Fokus: Nedgravde oljetanker

Nær 300.000 oljetanker skal sikres når forbudet innføres. At det finnes et alternativ til å grave opp oljetanken er en kjærkommen nyhet for mange huseiere.

Av Sindre Godager, salgsleder i Nortank –  Foto: Nortank www.nortank.no

Forbud mot oljefyring

Fra 1. januar 2020 innføres forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger. Konsekvensen er at landets nær 290.000 oljetanker må sikres, dvs. tømmes, renses og enten graves opp eller sikres med en GRAVEFRI LØSNING. Selv om fyringsanlegget bygges om for å kunne bruke bio-olje, som ikke omfattes av forbudet, må oljetanken likevel kontrolleres i forhold til fortsatt bruk.

Nortank er Norges største firma knyttet til arbeid med oljetanker. Basert på en GRAVEFRI LØSNING kan oljetanken tømmes for parafin/olje og sikres mot lekkasje uten at den graves opp. Metoden kan benyttes både sommer som vinter. Firmaet har flere avdelinger som dekker Sør-Norge.

Risiko og konsekvens

”-Vi ser en markant økning i folks fokus på nedgravde oljetanker, og behovet for mer informasjon er stort. Det har vært noen artikler i dagspressen som har omtalt de dramatiske konsekvensene som oljelekkasje fra en gammel og rusten oljetank kan føre til. I enkelte tilfeller dreier det seg om utbedringskostnader på over 1 million kroner. Slike artikler bidrar naturlig nok også en del frykt. Vi har sett de første konfliktene som følge av nedgravde oljetanker, og det kommer rimelig sikkert flere etter hvert. I ett tilfelle ble en større enebolig ubeboelig som følge av parafinlukt.

At oljen kan forurense naboens eiendom finnes det også flere eksempler på. I utgangspunktet er hjemmelshaver objektivt ansvarlig for all skade som kan knyttes til hans eiendom eller hans aktivitet, om det på egen eller andres eiendom. Forsikringsselskapene har noe forskjellig praksis her, slik at hver enkelt må selv undersøke med hvordan selskapet håndterer denne type skader.

Obligatorisk kontroll: Undersøkelse om oljetanken har lekket olje eller parafin til omgivelsene.

Aktualisert tema ved eiendomssalg

I tiden som kommer vil nok temaet Nedgravd oljetank bli aktualisert ved eiendomstransaksjoner. Her er det nok frykten for å overta en oljetank som lekker, og eventuelle kostnader og konsekvenser av dette, som er fokuset. Mange har fått med seg at når man kjøper en eiendom med en nedgravd oljetank har man også overtatt alt ansvar knyttet til den. Har oljetanken lekket i 5 år under forrige eier, er det nye eier som i utgangspunktet hefter for skadene på egen og eventuelt andres eiendom.

Siste halvår av 2017 hadde vi noen saker fra huseiere som ville sikre oljetanken før hussalget ble gjennomført. Oppdragene ble gjennomført og vår Ferdigmelding ble en del av dokumentsamlingen ved eiendomstransaksjonen. At oljetanken var sikret og ikke kunne bidra med oljelekkasje, var noe både selger og kjøper var fornøyd med.

Fylling av oljetanken skjer via slanger.

Grave opp oljetanken eller Gravefri løsning?

Ser vi på kostnadsbilde, og tar med reparasjon og opparbeidelse av hage eller terrasser hvis oljetanken graves opp, er den gravefrie løsningen klart billigst. I 2017 var gjennomsnittsprisen for en gravefri sikring av en oljetank ca. kr. 18-20.000.-

Den siste fasen av vårt oppdrag er å utstede Ferdigmelding til kommunen. Samme dokument får imidlertid hjemmelshaver for selv å kunne dokumentere at risiko for oljelekkasje er fjernet fra eiendommen. Altså et viktig dokument ved et fremtidig eiendomssalg.

Det synlige resultatet etter sikring av oljetanken med en gravefrie løsning: Fargeforskjell på en belegningsstein.

Gi et råd?

”-Skulle jeg kjøpt en bolig i dag med en nedgravd oljetank, ville jeg fått undersøkt om det var oljelekkasje fra den. Undersøkelsen koster mellom kr. 5-7.000.- En slik undersøkelse kan med stor grad av sikkerhet si om det er oljelekkasje ut i grunnen, eller ikke. Men, uansett så skal nær alle oljetanker fases ut, så det enkleste er jo å få den sikret der og da.

Å få løftet temaet Oljetank frem i dialogen med selger tror jeg kan forebygge. Da kan tiltak iverksettes r overdragelse, og kjøper får ett moment mindre å bekymre seg over. Et slikt fokus kan nok bidra til å redusere antallet konflikter i fremtiden.

«Det å få Oljetank inn på Egenerklæringsskjema tror jeg er et godt råd. Hvis ikke oljetanken er sikret før salget, kan man få en åpen dialog slik at kjøper og selger kan finne gode løsninger sammen”, sier Sindre Godager.

 

  •  Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å varme opp boliger med mineralsk olje eller parafin.
  • Nortank er Norges største firma innen sikring av oljetanker. I 2017 ble ca. 500 oljetanker sikret.
  • Oljetanker kan sikres mot lekkasje med en GRAVEFRI løsning.
  • Regelverket, demo-video og annen nyttig informasjon finnes på www.nortank.no

 

Artikkelen ble først publisert i EiendomsMegleren 2 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no