Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven)

NEF vil at Finanstilsynet vurderer Propr.no

Norges Eiendomsmeglerforbund har i et brev til Finanstilsynet bedt tilsynet om å vurdere lovligheten av den nye selgeselvtjenesten Propr.no.

For NEF er det viktig å sikre trygg bolighandel gjennom at all eiendomsmegling i dette landet oppfyller lovens krav til kvalitet og uavhengighet. Brudd på dette vil både svekke forbrukervernet og eiendomsmeglerens rolle som ligger i Eiendomsmeglingsloven.

I brevet fra NEF til Finanstilsynet heter det blant annet:

«Slik vi (NEF) oppfatter det fremstilles det på hjemmesidene som om kunden skal gjøre jobben selv, mens realiteten er at Propr aktivt utfører flere av oppgavene. De oppgavene Propr utfører omfatter blant annet innhenting av faktisk og rettslig informasjon om eiendommene, annonsering på Finn.no (det er Propr og ikke kunden som publiserer annonsen) og budrunden foregår i Propr sitt system.

Kundene har få eller ingen valgmuligheter, og i praksis selger kunden ikke sin bolig selv, men fyller bare ute et skjema til Propr, og følger deretter Propr sitt valgte løp for gjennomføringen av boligsalget.

For forbrukere, både på selgersiden og på kjøpersiden, fremstår konseptet derfor som eiendomsmegling. Samtidig vil forbrukerne ikke oppleve å bli ivaretatt slik omsorgsplikten etter eiendomsmeglingsloven tilsier. Vi kan ikke se av konsesjonsregisteret at Propr har tillatelse til å drive eiendomsmegling, og vi ber Finanstilsynet vurdere om Propr sin virksomhet er eiendomsmegling.»

Hele brevet kan du lese her.

– Dette er kvasi-eiendomsmegling, en light-utgave av tjenestene meglerbransjen tilbyr, som verken ivaretar interessen til kjøpere eller selgere. Den synes heller ikke å være i tråd med loven. Målet er å sikre at all eiendomsmegling i dette landet oppfyller lovens krav til kvalitet og uavhengighet. Det er lov å tjene penger, men vi mener slike lettvinte tjenester ikke er forenelige med det omfattende rådgivningsansvaret meglere er pålagt, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving til E24.

Les om saken omtalt i E24: Meglertopp tordner mot meglerkolleger: – Dette er kvasi-megling

og

Nettavisen: Eiendomsmeglere til krig mot billig konkurrent

 

Les også: Eiendomsmegleren er sikkerhetsnettet i bolighandelen

Del artikkel