NEF-Help-stipendet tildelt Lars Halvor Ova Johnsen

NEF HELP-stipendet 2016

«Hvor er eiendomsmeglingslovens nedre grense?» Dette er temaet høyskolelektor Lars Halvor Ova Johnsen ved Høyskolen i Bø skal finne ut av – ved hjelp av NEF-HELP-stipendet på 100.000 kroner.

KJEMPESJEKK: NEF-HELP-stipendet ble delt ut under festmiddagen på NEFs Høstkonferanse. Lars Halvor Ova Johnsen (nr 2 fra høyre) fikk den store sjekken fra Kurt Buck og Carl O. Geving i NEF og Sven Georg Henriksen i  Help. (Foto: Svein Strømnes)

NEF-HELP stipendet er et prosjekt mellom Norges Eiendomsmeglerforbund og HELP Forsikring som ble etablert i 2013. Stipendet er på 100.000 kroner, og deles ut til gode fagprosjekter for eiendomsmeglingsbransjen. Det ble i år delt ut for fjerde gang.

Skilte seg ut

NEF-HELP-stipendet ble delt ut under festmiddagen på NEFs Høstkonferanse i slutten av november.

– Det var en kandidat som skilte seg klart ut med et spennende prosjekt, sa NEFs administrerende direktør Carl O. Geving under overrekkelsen.

Det var Lars Halvor Ova Johnsen. Han er advokat, fagansvarlig og høyskolelektor ved eiendomsmeglerutdanningen ved Høyskolen i Sørøst-Norge, campus Bø. Lars Halvor Ova Johnsen var også en av kursholderne på Høstkonferansen, der han snakket om «Eiendomsmeglerfullmektiger – oppfølging, tilsyn og avlønning».

Hva er eiendomsmegling og hva er ikke

Lars Halvor Ova Johnsen forteller at han i jakten på eiendomsmegleingslovens nedre grense skal forsøke å sammenstille kildegrunnlaget for å identifisere hvilke forhold som er sentrale, i vurderingen av om noe er eiendomsmegling eller ikke.

-Jeg vil bruke juridisk metode og komme noe inn på mellommannsbegrepet, grensen til mekanisk formidling og grensen til forretningsmessige samarbeid, sier han.

Hvordan skal nyvinninger reguleres

I arbeidet med å se på eiendomsmeglingsloven nedre grense vil Lars Halvor Ova Johnsen også se på nyvinninger innenfor boligsalg. Det siste årets utvikling er da særlig spennende, mener han:

– Det hadde vært spennende å vurdert kildegrunnlaget konkret opp mot noen av nyvinningene i forbindelse med eiendomsoverdragelser, slik som Propr og megleselv.no. På mange måter er det også diskusjonen rundt disse tjenestene som har aktualisert problemstillingen. En klargjøring av forholdet til loven, tror jeg kunne gagne både eiendomsmeglingsbransjen og selvhjelpstjenestene.

Lars Halvor Ova Johnsen

Vinneren: Lars Halvor Ova Johnsen er advokat, høyskolelektor og fagansvarlig for eiendomsmeglerutdanningen ved Høyskolen i Bø. (Foto: Svein Strømnes)

Hva tenker forbrukerne?

Forholdet til forbrukerne, og hvordan de oppfatter de ulike tjenestene vil også bli lagt under lupen:

-I vurderingene av eiendomsmeglingslovens virkeområde, kan det identifiseres forhold med tjenestene som det er viktig at man i et forbrukerperspektiv er bevisst på. Selv om tjenestene ikke anses som eiendomsmegling. Finanstilsynet har jo alt vurdert at Propr ikke driver eiendomsmegling. I den grad det er mulig å identifisere slike forhold, er siktemålet å få med noe om disse i artikkelen, sier Lars Halvor, og fortsetter:

-Dette kan ha betydning både for eiendomsmeglingsbransjen, Propr og lignende tjenester, samt Finanstilsynet og Forbrukermyndighetene. Slike forhold kan gi indikasjoner på at det er behov for lovreguleringer rundt tjenestene, selv om de ikke omfattes av eiendomsmeglingsloven, avslutter han.

Resultatet av arbeidet til Lars Halvor Ova Johnsen vil bli presentert på NEFs Høstkonferanse neste høst.

Har du et tema du gjerne vil belyse? Da kan du søke NEF-HELP-stipendet neste år!

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no