• Fagartikkel
bygge-stilas

Frist for å innkalle til overtakelsesforretning – avklaring fra Justisdepartementet

NEF ba i september 2017 om en tolkningsuttalelse fra Justisdepartementet hva gjelder bustadoppføringslova § 15 og krav til minst 7 dagers frist for innkalling til overtakelsesforretning.

Den konkrete problemstillingen gjaldt der entreprenør har innkalt til overtakelsesforretning i tråd med lovens krav, men så oppstår det en hindring som gjør at eiendommen til tross for innkallingen viser seg ikke å være klar til overtakelse på den avtalte dag. Spørsmålet vi stilte var om det da gjelder en ny 7 dagers frist, og om partene i så fall kan avtale seg vekk fra denne 7 dagers fristen.

Les vår henvendelse til departementet her

Justisdepartementet har nå svart på vår henvendelse og konkluderer med at kravet til minimum 7 dagers frist vil gjelde både ved det første og ved eventuelle senere innkallinger til overtakelsesforretninger.

Departementets tolkningsuttalelse kan du lese her

Del artikkel: