Personvern og cookies

Behandlingsansvarlig

Norges Eiendomsmeglerforbund, heretter NEF, tar ditt personvern på alvor. NEF, ved administrerende direktør Carl O. Geving, er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Hvorfor vi innhenter opplysninger om deg og hva vi bruker disse til

NEF innhenter og behandler personopplysninger i forbindelse med de tjenestene NEF tilbyr sine medlemmer og andre. Vi innhenter kun personopplysninger i den grad det er nødvendig for å yte de tjenester og oppfylle de plikter vi har overfor medlemmer og andre.

Vårt medlemsregister og saksbehandlingssystem er Microsoft Dynamics. Til håndtering av kurspåmeldinger bruker vi Microsoft Dynamics. Nyhetsbrev, kursinvitasjoner og annen informasjon sendes ut med Mailchimp og Power Mailchimp. Til spørreundersøkelser og kursevalueringsskjemaer bruker vi Microsoft Forms.

Personopplysningene innhentes i det vesentlige fra deg som registrert hos oss, men kan i noen tilfeller også innhentes fra andre, for eksempel din arbeidsgiver.

Medlemmer

For at du skal kunne være medlem i NEF må vi innhente og lagre informasjon om deg. Vi lagrer informasjon om ditt navn, tittel, adresse, telefonnummer, e-postadresse og hvilket foretak du jobber i.

Opplysningene vi samler inn om deg som medlem bruker vi til å administrere ditt medlemskap hos oss, og til å sende deg nyhetsbrev, informasjon om kurs og annen viktig informasjon. Du kan når som helst reservere deg mot å motta nyhetsbrev og informasjon om kurs fra oss på e-post.

Min NEF

Som medlem i NEF kan du logge deg inn på «Min NEF» på www.nef.no, og se hvilke personopplysninger NEF har om deg. Informasjonen her hentes fra NEFs medlemssystem.

 

Kursdeltakere

Dersom du melder deg på et kurs i regi av NEF vil informasjon om påmeldingen lagres i vårt saksbehandlingssystem.

Dersom du ikke allerede er medlem i NEF, vil vi i tillegg lagre informasjon om ditt navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og hvilket foretak du jobber i.

Ved kurspåmeldinger etterspør vi også informasjon om eventuelle allergier eller andre spesielle behov. Du velger selv om du vil legge inn informasjon om dette. Dersom du legger inn personopplysninger her vil det bli slettet etter at kurset er avholdt. Informasjonen deles kun med kurssted dersom det er nødvendig, og det gjøres da i anonymisert form.

Liste med alle som er påmeldt kurs vil bli sendt ut til representant for lokalforeningen eller annen representant for NEF i forkant av kurset. Dette gjør vi for at NEFs representant skal kunne håndtere registreringen av hvem som deltar på kurs.

Registrering av kurstimer

Dersom du deltar på kurs i regi av NEF vil vi lagre informasjon om din deltakelse på kurset, og hvor mange timer etterutdanning kurset ga. Dersom du er medlem i NEF kan du selv registrere eksterne kurs du har deltatt på i vårt medlemsregister via «Min NEF». Er du medlem kan du se oversikt over dine registrerte kurstimer på «Min NEF» på ww.nef.no.

Vi utsteder kursbevis for alle våre kursdeltakere, og kursbeviset sendes den enkelte deltaker på mail.

Henvendelser til NEF juridisk

Dersom du benytter deg av tjenesten NEF juridisk vil vi lagre informasjon om henvendelsen. Skjer henvendelsen på mail lagrer vi din mail til oss, og vårt svar på henvendelsen i vårt saksbehandlingssystem. Skjer henvendelsen din per telefon lagrer vi et notat om henvendelsen i vårt saksbehandlingssystem.

Disse opplysningene bruker vi til å dokumentere tidsbruk, og vår rådgivning til de som benytter seg av denne tjenesten.

Samarbeidspartnere

NEF har samarbeid med mange ulike aktører, for eksempel leverandører til bransjen. Ved kontakt med slike aktører lagrer vi personopplysninger om vår kontaktperson.

Disse opplysningene slettes når samarbeidet opphører, eller når vi får beskjed om at det er kommet ny kontaktperson for aktøren.

