Buck: Takk for tilliten!

nef-styret

Det har vært en ære å få representere dere de siste to årene som leder av Norges Eiendomsmeglerforbund. På vegne av mitt fantastiske styre og meg selv, vil jeg si tusen takk for tilliten, takk for all støtte og engasjement som dere har vist for arbeidet vårt. Takk for alle gode innspill og takk for alle hyggelige tilbakemeldinger på Facebook og andre steder.
Av: Kurt F. Buck, styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund  (Dette er en justert utgave av talen holdt på landsmøtet i Bergen)

Som styreleder de siste to årene har jeg hatt gleden av å få treffe svært mange av våre medlemmer. Det som er helt fantastisk, er at jeg enda ikke har truffet en person jeg ikke liker. Alle som jobber i bransjen vår er gjennomgående positive mennesker med godt utviklede sosiale ferdigheter. I vår bransje er jo det kanskje en forutsetning for å lykkes.

Jeg er stolt over å arbeide for den mest positive, serviceorienterte og dedikerte yrkesgruppen i Norge. Hvem andre er det som stiller opp både dag og kveld, både helg og helligdager. Hvem andre er alltid tilgjengelig på både mail og telefon. Ingen eiendomsmeglere i verden bistår kundene i større del av eiendomshandelen, med så høy kompetanse og grad av ansvar som norske eiendomsmeglere.

Jeg opplever at alle jeg treffer i bransjen er genuint opptatt av at vi skal ha en bransje som på best mulig måte oppfyller kundenes forventninger til service, kvalitet og sikkerhet. For tiden er det cirka 21500 boliger, 3800 hytter og 600 næringseiendommer til salgs i Norge. De fleste gjennom våre medlemmer.

Vi skal være stolte av den bransjen vi har skapt og jeg synes våre medlemmer fortjener honnør og annerkjennelse for den viktige samfunnsoppgaven de utfører.

Hvorfor skal jeg være medlem?

Dette er et relevante spørsmål jeg av og til får fra de som ikke helt ser nytten av NEF. På mange måter er vi våre egne verste fiender. Alt for mange har et hodeløst forhold til den bransjen de jobber i, de tar for gitt at bransjen består uten at noen tar ansvar, de tar for gitt at de blir ivaretatt, selv om verden rundt oss stadig utfordrer vårt domene. Skal vi få engasjert flere tror jeg vi må være tydeligere på hva NEF er.

Det er bra at vi har gode rabattordninger, medlemsfordeler på kurs, tilgjengelig faglig spisskompetanse, løpende faglig og bransjeaktuell oppdatering i mange kanaler, osv., Og vi har faktisk Norges beste fagmiljø innen eiendomsmegling i NEF. Men vi må sørge for å få frem et tydeligere budskap til dem som ikke helt ser nytten.

NEF er en politisk organisasjon

Vi jobber strategisk for å sikre best mulig fremtidige rammevilkår for alle dem som jobber i bransjen. Skal vi klare å synliggjøre verdien av medlemskapet, må vi kanskje vise hva vi utretter mer konkret. De sakene i målplanen hvor vi har fått størst gjennomslag, bør kanskje overbevise noen av skeptikerne. For dette handler om mer enn at du skal ha valuta for pengene krone for krone.

Vi har vært politisk kloke, vi har vært strategisk gode, og vi har fått gjennomført mange faktiske endringer i denne styreperioden som positivt påvirker bransjen vår. For det er en ting er å bruke store ord, en annen ting er å få omsatt politikk til faktiske resultater.

Vilkår for unge i bransjen

Styret har jobbet for at foretakene ikke rekrutterer for mange fullmektiger til bransjen, uten å gi dem anstendig lønn eller opplæring. Styret utformet en strategisk plan. Gjennom møter med Finanstilsynet, Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet og media, fikk vi forankret og satt fokus på de uheldige sidene ved uanstendige arbeidsvilkår for eiendomsmeglerfullmektige. Vi fikk gjennom god dialog med Eiendom Norge et bransjefokus på omdømmerisikoen denne problemstillingen utgjorde. Mange unge nyutdannede kan takke styret og de tillitsvalgte for at de i dag får bedre opplæring, under fornuftige lønns og arbeidsvilkår.

Dere som allerede er godt etablert i bransjen kan takke styret for at foretakene ved denne innstrammingen er blitt tvunget til å føre en mer ansvarlig og langsiktig rekrutteringspolitikk. Ved å sørge for at risikoen for fullmektigenes lønn ligger på foretaket, og ikke på den nyutdannede unge yrkesutøveren, har man innført et prinsipp som effektivt motvirker uheldig over rekruttering i bransjen.
Gjennom rundskriv har Finanstilsynet trukket opp kloke og klare linjer for hva myndighetene forventer. Dialogen med Eiendom Norge viser at bransjen er opptatt av å rydde opp i denne omdømmerisikoen.

