Search results for "NEF adresse"

Results 11 - 20 of 817 Page 2 of 82
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Om NEF

[…]et landsomfattende profesjonsforbund for eiendomsmeglere. Forbundet ble stiftet 12. desember 1932. NEF vokser NEF har 2700 medlemmer (september 2022). Alle medlemmene er også tilknyttet én av NEFs ti lokalforeninger. Gjennom Forbundets servicekontor holdes medlemmene løpende orientert om alle spørsmål av interesse for å fremme faglige kvalifikasjoner. Utdanning og politikk Gjennom sin kursavdeling tilrettelegger NEF videre- og etterutdanning for sine medlemmer og resten av eiendomsmeglingsbransjen. NEF utarbeider lærerbøker og deltar også i et faglig råd for Eiendomsmeglerstudiet sammen med Handelshøyskolen BI. NEF engasjerer seg også aktivt i boligpolitikken. NEF er medlem i andre nordiske og internasjonale eiendomsmeglerorganisasjoner, og sitter i flere […]

About Norwegian Association of Real Estate Agents (NEF)

[…]private real estate sold in Norway is done through an real estate agent who is a member of NEF. (MNEF) NEF has 2,800 members (Dec. 2019), all of which are also automatically associated with one of the ten local associations. The Association’s service office keeps members informed about all matters of interest in promoting professional qualifications. Our members are: Real estate agents with a professional education and at least 2 years of practice Persons who have passed a real estate examination administered by the Finance Supervisory Authority (Finanstilsynet). Lawyers licensed to practice real estate Lawyers with 2 years experience and […]
Read more » About Norwegian Association of Real Estate Agents (NEF)

Medlemskap i NEF

[…]året, nyhetsbrev på e-post og NEFs Håndbok. I tillegg har medlemmene egen innlogging på «Min NEF» på www.nef.no med mye faglig og nyttig informasjon, samt oversikt over alle kurs de har deltatt på i regi av NEF og eventuelle andre kurs som er bedt registrert. Mer om medlemsfordelene finnes på www.nef.no. Som medlem av NEF får du rabatterte priser på alle kurs og konferanser arrangert av […]

Ny markedssjef i NEF

[…]fra 1250 til godt over 2800 medlemmer i NEF. Jeg ønsker Kine lykke til med jobben i NEF, avslutter Peter. Vi i NEF ønsker også velkommen til Kine, og lykke til videre Peter! Ønsker du å komme i kontakt med Kine treffer du henne på kine@nef.no eller på […]

Høring om avhendingsloven – NEF med forslag til forbedringer

[…]endringer. Da sikrer vi boligkunder en trygg handel også i fremtiden, sier styreleder i NEF Kurt Buck. NEFs endringsforslag er kort oppsummert: • Forskrifter om krav til autoriserte bygningssakkyndige og innhold i tilstandsrapporter må vedtas i rimelig tid før endringene i avhendingsloven trer i kraft. • Kjøpers egenandel settes til 1 prosent av kjøpesummen. • Den lovfestede egenandelen gjøres ufravikelig i forbrukerkjøp. • Det lovfestes en minsteterskel for når et innendørs arealavvik skal utgjøre en mangel. Med «areal» menes bruksareal (BRA). Rommenes faktiske bruk eller funksjon er uten betydning. Et avvik fra det opplyste arealet på 3 prosent eller høyere, […]
Read more » Høring om avhendingsloven – NEF med forslag til forbedringer

NEF-tilbud: Gratis medlemskap ut 2016 hvis du tegner for 2017 nå!

[…]som eiendomsmegler! Tegner du medlemskap ut 2017 nå, får du kontingenten for 2016 på kjøpet! NEF arbeider for deg: NEF har har bransjens største nettverk og har stor politisk gjennomslagskraft, og arbeider med å sikre best mulig rammevilkår for bransjen. Å være medlem i NEF betyr å ta ansvar for egne rammebetingelser!  NEF arbeider også for å trygge bolighandelen for forbrukerne. Det medfører at NEF-medlemmer i mange sammenhenger er foretrukket av kundene. Du kan lese mer om vårt interessepolitiske arbeid her. I NEF er det alt fra boligmeglere, næringsmeglere, fagansvarlige, daglige ledere, kjedeledere og gründere medlemmer. I tillegg får du gode medlemsfordeler. Se […]
Read more » NEF-tilbud: Gratis medlemskap ut 2016 hvis du tegner for 2017 nå!

Her er innstillingen til det nye NEF-styret!

[…]til nytt styret Valgkomiteen innstiller på at Kurt F. Buck fra Bergen gjenvelges som leder i NEF for de neste to årene. Randi H. Hollingen fra Molde innstilles som nestleder for neste periode. Randi har sittet i NEF-styret i fire år. Som nye styremedlemmer innstiller valgkomiteen: Erlenn Stavnås Ingebrigtsen, Trondheim (varamedlem i dag) Ingvild Aas, Oslo (ny) Trine Dahl, Lørenskog (ny) Brede Sørum, Hamar (ny) Som varamedlemmer til styret for den neste perioden innstilles: Inger-Louise Dølvik, Bodø (ny) Lise Kjelle, Kristiansand (ny) Du finner en presentasjon av alle kandidatene til NEF-styret i […]

Studentmedlemskap i NEF

[…]studentmedlem mottar du nyhetsbrev fra NEF på e-post og du får egen innlogging til «Min NEF» på www.nef.no med mye faglig og nyttig informasjon, blant annet relevant i forbindelse med oppgaveskriving på eiendomsmeglerstudiet. Som studentmedlem i NEF får du også sterkt rabatterte priser på kurs og konferanser arrangert av NEF.   Les mer om studentmedlemskap på […]

NEF ønsker at også overgangsmeglere skal kunne kalle seg «eiendomsmeglere»

[…]når de arbeider i eiendomsmeglingsforetak. Les hele høringsbrevet fra Finanstilsynet her NEF: Bare når arbeider i eiendomsmeglingsforetak NEF er enig i at det er greit å forenkle tittelbruken. Men foreslår i sitt høringssvar at muligheten til å kalle seg «eiendomsmegler» for overgangsmeglere, jurister og advokater begrenses til når de arbeider i eiendomsmeglerforetak. «Vi synes det er mest naturlig at advokaters rett til å benytte tittelen [eiendomsmegler] begrenser seg til advokater som er ansatt i eiendomsmeglingsforetak for å utøve eiendomsmegling. I tillegg til å begrense advokaters rett til å benytte tittelen eiendomsmegler, mener NEF at samme begrensning bør inntas for jurister […]
Read more » NEF ønsker at også overgangsmeglere skal kunne kalle seg «eiendomsmeglere»