Lovgrunnlaget for NEFs behandling av personopplysninger

NEFs lovgrunnlag for behandling av vanlige personopplysninger er GDPR artikkel 6 bokstav b (nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrert er part i), og bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige), samt artikkel 6 bokstav a (samtykke fra den registrerte).

Utlevering av personopplysninger

NEF og alle NEFs ansatte har taushetsplikt, og vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til uvedkommende.

Som medlem i NEF er du også medlem i en av våre 10 lokalforeninger. Kontaktinformasjonen vi har lagret om deg vil bli delt med den lokalforeningen du er medlem i. Dette gjøres for at lokalforeningen du tilhører kan kontakte deg.

Dersom du er under 30 år blir du som medlem i NEF automatisk medlem av NEF Ung. Kontaktinformasjon NEF har lagret om deg vil bli delt med NEF Ung.

NEF vil ikke utlevere eller oppbevare opplysninger utenfor EØS-området.

Vi deler opplysningene med databehandlere i den utstrekning det er nødvendig for å yte de tjenestene eller oppfylle de forpliktelsene vi har påtatt oss.

Bilder

På arrangementer i regi av NEF tar NEF situasjonsbilder. Dette er bilder der situasjonen er i fokus, men deltakere på arrangementene kan gjenkjennes.

Bildene bruker vi til å markedsføre NEF og NEFs arrangementer.

Hvor lenge vi lagrer opplysningene

Medlemmer

Kontaktinformasjon lagres hos oss så lenge du er medlem her. Oversikt over kurstimer du har deltatt på lagres i 10 år.

Dersom du melder deg ut av NEF vil vi lagre kontaktinformasjonen din i 6 år etter utmeldingen. Kurstimer blir slettet samtidig med at vi sletter kontaktinformasjonen din.

Kursdeltakere

Dersom du ikke er medlem, men deltar på kurs hos oss vil vi lagre kontaktinformasjonen din, samt opplysninger om kurset du har deltatt på i 6 år etter at du siste gang var i kontakt med oss.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve at de opplysningene vi har om deg slettes, med mindre vi er forpliktet etter lov til å oppbevare dem, for eksempel regnskapsinformasjon/fakturahistorikk. Du har også rett til å kreve innsyn i opplysningene vi har om deg, og til å kreve rettet opplysninger som er uriktige.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Ved endringer vil informasjon om dette bli lagt ut på nettsiden vår. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Cookies – informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på NEF.no. En cookie er en liten tekstfil som lagres i nettleseren din. Denne brukes blant annet for å forbedre din opplevelse av nettsiden vår, og vil ikke utgjøre noen sikkerhetsrisiko for deg. Dette er helt standard prosedyre og noe de aller fleste nettsteder gjør.

Vi logger helt anonymt informasjon om alle besøkende. Til dette benytter vi oss av Google Analytics. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Hvordan slå av/på informasjonskapsler
Du kan velge om du vil akseptere informasjonskapsler eller ikke. De fleste nettlesere aksepterer disse automatisk, men du har full frihet til å endre dette ved å slå av denne funksjonaliteten helt eller delvis. Husk at bruk av våre nettsider og tjenester vil bli redusert hvis du velger å slå av bruk av informasjonskapsler.

Du kan slette cookies ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser. Du finner informasjonen om dette i “Hjelp”-funksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til cookies kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Google Analytics
Google Analytics cookien er en førsteparts cookie. Den er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Du kan reservere deg mot bruk av cookies fra Google Analytics her. Google Analytics cookies blir opprettet så snart du besøker et nettsted der en gyldig sporingskode er implementert.

Vi brukeranalyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettsiden. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her.

Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukerne søker. Statistikken er et redskap til å forbedre våre tjenester.

Klage til Datatilsynet

Hvis du mener at vi behandler personopplysningene dine på en måte som er i strid med regelverket, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynet kontaktes på:

Telefon: 22 39 69 00
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Eller med vanlig post til: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo

Datatilsynet har Internettadresse www.datatilsynet.no.

Hvis du mener vi bryter regelverket, håper vi likevel at du også vil kontakte oss direkte, slik at vi får en mulighet til å rette forholdet så snart som mulig.

Vår kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine opplysninger, kan du kontakte oss på:

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Eller med vanlig post til: Norges Eiendomsmeglerforbund, Apotekergata 10, 0180 Oslo

NEF har Internettadresse: https://nef.no

Personvernerklæringen er oppdatert per 09.01.2023