Vi er kommet langt men vi skal fortsette å påvirke bransjen. I forbindelse med høstkonferansen er det allerede avtalt et felles styremøte med EINO og NEF hvor arbeidsvilkår er en av hovedsakene på agendaen. NEF har altså kraft til å påvirke.

En annen sak som viser dette har overskrift: Eiendomsmeglerens uavhengighet – brudd på taushetsplikt

Dette har kanskje berørt dere i hverdagen? Kanskje noen av dere har fått opp noen nye vegger på kontoret? Kanskje noen har fått lås på døren mellom banken og eiendomsmeglerne eller ny inngang. Kanskje små ting i det daglige, men saken som ligger bak er av største viktighet. Styret valgte en strategi hvor vi bestemte oss for å ha fokus på etterlevelse av de lovene som faktisk allerede finnes, men som mange syntes å ha tillagt begrenset viktighet. Både Eiendomsmeglingsloven og Finansforetaksloven har tydelige regler om taushetsplikt og uavhengighet, det er klare regler om kobling og hensyn til personvern.

At bransjen selv tok opp denne problemstillingen ble godt mottatt av Finanstilsynet og Forbrukertilsynet. Vi fikk mye kred for at vi tar et ansvar for forbrukernes rettigheter og interesser.
I denne saken har forbrukerne og eiendomsmeglerne sammenfallende interesse slik styret ser det. Forbrukernes frihet til å velge og eiendomsmeglingsforetakenes evne til å stå på egne ben, i en sunn konkurransesituasjon, det er avgjørende for fremtiden til bransjen.

Vi fikk også i denne saken rundskriv og innskjerping i reglene. Resultatet er at eiendomsmeglernes selvstendige stilling er styrket betydelig. Jobben er ikke gjort, vi må enda jobbe for at bransjen i fremtiden blir helt økonomisk uavhengig fra sine morselskaper.

Vi må jobbe videre for å unngå at eiendomsmegling primært drives som et påskudd for å selge andre tjenester. Her må bransjen ta tilbake kontrollen. Uten NEF ville mange eiendomsmeglere på sikt vært likestilt med bankfunksjonærer, og det er vel verd 3700,- i året å unngå det? Fastlønn, dress med banklogo, marsipankake og vinlotteri – det var vel ikke derfor vi ble eiendomsmeglere?

Innovasjon og digitalisering

Styret har vært positive til utvikling av eiendomsmeglerproduktet. Vi ønsker selvsagt at bransjen skal ha best mulig verktøy, til å møte forbrukernes fremtidige behov og forventninger. En utfordring er at de forsøkene vi har sett så langt på å innovere bransjen, i stor grad handler om å gjøre mindre og å ta seg dårligere betalt. Ikke noe galt med det. Men særlig innovativt er det ikke.

Å gjøre mindre og ta seg dårligere betalt er et eldgammelt konsept. Det som bekymrer meg er at man tar verdiskapningen ut av eiendomsmeglingen. Det er trist at enkelte har mistet troen på at vi bidrar til at kundene får best mulig pris for eiendommen. Fin innpakning og tung markedsføring hjelper lite i det lange løp, om man ikke å tilfører bolighandelen noe av verdi.

Jeg føler pendelen har svingt langt den ene veien. Jeg skulle ønske noen tok den helt ut i motsatt retning. At noen tok sjansen på å utvikle tjenester som tilbød kundene hjelp til absolutt alle aspekter ved det å bytte bolig. Nå skal ikke NEF drive med forretningsutvikling, men jeg tror det er stor betalingsvillighet for slike tjenester. Bare se på alle andre tjenester vi kjøper oss for helt trivielle utfordringer, som for eksempel å handle matvarer.

I min landsmøtetale i Tromsø i 2016 etterlyste jeg et bredere spekter av produkter i bransjen. Jeg tror det er viktig, og jeg tror det er et marked både for billige konsepter og All inklusive konsepter, i tillegg til tradisjonell god eiendomsmegling. En bransje med homogene produkter vil alltid være dømt til å konkurrere på pris.

Digitalisering er den nye vinen i alle bransjen

De siste par årene har verden hatt litt panikk i forhold til digitalisering. Vi må digitalisere før vi blir digitalisert! Vi har alle hørt om hvor fort det kommer til å gå. Det er klart vi også vil bli berørt av dette.

