver at utgangspunktet i borettslagsloven § 5-3 er at utleie av en borettslagsandel krever samtykke fra styret. Fra dette utgangspunktet er det unntak.

Forbruker? Denne artikkelen er skrevet for eiendomsmeglere. Vi omtaler reglene fra forbrukervinkel på våre forbrukersider Bolig360.no: Leie ut hele borettslagsleiligheten på AirBnB? Bare når du har godkjennelse fra styret!

Utleie av deler av boligen

Utleie av deler av leiligheten når andelseieren selv bor der vil ikke kreve samtykke fra styret, jf borettslagsloven § 5-4. Dette gjelder for eksempel der andelseier leier ut en hybel. For at man skal omfattes av dette unntaket er det to vilkår som begge må være oppfylt. For det første må andelseieren må selv bo i boligen og for det andre må utleien bare knytte seg til deler av boligen.

Departementet presiserer at kravet om at andelseieren må bebo boligen ikke er til hinder for at deler av boligen også leies ut når andelseieren er på ferie. Men, i og med at begge vilkårene må være oppfylt for å kunne leie ut uten styrets samtykke kan man altså ikke drive med kortidsutleie av hele boligen, for eksempel gjennom Airbnb, når andelseier er på ferie.

Utleie av hele boligen

Andelseier kan leie ut hele leiligheten i inntil 3 år, jf borettslagsloven § 5-5 Da er imidlertid vilkåret at andelseieren selv eller noen av hans nærstående har bodd i leiligheten i minst ett av de to siste årene, og styret må samtykke til utleien. Godkjenning kan imidlertid bare nektes dersom forhold ved den som skal leie gir saklig grunn til å nekte.

Departementet skriver i sin tolkningsuttalelse av november i år at de har forståelse for at denne regelen kan oppleves som streng når den skal anvendes på kortidsutleie, og at det derfor kan være aktuelt å vurdere behovet for en oppmykning av bestemmelsen i forbindelse med oppfølgingen av Stortingets anmodningsvedtak om regulering av korttidsutleie av eierseksjonssameier.

Hele tolkningsuttalelsen kan leses her.

 

Trenger du juridisk bistand?

NEFs juridiske avdeling kan hjelpe! Se mer om tjenesten, priser og vilkår her!

Juridisk avdeling i NEF ved Katerin Lind-Klev, Margrethe Røse Solli og Nina Fodstad Skumsrud hjelper deg gjerne!

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no