Search results for "Pressekontakter NEF"

Results 761 - 770 of 772 Page 77 of 78
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Boligprisene i oktober: Flere boliger solgt i oktober i år enn i oktober i fjor

[…]etter en priskorreksjon som har vært sterkere enn de fundamentale faktorene tilsier, kommenterer NEFs Carl O. Geving. Volumene indikerer velfungerende marked – Det er fortsatt regionale forskjeller, men omsetningsvolumene er god og indikerer et velfungerende marked. Oslo har falt mye på grunn av ga et markant skift fra positive til negative forventninger. Det er grunn til å tro psykologien i dette markedet vil endres fra negativ til gravis mer positiv, sier Geving. Carl O. Geving peker også på trenden som ble presentert i Førstegangskjøpertallene fra NEF og Ambita tidligere i uken. De viser at for første halvår 2017 går antall […]
Read more » Boligprisene i oktober: Flere boliger solgt i oktober i år enn i oktober i fjor

Antihvitvasking – disponenter på konto

[…]også gjelder for eiendomsmegling og det ikke er gjort unntak fra kravene for vår bransje, har NEF juridisk vært i kontakt med Finanstilsynet og bedt om en avklaring, og vi har fått følgende svar: «Når det gjelder spørsmålet om kundetiltak overfor disponenter på kontoer som inngår i megleroppdraget, har Finanstilsynet foretatt en fornyet vurdering. Som på regnskaps- og revisjonsområdet, er det heller ikke for eiendomsmegling klart at kontodisponenter faktisk kan opptre eller handle på vegne av kunde eller medkontrahent. Disponenter på konti som inngår i handelen kan likevel representere en risikoindikator og/eller bidra til forståelsen av kundens eierskap- og kontrollstruktur. […]

Co-working og merverdiavgift – viktige avklaringer fra Skattedirektoratet

Av: Advokat Camilla Hammer Solheim, Advokatfirmaet BAHR AS NEF/FFN har i samarbeid med Norsk Eiendom bidratt til viktige avklaringer av det merverdiavgiftsrettslige leiebegrepet og betydningen dette får for co-workingkonsepter.  Avklaringen kommer i kjølvannet av at organisasjonene i januar 2019 lanserte en ny standard avtale for co-working. På bakgrunn av at det har vært sprikende praksis hos avgiftsmyndighetene vedrørende den mva.-messige klassifiseringen av de ytelser som typisk tilbys av en co-workingaktør, tok organisasjonen initiativ til å innhente en prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet (SKD). Co-working er et begrep som brukes om ulike konsepter der brukerne gis tilgang til et fellesskap/nettverk for samhandling med […]
Read more » Co-working og merverdiavgift – viktige avklaringer fra Skattedirektoratet

Til Eiendomsmegleren, spørsmål og svar til utgaven i mai – 2016

«NEF juridisk får en del spørsmål om hvilke gebyr et borettslag kan kreve i forbindelse med salg av leilighet, og hvem av partene (selger og kjøper) som kan bli belastet slike gebyr. Vi har stilt spørsmålet til Paul Henning Fjeldheim, førstelektor på BI, advokat og eiendomsmegler MNEF som svarer: ……………..» Salg av borettslagsandel og gebyr Borettslagenes praksis med å ta betalt fra selger eller megler for å gi informasjon om regnskap, budsjett, vedtekter, husordensregler m.m. skaper noen utfordringer for megler når det gjelder hvem som skal betale for at disse opplysningene gis. Megler har behov for disse opplysningene for å kunne […]
Read more » Til Eiendomsmegleren, spørsmål og svar til utgaven i mai – 2016

Å selge selv er ikke eiendomsmegling

Eiendomsmeglerbransjen er stadig eksponert for digitaliseringsbølgen. Digitalisering av tjenester som gjør bolighandelen tryggere er bra, men noen av de nye tjenestene som nå tilbys oppleves på mange måter som et kompetansemessig fall mot bunnen. Av: Kurt F. Buck, styreleder Norges Eiendomsmeglerforbund (Innlegget er også publisert i Finansavisen 17. september) Hvor lite kan du gjøre og fremdeles kalle det eiendomsmegling, eller hvor mye kan du gjøre uten at man trenger konsesjon som eiendomsmegler? Blir utfordret Det er noen stier som gås opp, og gjeldende lovverk blir utfordret. Vi frykter ikke utviklingen, men vi må ikke glemme hvem lovverket er ment å […]