Det bransjen bør være bevisst på er at vi tar tilbake kontrollen over digitalisering av bransjen vår. Ved å utelukkende overlate dette til våre leverandører og utenforstående, mister vi styringen over vår egen fremtid. Det er ikke bra. Vi driver en kompleks, kunnskapsintensiv og ekstremt serviceorientert bransje. Digital hyllevare er ikke godt nok, om vi også i fremtiden skal kunne kalle oss verdens beste eiendomsmeglere. Her må det skreddersøm til!

Men det er ingen grunn til panikk, vi må bare være svært bevisst på hvor vi ønsker å tilføre bolighandelen verdi, og hvor vi kan la maskiner utføre oppgavene. Det er ikke slik at digitalisering erstatter alt og alle, og det skjer ikke over natten. Stadige forbedringer er vi vant med, det er det vi har holdt på med i NEF siden 1932. Personlig service og oppfølging, kreativ problemløsning, avklaring av menneskelig usikkerhet, omsorg i en utfordrende situasjon. Dette vil alltid ha en verdi og ingen gjør dette bedre enn våre medlemmer.

Høye kompetansekrav, strenge regulatoriske krav og bevisste forbrukere har forberedt oss godt på fremtidens utfordringer. Midt oppi all digitaliseringen tar vi det som et hyggelig kompliment, at antall private annonser på Finn.no aldri har vært lavere enn nå.

Politisk arbeid

Som eiendomsmegler har jeg behov for konkrete resultater. Jeg trenger aksept på budet! Slik er det ikke i byråkratiet eller politikken. Dette er langsiktig påvirkningsarbeid og det krever en helt annen terskel for tålmodighet, enn hva jeg er utstyrt med fra naturens side.

Styrets politiske ståsted i boligdebatten er like enkelt som det er genialt. Det som er positivt for forbrukerne, er også bra for våre medlemmer. Vi ønsker alle et velfungerende, stabilt boligmarked hvor man kan få kjøpt og solgt innen rimelig tid, til et prisnivå som kan forsvares av inntekten til den enkelte.

Styret har hatt en strategi om at vi skal prøve å tilføre boligdebatten mer fakta. Det har vært for mye vinglete synsing der ute. Derfor har vi prioritert ressurser til å gjøre Carsten Pihl til analyseansvarlig i NEF, i tillegg til at han er Forbrukerrådgiver. Dette har vært vellykket, for den som eier fakta vinner som regel debatten. Administrasjonen har jobbet godt med å fronte styrets politikk, og NEF har nok aldri vært tyngre representert der avgjørelsene tas.

Boligmarkedet må være for alle

Intet gode har gitt det norske folk større privat velstandsøkning, enn muligheten til å ta del i boligmarkedet. Det mange glemmer er at det er en forutsetning for den vellykkede modellen vi har i Norge, at boligmarkedet er oppnåelig for alle og at terskelen inn i markedet ikke blir for høy. Boligpolitikk er på mange måter fordelingspolitikk mellom generasjonene.

Derfor har jeg vært tydelig på at Norges Eiendomsmeglerforbund ikke arbeider for høyest mulig boligpriser i Norge. Våre medlemmers jobb er selvsagt som det alltid har vært å skape best mulig pris for hvert enkelt salgsobjekt, men politisk bør vi tvert imot arbeide for en moderat prisutvikling, som gir unge en fair sjanse.

Vi må ikke komme dit at vi har et boligmarked som eies av de privilegerte få. Da faller den norske boligmodellen som bauta i velferdssamfunnet vårt. Det norske folk har i dag 3,3 mrd kroner i privat gjeld. Dette bør uroe oss alle. Som en ansvarlig samfunnsaktør er vi derfor balansert i vår finans og skattepolitikk. Det er jo hyggelig at finansminister Siv Jensen ved flere anledninger har berømmet NEF som boligpolitisk aktør.

Vi er rustet for fremtiden

• Vi har et forbund som er rustet for fremtiden og det aktivitetsnivået som vi mener er nødvendig for å ivareta medlemmenes interesser.
• Vi har et forbund som utvikler både sine faglige, kommersielle og politiske virkeområder på en bærekraftig god måte.
• Vi har et forbund med større politisk innflytelse enn noen gang.
• Vi har et forbund som er stadig bedre rustet til å bistå våre medlemmer i en digital utvikling av bransjen.

Våre medlemmer har all mulig grunn til å møte fremtiden med selvtillit og tro på bransjen og våre tjenester. Ingen er bedre rigget for å møte fremtidens boligmarked. Jeg ser frem til to nye år med et fantastisk kompetent nytt styre!

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no