FFN lanserer digital kursserie i praktisk næringsmegling

Nyhet! Digital kursserie for næringsmeglere

Forum for næringsmeglere (FFN) har nå utviklet og lansert en kursserie i praktisk næringsmegling. Kursene er digitale, og vil ved ferdigstillelse bestå av ca. ti leksjoner fordelt på to bolker.  Alle leksjoner avsluttes med en praktisk prøve, slik at foretaket og foretakets fagansvarlige kan måle det faglige nivået i selskapet, og benytte dette for kompetanseutvikling av alle som jobber innen feltet.

Av: Jacob A. L’Orsa, styremedlem i Forum For Næringsmeglere (FFN) | Dette innholdet ble først publisert i Eiendomsmegleren – utgave 2 2024.

FFN presenterte ideen for prosjektet i 2023, og fikk tilslutning fra årsmøtet til å iverksette utvikling av kurs. Kursserien er laget med tanke på opplæring eller oppfriskning for ansatte i FFNs medlemsbedrifter dvs. nyansatte like mye som de med flere års erfaring.

Leksjonene ledes av eiendomsadvokater som er i dialog med erfarne meglere fra bransjen. Innholdet er utformet med faglig opplæring med forelesningsnotater, relatert til jus som suppleres med praktiske eksempler. De enkelte leksjonene gir kurspoeng, som registreres hos NEF for alle som er medlemmer der.

Vedtatt program dekker følgende temaer:

  1. Konseptet næringsmegling
  2. Sentrale tingsrettslige forhold  
  3. Sentrale offentligrettslige forhold  
  4. Avtaleinngåelse for kjøp og leie av næringseiendom
  5. Etikk og «Code of conduct”
  6. Risikostyring og internkontroll
  7. God meglerskikk
  8. Verdivurderinger
  9. Oppdragsavtalen
  10. ESG for næringsmeglere

Hver leksjon avsluttes med en prøve (multiple choice) der den enkelte fagansvarlige i medlemsbedriften kan benytte dette for monitorering og utvikling av kompetanse for den ansatte i selskapet vedkommende har ansvar for.

Styret og arbeidsgruppa med Grette og Wiersholm vil etter ferdigstillelse av vedtatt program vurdere om man skal utvide prosjektet til å gå mer spesialisert inn på enkelte temaer. Videre vil den vedtatte kursserie også vurderes løpende for nødvendig oppdatering om det er behov for endringer avledet av endringer på rammevilkår eller markedspraksis.

Kursserien er utviklet og finansiert i sin helhet av FFN, og skal komme våre medlemmer til gode. Dvs. at FFN medlemmer får tilgang til dette til en rimelig pris i en abonnementsløsning. Kursserien er også tilgengelig for eksterne eller f.eks. medlemmer hos NEF, men da til andre priser. Registering skjer via NEF.

Mer informasjon om kursserien finner du her: https://ffn.no/digital-kursserie/

Hvordan få tilgang til kursserien

For å få tilgang, send NEF en e-post på firmapost@nef.no med navn og e-postadresse på alle i ditt foretak som skal ha tilgang til kursene.

Les mer om NEFs behandling av personopplysninger i vår personvernserklæring her: nef.no/personvern/

Om Forum For Næringsmeglere

Forum for næringsmeglere er bransjeorganisasjonen som samler næringsmeglerforetakene. FFN jobber for utvikling av bransjen gjennom etterutdanning, rekruttering og politisk arbeid. I samarbeid med Advokatfirmaet BAHR utvikler FFN standardkontrakter til medlemmene.

Del artikkel