Nytt proptech-kart for oktober 2018 – og OBOS tester blockchain for boligsalg

[…]– ny nettmegler startet av blant andre Pål Anders Kårstad som blant annet har sittet i NEFs innovasjonsutvalg. Webmegling skal være en nettmegler ikke ulikt Marton. I tillegg starter Webmegling også Webbolig  – en selge selv-tjeneste. Denne tjenesten er for tiden i lukket beta. Sirkus Media  – Markedsføringsfirma for å skaffe konkrete kundehenvendelser med en rekke norsk eiendomsmeglingsfirmaer på kundelisten. Marketeer technologies  – et annet nytt markedsføringsfirma som hjelper annonser å treffe riktige målgrupper. 2. OBOS har laget demo av blockchain-løsning for boligsalg OBOS arbeider mye med digital fremtid, i og med at de sitter representert i alle ledd i […]
Read more » Nytt proptech-kart for oktober 2018 – og OBOS tester blockchain for boligsalg

Beskytt dine eiendommer med fremtidsrettet sikkerhetsteknologi

PropTech tas vel imot av eiendomsbransjen. I fjor tiltrakk venturefinansierte selskaper innen eiendom og PropTech seg nesten 21 milliarder dollar, og den trenden ser ut til å fortsette i 2022 – særlig relatert til eiendomsforvaltning. I denne forbindelse er det et aspekt som ikke må overses, nemlig sikring av eiendommer mot innbrudd og tyveri. Av: Christer Stramrud, Direktør, Europa, Ava Security Mens markedet i stadig større grad tilpasser seg eksistensen av såkalte «smart bulidings», hvor automatiserte prosesser brukes for å kontrollere ulike aspekter ved eiendoms- og bygningsdriften, øker også behovet for å kunne styre sikkerhetsaspektet av driften fra samme plattform […]
Read more » Beskytt dine eiendommer med fremtidsrettet sikkerhetsteknologi

Konverteringsprosjekter – utvikling fra gammelt til nytt næringsbygg

[…]øvrige interessenter. Vær presis på at – og hvordan – eiendomsmeglingsloven er fraveket. NEF / FFN har utarbeidet en egen standard for næringsmegling som er tilgjengelig for medlemmene på nett eller ved henvendelse til sekretariatet. Næringsmeglerstandarden inneholder reguleringer for generell ansvarsfraskrivelse, men pass på at lovunntakene reguleres eksplisitt. Se her f.eks. «Bjelleringedommen» i Rt. 1988 s. 7 vedrørende meglers ansvar for utløst gevinstbeskatning som fremdeles står som et godt eksempel på hvilket implisitte ansvar som kan påhvile megleren om kontrakten ikke er tydelig nok.   Først trykket i Eiendomsmegleren 4 […]
Read more » Konverteringsprosjekter – utvikling fra gammelt til nytt næringsbygg

Salg av aksjebolig

[…]artikkelen er skrevet for eiendomsmeglere. Forbrukere bør ta en titt på denne artikkelen på NEFs forbrukersider: Kjøpe aksjeleilighet: Dette må du tenke på! Av Christina Lyngtveit-Petersson Det som betegnes som ”aksjebolig” (ofte omtalt som ”aksjeleilighet”), er juridisk sett en aksje i et aksjeselskap (”boligaksjeselskap”) med tilknyttet leierett/borett (heretter omtalt som ”leierett”) til en bestemt bolig. Eieren av aksjen blir medeier (aksjonær) i boligaksjeselskapet og får medbestemmelsesrett sammen med de øvrige aksjonærene. Boligaksjeselskap kan et stykke på vei sammenlignes med borettslag. Forbruker? Se vår artikkel på Bolig360.no: Leierett og andelsrett Aksjeeierens leierett til bolig er uløselig knyttet til andelsretten (aksjen). Leieretten og […]