• Fagartikkel
GDPR-hva betyr dette hos oss

GDPR trer snart i kraft – er du klar?

Den nye personvernloven, og GDPR (EUs personvernforordning) vil trolig tre i kraft i Norge i løpet av juli.

NEF har hatt fokus på dette temaet på kurs det siste året, senest på NEFs Vårkonferanse i Bergen nå i mai.

Forbrukerrådgiver Carsten Pihl og juridisk rådgiver Katerin Lind-Klev holder kurs om personvern og GDPR for eiendomsmeglere i Oslo 7. juni, Trondheim 13. juni og i Stavanger 14. juni.

Det er fremdeles ledige plasser på kursene. Se kursoversikt her.

Bransjenorm

Eiendom Norge har sammen med bransjen og NEF utarbeidet en bransjenorm for etterlevelse av GDPR for eiendomsmeglingsforetak. Med normen følger også flere nyttige vedlegg, blant annet mal for behandlingsprotokoll og utkast til personvernerklæring.

Bransjenormen med tilhørende vedlegg er utarbeidet av og forbeholdt bransjen.

Normen og alle vedleggene kan fås ved henvendelse til NEF eller Eiendom Norge.

Les også: GDPR – Hva betyr det for vår virksomhet?

 

Del artikkel: