Search results for "personvern"

Results 1 - 10 of 13 Page 1 of 2
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | All

Personvern og cookies

[…]er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen. I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Hvorfor vi innhenter opplysninger om deg og hva vi bruker disse til NEF innhenter og behandler personopplysninger i forbindelse med de tjenestene NEF tilbyr sine medlemmer og andre. Vi innhenter kun personopplysninger i den grad det er nødvendig for å yte de tjenester og oppfylle de plikter vi har overfor medlemmer […]

Om hamstring og datakirkegårder i personopplysningslovens tid

[…]navn, nummer og e-post som lever sitt eget liv under fanen «arkivplikt»? Kravet til «innebygd personvern» For å sikre at den enkeltes personvern ivaretas, herunder at prinsippene om formålsbegrensning og lagringsbegrensning ivaretas oppstiller GDPR artikkel 25 krav om såkalt «innebygd personvern». Kortversjonen av dette er at både den som bruker og utvikler datasystemer plikter å designe dette slik at systemet i seg selv legger til rette for effektiv ivaretakelse av grunnleggende personvernprinsipper. Stikkord i denne sammenheng er at systemene må gjøre det enkelt å slette personopplysninger man ikke har lov til å ha lagret, samt at systemene legger til rette […]
Read more » Om hamstring og datakirkegårder i personopplysningslovens tid

GDPR – Hva betyr det for vår virksomhet?

[…]er foreslått at straffebestemmelsen i någjeldende personopplysningslov bortfaller. Innebygget personvern GDPR oppstiller et krav om innebygd personvern (‘’data protection by design and by default’’). Kravet innebærer at virksomheter må bygge personvern inn i alle løsninger, systemer og tjenester som brukes for å behandle personopplysninger. Personvern skal være standardinnstilling, og man skal iverksette tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre gjennomføring av personvernprinsippene. Meldeplikt- og konsesjonsplikt forsvinner Dagens ordning med melde- og konsesjonsplikt forsvinner, og erstattes med krav til virksomheten om å vurdere forhåndsdrøftinger med tilsynsmyndigheten og å foreta personvernkonsekvensutredning. Sistnevnte blir trolig mest aktuelt hvor det er tale om behandling […]

Proptech – hva kan vi vente i 2018

[…]– slo igjennom i 2017, og vil bare fortsette i 2018. Samtidig blir 2018 et stort år for personvern. Innføringen av personverndirektivet GDPR i mai gjør at alle foretak må ha mer kontroll over dataene sine, og rutinene for oppfølging av den enkelte kunde. Dette er bra for kundene. Men: så lenge folk føler de får tjenester de mener har god verdi, vil de være villige til å dele kundedataene sine. Særlig når de vet at foretakene har kontroll. Dermed vil økt fokus og satsing på personvern kunne bidra til personaliserte tjenester. Les også: Boligsalg i fremtiden: Vil boligene finne deg, […]

Meglers huskeliste ved salg av smarte bygg

[…]om brukerne og deres utnyttelse av bygget som reiser flere problemstillinger knyttet til personvern. Helt overordnet er det viktig at gårdeier har kartlagt flyten av personopplysninger i bygget; hvilke personopplysninger som behandles i de ulike systemene, på hvilket grunnlag og av hvem. Personvernerklæringer og databehandleravtaler med både leietakere og leverandører der dette er nødvendig, må være på […]

Kjøpsvilkår for NEF-kurs

[…]«Min NEF» på www.nef.no. Dersom du ikke er medlem av NEF vil kursbevis bli sendt på e-post. Personvern (gå til siden) www.nef.no Les her Retningslinjer ved avbestilling av NEF kurs og konferanser All påmelding til NEFskurs og konferanser er bindende. Dette fremgår tydelig av våre kursinvitasjoner. De som melder seg av må derfor dekke kursavgiften. Den som blir forhindret fra å møte til kurs hun / han har meldt seg på, kan uten omkostninger overlate plassen til en kollega. Vi foretar imidlertid avmelding uten omkostninger for deltager ved fremvisning av sykemelding. Formål med behandling av personopplysninger De personopplysninger som innhentes, […]

Nabo til nytte og besvær

[…]naboer, vil det være kritikkverdig og slike opplysninger kan være beskyttet av reglene om personvern.   Først trykket i Eiendomsmegleren 4 […]

Har selger opplysningsplikt om at nabo er dømt for seksuelt misbruk av mindreårige?

[…]til handlinger foretatt i eget hjem. Lagmannsretten viste videre til at hensynet til naboens personvern og til privatlivets fred måtte veie tyngre enn kjøpers behov for å få opplysninger om det straffbare forhold. Det er interessant at Borgarting lagmannsrett i 2011 kom til at hensynet til privatlivets fred tilsa at kjøper kunne heve boligkjøpet da selger ikke hadde opplyst om at det var blitt begått et mye omtalt trippeldrap i den aktuelle boligen to år før salget. Avgjørelsene er dermed til dels motstridende. Det har nok betydning at trippeldrapet ble begått i den aktuelle boligen som var til salgs, samt […]
Read more » Har selger opplysningsplikt om at nabo er dømt for seksuelt misbruk av mindreårige?

Buck: Takk for tilliten!

[…]har tydelige regler om taushetsplikt og uavhengighet, det er klare regler om kobling og hensyn til personvern. At bransjen selv tok opp denne problemstillingen ble godt mottatt av Finanstilsynet og Forbrukertilsynet. Vi fikk mye kred for at vi tar et ansvar for forbrukernes rettigheter og interesser. I denne saken har forbrukerne og eiendomsmeglerne sammenfallende interesse slik styret ser det. Forbrukernes frihet til å velge og eiendomsmeglingsforetakenes evne til å stå på egne ben, i en sunn konkurransesituasjon, det er avgjørende for fremtiden til bransjen. Vi fikk også i denne saken rundskriv og innskjerping i reglene. Resultatet er at eiendomsmeglernes selvstendige […]

Innmeldingsskjema

[…]for medlemsskap (åpner i nytt vindu) Les mer om NEFs behandling av personopplysninger i […]