Kjøpsvilkår for NEF-kurs

Her finner du informasjon om påmelding, kursavgift, kursdokumentasjon, avmeldingsregler, kursbevis og behandling av personopplysninger.

Påmelding

All påmelding til NEFs kurs og konferanser er bindende. Dette fremgår tydelig av våre kursinvitasjoner. De som melder seg av må derfor dekke kursavgiften. Den som blir forhindret fra å møte til kurs hun/han har meldt seg på, kan uten omkostninger overlate plassen til en kollega.
Vi foretar imidlertid avmelding uten omkostninger for deltager ved fremvisning av sykemelding.

Vi tar imot påmeldinger etter fristens utløp hvis det er ledige plasser. Vi tar forbehold om endringer i kursprogrammet og avlysning av kurs ved for liten deltakelse.

 

Hotell

Dersom hotellreservasjon er foretatt gjennom Norges Eiendomsmeglerforbund er hovedregelen at overnatting betales av den enkelte deltaker, direkte til hotellet. Vi tar forbehold om eventuelle gebyrer som påløper ved for sen avbestilling.

 

Betingelser e-kurs

Ved kjøp av e-kurs gis det en tidsbegrenset og eksklusiv bruksrett til kurset. E-kursene er ment for personlig og ikke-kommersiell bruk. Det er ikke tillatt med offentlig framvisning av materialet. Påmeldte e-kurs lar seg ikke avbestille.

 

Kursdokumentasjon

Kursdokumentasjonen tilgjengeliggjøres elektronisk og sendes alle påmeldte deltakere pr e-post senest dagen før. Kursdokumentasjon er beskyttet av åndsverksloven og markedsføringsloven. Alle rettigheter til kursdokumentasjon tilhører Norges Eiendomsmeglerforbund og/eller våre samarbeidspartnere. Det er i henhold til gjeldende lovgivning forbudt å kopiere, fremvise, distribuere eller på annen måte spre kursdokumentasjonen til andre formål enn deltakernes egen bruk.

 

Deltakerliste

Deltakerlisten tilgjengeliggjøres elektronisk til kursets deltakere og foredragsholdere, med deltakernes fulle navn og arbeidsgiver.

 

Kursbevis

Medlemmer i NEF kan etter endt kurs finne kursbevis under «Min NEF» på www.nef.no. Dersom du ikke er medlem av NEF vil kursbevis bli sendt på e-post.

 

Personvern

(gå til siden) www.nef.no Les her

 

Retningslinjer ved avbestilling av NEF kurs og konferanser

All påmelding til NEFskurs og konferanser er bindende. Dette fremgår tydelig av våre kursinvitasjoner. De som melder seg av må derfor dekke kursavgiften. Den som blir forhindret fra å møte til kurs hun / han har meldt seg på, kan uten omkostninger overlate plassen til en kollega.

Vi foretar imidlertid avmelding uten omkostninger for deltager ved fremvisning av sykemelding.

 

Formål med behandling av personopplysninger

De personopplysninger som innhentes, er nødvendig for å kunne administrere kundeforholdet. I dette ligger også retten til å sende nødvendig informasjon til tredjepart for bestilling av hotellrom, utsendelse av kursevaluering, faktura samt bokføring, slik at avtalen om deltakelse på kurs kan oppfylles.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål om Norges Eiendomsmeglerforbunds kurs og etterutdanning kan du kontakte oss på firmapost@nef.no.