Frist for å innkalle til overtakelsesforretning – avklaring fra Justisdepartementet

  • Av: Svein Strømnes
  • 19. mars 2018
  • Fagstoff

NEF ba i september 2017 om en tolkningsuttalelse fra Justisdepartementet hva gjelder bustadoppføringslova § 15 og krav til minst 7 dagers frist for innkalling til overtakelsesforretning.

Den konkrete problemstillingen gjaldt der entreprenør har innkalt til overtakelsesforretning i tråd med lovens krav, men så oppstår det en hindring som gjør at eiendommen til tross for innkallingen viser seg ikke å være klar til overtakelse på den avtalte dag. Spørsmålet vi stilte var om det da gjelder en ny 7 dagers frist, og om partene i så fall kan avtale seg vekk fra denne 7 dagers fristen.

Les vår henvendelse til departementet her

Justisdepartementet har nå svart på vår henvendelse og konkluderer med at kravet til minimum 7 dagers frist vil gjelde både ved det første og ved eventuelle senere innkallinger til overtakelsesforretninger.

Departementets tolkningsuttalelse kan du lese her

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no