Sentralbanksjef Øystein Olsen (Foto: Norges Bank/Nils S. Aasheim)

Antyder tidligere renteheving

Norges Bank beholder styringsrenten uendret på 0,5 prosent, men antyder samtidig at renten kan heves før de tidligere har kommunisert.

Utsiktene for norsk økonomi tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten. Usikkerhet om virkningene av en høyere rente taler for å gå varsomt frem. Samlet sett taler endringene i utsiktene og risikobildet for en noe tidligere renteoppgang enn i forrige rapport, heter det i en pressemelding fra Norges Bank..

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp etter sommeren i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i  pressemeldingen.

Overrasker boligmarkedet

Signalene som nå kommer fra Norges Bank kan slå uheldig ut i boligmarkedet.

– Sentralbanken overrasker boligmarkedet med å heve rentebanen. Dette kan være en strek i regningen for husholdninger som har belaget seg på at styringsrenten ikke endres før tidligst rundt årsskiftet. Det kan gi negative impulser til et boligmarked som nylig har kommet til hektene etter fjorårets priskorreksjon, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Små justeringer

Slik den nye renteviften (se under) til Norges Bank viser er det ikke snakk om store justeringer i forhold til tidligere anslag. Den nye prognosen tilsier en noe tidligere heving av renten, men at man i løpet av 2020 er tilbake på den samme banen som tidligere anslått. I løpet av en fireårsperiode mener Norges Bank det er mest sannsynlig at styringsrenten skal opp til 2 prosent.

På NEFs forbrukersider Bolig360.no finner du nå oversikt over de beste boliglånsrentene for mars:

Finn beste boliglånsrente på Bolig360.no. Les mer her!

Del artikkel