Leie ut hele borettslagsleiligheten på AirBnB? Kun hvis du har fått godkjennelse fra styret!

Utleiebegrensningen for borettslagsleiligheter gjelder også for korttidsutleie.

Av: Carsten Henrik Pihl

De som eier boliger i borettslag kan ikke umiddelbart leie ut boligen. Dette er en av de store forskjellene på borettslagsleiligheter og selveierleiligheter.

Les mer: Hva er forskjellen på borettslag og selveierleiligheter?

Godkjennelse fra styret for hele boligen

Det er derimot et unntak i borettslagslovens paragraf 5-5. Hvis eieren – eller noen av hans nærstående har bodd i boligen i minst 12 av de siste 24 månedene har rett til å leie ut boligen i inntil tre år.

SPØRSMÅL? Innlegget er skrevet av Carsten Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen hos Norges Eiendomsmeglerforbund og redaktør for Bolig360.no. Carsten Pihl svarer på spørsmål om boligkjøp, boligsalg og eiendomsmegling. Ring 4000 01 02, eller les mer og send inn spørsmål her.

Gjelder også AirBnB og annen korttidsutleie

Det mange ikke er klar over er at denne regelen også gjelder korttidsutleie, for eksempel gjennom AirBnB.

Det slår Kommunal- og moderniseringsdepartementet fast i en ny tolkningsuttalelse.

Les mer i høringsuttalelse her: Andelseiers adgang til å drive korttidsutleie gjennom AirBnB

Der skriver departementet blant annet:

«Hovedregelen etter bestemmelsen er altså at andelseieren må ha samtykke fra styret for å overlate bruken av boligen til andre.» Videre slår departmentet kategorisk fast om uttrykket «overlate bruken»: «Korttidsutleie gjennom Airbnb omfattes av utrykket.»

Og endelig konkluderer de:

«Utleie av hele boligen – også for kort tid – krever imidlertid samtykke fra styret.»

Dermed må man altså søke styret om godkjennelse for å leie ut hele borettslagsboligen på AirBnB. For eksempel noen dager når man er på ferie.

Styret kan bare nekte utleie «dersom forhold ved den som skal leie gir saklig grunn til å nekte». Hvordan dette skal fortolkes for korttidsutleie er foreløpig litt uklart.

Husk at korttidsutleie fra 2018 blir skattlagt hardere: Skatt på bolig i 2018 – slik er satsene

Utleie av deler av boligen er greit

Derimot åpner borettslagsloven for at eieren av en borettslagsleilighet kan leie ut deler av boligen.

Hvor stor del er ikke fastslått, men forarbeidene til loven antyder at det bare i spesielle tilfeller kan være snakk om at utleien dreier seg om største delen av boligen:

«I føresegna her er det ikkje sagt noko om kor stor del av bustaden som kan overlates til andre, og i spesielle tilfelle kan situasjonen bli at andelseigaren brukar den minste delen av bustaden, men det er ikkje nødvendig å detaljregulere dette».

Videre har departementet tidligere slått fast at det ikke er noe krav at eieren av boligen er i boligen mens utleien skjer:

«slik utleie [må] også kunne tillates når andelseieren ikke er til stede hele tiden, for eksempel på grunn av ferie».

Dermed vil man nok kunne leie ut deler av boligen når man er på ferie. Men det er uklart hvor praktisk dette er. Hvis leietagerne har tilgang til kjøkken og bad, vil man nok fort komme frem til at utleien overstiger lovens krav til «deler av boligen».

Streng regel

Selv departementet ser at regelen om styregodkjennelse for korttidsutleie kanskje ikke er helt tilsiktet virkning av regelen:

«Departementet ser at regelen kan oppleves som streng når den skal anvendes på korttidsutleie.», skriver de i uttalelsen, og skriver videre at de vil vurdere regelen videre når de skal lage forslag for lovgivning for korttidsutleie for boligseksjoner til våren.

[mc4wp_form id=»6105″]

 

Del artikkel