Search results for "NEF adresse"

Results 31 - 40 of 817 Page 4 of 82
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Buck gjenvalgt som styreleder i NEF

[…]i Norges Eiendomsmeglerforbund – Tlf: 94807474 Carl O. Geving – Administrerende direktør i NEF – Tlf: 91582454 Svein Strømnes – Kommunikasjonssjef NEF – Tlf: […]

NEF med oppdaterte kontraktsmaler

[…]den 01.01.22. Endringene gjelder for kjøpsavtaler som inngås etter at loven har trådt i kraft. NEF har i samarbeid med advokatfirmaet Grette laget kontraktsmaler som tar hensyn til disse lovendringene, og de ligger nå tilgjengelig på Min NEF. Primært til mot salg til forbrukerkjøpere Lovendringene retter seg primært mot salg til forbrukerkjøpere. Siden mange av avhendingslovens bestemmelser er ufravikelige når kjøper anses som en forbrukerkjøper, jf. avhl. § 1-2 (3), men ellers er fravikelige om ikke annet følger av loven, så er det av avgjørende betydning om kjøper anses som en forbrukerkjøper eller ikke. I tillegg til å være styrende […]

NEF på høring om trygg bolighandel og ny avhendingslov

[…]for byggesakskyndige. Dette siste er i tråd med den felles høringsuttalelsen NEF leverte i høst sammen med Huseierne, NTF/NITO og Forbrukerrådet. Felles høringsuttalelse Også på høringsmøtet sto NEF sammen med Huseierne, Forbrukerrådet og Norsk Takst (tidligere NTF/NITO) og presenterte en felles høringsuttalelse. Organisasjonene støtter forslagene som regjeringen varsler. De fire organisasjonene mener at det er lurt med en endring der selgere og medhjelpere motiveres til å dokumentere boligens tilstand, samtidig som kjøperne får en mye klarere oppfordring til å lese dokumentasjonen. NEFs administrerende direktør Carl O. Geving var inne på dette siste i sin høringsuttalelse. -Vi minner om forutsetningen om at […]
Read more » NEF på høring om trygg bolighandel og ny avhendingslov

Juridisk bistand fra NEF

NEF har en juridisk avdeling som tilbyr meglerfaglig bistand til eiendomsmeglere. Tjenesten NEF Juridisk bistand er en tjeneste for NEFs medlemmer og for ansatte i foretak som har tegnet årsavtale. NEFs advokater/jurister svarer på juridiske og meglerfaglige spørsmål. Det er mange både praktiske og juridiske utfordringer som kan opptå i meglerhverdagen. Vi gir veiledning på begge deler, så langt det lar seg gjøre. Juridisk avdeling består av Silje Nesteng Andresen (juridisk direktør), Nina Hauge og Cecilie Eide Knudsen. NEFs juridiske svartjeneste er finansiert av våre medlemmer og deres arbeidsgivere og faktureres per oppdrag eller ved å tegne årsabonnement. Timepris Henvendelser […]

NEF foreslår at boliglånsforskriften videreføres som den er

[…]foreslår strammere låneregler Ytterligere innstramminger blir nødløsning I høringssvaret til NEF heter det blant annet: NEF mener at gjeldende boliglånsforskrift fungerer etter forholdene tilfredsstillende, og anbefaler at forskriften videreføres uendret. Dersom man gjør ytterligere innstramminger for å begrense etterspørselen, vil det i utgangspunktet bære preg av en nødløsning. Det kan ha flere uheldige effekter: Ulike markeder rammes ulikt. Det er en risiko for at innstramminger vil skape nye ubalanser i regionale boligmarkeder som allerede er svekket etter nedgangskonjunktur. Et rigid egenkapitalkrav vil ramme boligkjøpere med god betalingsevne urimelig hardt. Dette vil samtidig favorisere de som allerede har høy boligformue. I […]
Read more » NEF foreslår at boliglånsforskriften videreføres som den er

NEF-Help-stipendet tildelt Lars Halvor Ova Johnsen

[…]i Bø skal finne ut av – ved hjelp av NEF-HELP-stipendet på 100.000 kroner. KJEMPESJEKK: NEF-HELP-stipendet ble delt ut under festmiddagen på NEFs Høstkonferanse. Lars Halvor Ova Johnsen (nr 2 fra høyre) fikk den store sjekken fra Kurt Buck og Carl O. Geving i NEF og Sven Georg Henriksen i  Help. (Foto: Svein Strømnes) NEF-HELP stipendet er et prosjekt mellom Norges Eiendomsmeglerforbund og HELP Forsikring som ble etablert i 2013. Stipendet er på 100.000 kroner, og deles ut til gode fagprosjekter for eiendomsmeglingsbransjen. Det ble i år delt ut for fjerde gang. Skilte seg ut NEF-HELP-stipendet ble delt ut under […]
Read more » NEF-Help-stipendet tildelt Lars Halvor Ova Johnsen

NEF vil at Finanstilsynet vurderer Propr.no

[…]forbrukervernet og eiendomsmeglerens rolle som ligger i Eiendomsmeglingsloven. I brevet fra NEF til Finanstilsynet heter det blant annet: «Slik vi (NEF) oppfatter det fremstilles det på hjemmesidene som om kunden skal gjøre jobben selv, mens realiteten er at Propr aktivt utfører flere av oppgavene. De oppgavene Propr utfører omfatter blant annet innhenting av faktisk og rettslig informasjon om eiendommene, annonsering på Finn.no (det er Propr og ikke kunden som publiserer annonsen) og budrunden foregår i Propr sitt system. Kundene har få eller ingen valgmuligheter, og i praksis selger kunden ikke sin bolig selv, men fyller bare ute et skjema til Propr, […]

Finansministeren med kred til NEF –  En anerkjennelse av vårt arbeid, sier Carl O. Geving

[…]sier han, og fortsetter: -Forbrukere trenger holdepunkter å navigere etter, og det er blant andre NEFs ansvar å bidra med nøktern informasjon. Medlemmer med høye faglige kvalifikasjoner Finansministeren var også meget rosende til NEFs medlemmer, og måten de utfører sitt arbeid på. Det er hyggelige ord i en situasjon der eiendomsmeglere ikke alltid får ros for strevet: «Norges Eiendomsmeglerforbund representerer medlemmer som har høye faglige kvalifikasjoner, og som har omfattende erfaring fra bransjen. Mitt inntrykk er at Norges Eiendomsmeglerforbund er en organisasjon som er sitt ansvar bevisst, og som er opptatt av at eiendomsmeglere skal ha integritet og faglighet i […]
Read more » Finansministeren med kred til NEF –  En anerkjennelse av vårt arbeid, sier Carl O. Geving

Kurstimer klare på nef.no

Endelig er kurstimene klare på nef.no! Ved å gå inn på nef.no/kurstimer – vil du finne oversikt over dine kurstimer de siste to årene. Dette kan skrives ut, og du får et kursbevis å levere videre – se bildet over! Trykker du på «vis alle» under navnet ditt, vil du få se alle kurs vi har registrert på deg i vårt register! Man må selvfølgelig være innlogget for å se kursbeviset. (Et tips her: Det går fint å være innlogget over lenger tid, man trenger ikke logge ut. – Systemet kaster en automatisk ut etter 14 dager). Kurstimene finnes også […]