Carl O. Geving holder innlegg for NEF på rundebordskonferansen om forbrukerpolitikk. (Foto: NEF)

NEF på rundebordskonferanse om bolighandel og forbrukere

Bolighandelen var et av temaene da forbrukerminister Solveig Horne inviterte til rundebordskonferanse om forbrukersaker.

Norges Eiendomsmeglerforbund deltok med administrerende direktør Carl O. Geving (bildet over) og forbrukerrådgiver Carsten Pihl på konferansen.

Bakgrunnen for konferansen er en fremtidig Stortingsmelding om forbrukerpolitikk, og bolig var et av temaene på denne konferansen sammen med blant annet gjeld og digitalisering.

NEF deltok sammen med andre organisasjoner som Huseiernes Landsforbund, EiendomNorge, JussBuss, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet.

Forbrukerminister Solveig Horne innleder på konferansen om forbrukerpolitikk. (Foto: NEF)

Bred enighet om behov for utredning

I diskusjonene kom det frem flere ulike utfordringer i dagens bolighandel. NEF pekte særlig på avhendingsloven og forbrukerens rettslige posisjon, på at det trengs regulering av takstbransjen, tidsaspektet i bolighandelen og regelverket knyttet til markedsføring av boliger.

Dette var også punkter som flere andre organisasjoner tok opp. Det var derfor en ganske bred enighet om at det nå bør gjøres noe med regelverket, og at det er behov for en helhetlig gjennomgang av de problemstillingene som reises.

Viktig at NEF høres!

-Eiendomsmegleren er den viktigste profesjonelle aktøren i norsk bolighandel, som rådgiver og ansvarlig for gjennomføringen av transaksjonen mellom selger og kjøper. Våre medlemmer vet hvor skoen trykker, og har i stor grad sammenfallende interesser med forbrukerne, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i NEF. 

Carl O. Geving peker på at det er viktig at eiendomsmeglernes erfaringer blir hørt i arbeidet:

-NEF har lenge jobbet for å få trygg bolighandelen høyere på den politiske agendaen, og håper at vi snart vil se resultater av arbeidet. NEF mener at eiendomsmeglernes erfaringer fra bolighandelen må veie tungt i regjeringens arbeid.».  

 

Se også Carl O. Gevings oppsummering her: 

Del artikkel