Boligskatten 2017 - få endringer etter budsjettforliket

Regjeringens forslag til statsbudsjett: Slik blir boligskatten i 2018

I statsbudsjettet foreslår regjeringen innstramminger i eiendomsskatten. Det blir lavere rentefradrag for alle, men samtidig mindre skatt på leieinntekter. Skattefritaket for AirBnB-utleie fjernes.

Av: Forbrukerrådgiver Carsten Pihl

NB: Denne artikkelen ble skrevet i oktober 2017 etter at statsbudsjettet ble lagt frem av regjeringen.

Endelig budsjett var klart 22. november, og er omtalt på NEFs forbrukernettsted Bolig360.no: Skatt på bolig i 2018 – slik er satsene

Torsdag la finansminister Siv Jensen (bildet) frem statsbudsjettet for 2018. Og det er disse tallene som vil avgjøre boligskatten for 2018. Budsjettet inneholdt en del små, men viktige endringer for boligeiere. Både de som bare eier sin egen bolig, og for de som er utleiere.

SPØRSMÅL?  Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Carsten Pihl er forbrukerrådgiver for bolighandelen og redaktør for NEFs forbrukernettsted Bolig360 og gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her!

Her er de syv viktigste punktene for boligeiere:

1. Lavere rentefradrag for alle

Regjeringen foreslår å senke alminnelig skattesats fra 24 prosent til 23 prosent. Dette var annonsert i fjorårets statsbudsjett, og følger opp en senking som har gått de siste årene.

Dette er faktisk det forslaget som får størst innvirkning for de fleste norske boligeiere. For når skatten på  alminnelig inntekt settes ned, da går verdiene av skattefradragene ned tilsvarende. Viktigst for de fleste av oss: Rentefradraget.

I klartekst betyr dette at du i 2018 får 23 prosent av renteutgiftene i fradrag. Så sent som i 2013 fikk du 28 prosent i fradrag.

Med dagens lave rentenivå får ikke dette noe stor betydning for de fleste. Men når rentene går opp igjen, vil det kunne merkes i lommeboken. Lavere rentefradrag gjør at man ofte må være mer forsiktig med låneopptaket.

2. Strammer inn kommunal eiendomsskatt

Regjeringingspartiene – og særlig Fremskrittspartiet – er ikke glade i den kommunale eiendomsskatten. Og i dette budsjettet blir eiendomsskatten foreslått innstrammet. Det er to forslag som kommer fra eiendomsskatteåret 2019.

  • Maksimal eiendomsskatt i innføringsåret skal være på 1 promille – tidligere var det 2 promille. Det betyr at kommuner som innfører eiendomsskatt må starte med 1 promille i eiendomsskatt.
  • Eiendomsskattesatsen skal bare kunne økes med 1 promille i året av gangen. Nå kan eiendomsskatten økes med to promillepoeng. Dermed vil eiendomsskattetrykket for beboerne i kommuner som øker eiendommsskatten kunne øke mer forsiktig enn i dag.

Det gjøres ikke noe med de andre reglene i eiendomsskatten. Makssats for eiendomsskatten vil fortsatt være på 7 promille.

3. Utleiere får lavere skatt på leieinntektene

Når skatt på alminnelig inntekt settes ned fra 24 prosent, til 23 prosent, så betyr det også at skatten på leieinntektene går ned.

Ikke den helt store summen, har man 150.000 kroner i leieinntekter i året, sparer man 1500 kroner i skatt.

Nedsettelsen av alminnelig skatteprosent fra 24 til 23 prosent betyr også at gevinstskatten ved boligsalg går ned. Noe som er særlig viktig for utleiere som selger sekundærboligene sine, og da må betale skatt.

Les mer: Må du betale skatt av boligsalget?

4. Skattlegger AirBnB-utleie

Til nå har utleie av egen bolig vært skattefritt så lenge man har tjent under 20.000 kroner. Dette har vært veldig gunstig for de som driver korttidsutleie – for eksempel gjennom AirBnB.

Delingsøkonomiutgvalget leverte tidligere i år et forslag om å skattlegge slik korttidsutleie, og det følger nå regjeringen opp.

Departementet foreslår å avvikle skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig. Forslaget innebærer at leieinntekter fra utleie som varer mindre enn 30 dager skal beskattes som vanlige leieinntekter – og altså får 23 prosent skatt i 2018. 

Regelverket som foreslås blir lagt slik korttidsutleie av hytter er i dag. Det vil si at man skattefritt kan leie ut for inntil 10.000 kroner. Over dette får man et standardfradrag for kostnader på 15 prosent av inntektene, slik at man må betale skatt av de gjenstående 85 prosent av inntektene.

(NB: Noe AirBnB-utleie er så omfattende at den kan bli beskattet som næring. Da er det egne regler.)

5. BSU-sparing på stedet hvil

Maksimalbeløpet for BSU-sparingen ble økt i 2016 fra 200.000 kroner til 300.000 kroner. Men det ble ikke gjort noen endring for 2018. Det årlige sparebeløpet står fortsatt på 25.000 kroner.

Les på Bolig360: BSU – smart sparing for unge

6. Fortsatt skattefri utleie i egen bolig

Den særnorske ordningen med at man kan leie ut inntil 50 % av egen bolig skattefritt røres ikke, i tråd med regjeringens signaler fra i fjor. Dermed er denne utleien fortsatt skattefri – og dermed meget gunstig!

7. Dokumentavgiften blir stående

Det blir ingen endringer i dokumentavgiften. Den blir stående på 2,5 prosent for salg av boliger. Borettslagsboliger vil fortsatt slippe dokumentavgift.

Les også: Slik beregnes eiendomsskatten

Del artikkel