Foreslår innstramning i eierseksjonslovens ervervsbegrensning

Bygård med aksjeleilighet

Under arbeidet med den nye eierseksjonsloven (den nye loven trådte i kraft 1. januar 2018) anmodet Stortinget om at regjeringen skulle komme tilbake med et lovforslag som sikrer at intensjonen med erversbegrensingen i boligsameier blir fulgt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte den 11. mai et forslag om å skjerpe «ervervsbegrensningen» i eierseksjonsloven ut på høring.

Eierseksjonsloven setter forbud mot å kjøpe flere enn to boliger i ett og samme sameie. Formålet med regelen var først og fremst å hindre at én seksjonseier får en dominerende rolle i et sameie på bekostning av de øvrige seksjonseierne når beslutninger skal tas.

Dagens regel – som er en videreføring av bestemmelsen fra den tidligere loven – er lett å omgå ved indirekte kjøp for eksempel ved at man bruker stråmenn eller ved at det etableres selskaper som kjøper flere boliger i samme sameie. Forslaget går ut på å lovregulere at også indirekte kjøp rammes av ervervsbegrensningen, og forslaget har til hensikt å gjøre ervervsbegrensningen mer effektiv.

Forlaget er i tråd med det NEF argumenterte for under åpen høring om den nye eierseksjonsloven i februar 2017.

Høringen omhandler også et forslag om å lovfeste klare grenser for mye man kan korttidsutleie, både i eierseksjonsloven og burettslagslova. Se under.

Departementet foreslår også å innta en hjemmel for å kreve eierskiftegebyr i eierseksjonsloven.

Høringsfristen er 6. august 2018, og du kan lese høringsnotatet og selve forslaget her.

Les også: Stemte ned forslag om å endre ervervsbegrensingen

Les også: Ny eierseksjonslov – her er de viktigste nyheter/endringer

 

Vi også innskrenke AirBnB-utleie

Les mer på vår forbrukerside Bolig360.no om hvordan regjeringen vil begrense AirBnB-utleie. Les mer her

I samme forslag foreslår regjeringen å innskrenke AirBnB-utleie i borettslag og eierseksjoner. Dette er omtalt på vår forbrukerside Bolig360.no: Regjeringen vil innskrenke AirBnB-utleie

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no