Search results for "Pressekontakter NEF"

Results 721 - 730 of 767 Page 73 of 77
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Lovvedtak – krav om garanti ved salg av nyoppført bolig etter avhendingslova

[…]og lovendringene trer i kraft fra 1. januar 2019. Av: advokat Nina Fodstad Skumsrud, Fagsjef NEF Både endringene og den nye bestemmelsen gjelder garantireglene. Som kjent er det ved salg av bolig under oppføring krav til at entreprenøren stiller en selvskyldnergaranti som sikkerhet for oppfyllelse av avtalen ovenfor forbrukerkjøperen. En slik garanti skal stilles straks etter avtaleinngåelse, eventuelt straks etter at nærmere angitte forbeholde er løftet, og garantien skal gjelde i 5 år etter overtakelse. Garantien skal, for avtaler som omfatter rett til grunn, utgjøre 5 % av det avtalte vederlaget (før overtakelse kan garantien utgjøre 3 % og deretter […]
Read more » Lovvedtak – krav om garanti ved salg av nyoppført bolig etter avhendingslova

Ny eierseksjonslov – må sameiets vedtekter endres?

[…]tidsbegrenset rett til bruk av fellesareal med mer. Av: advokat Nina Fodstad Skumsrud, NEF juridisk avdeling Du kan lese mer om noen av endringene her I den nye lovens § 26 (2) er det også inntatt en helt ny bestemmelse som har som formål å sikre at parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk for funksjonshemmede blir gjort tilgjengelig for de som har behov for slike plasser. Bestemmelsen pålegger sameiene å innføre en bytteordning eller lignende for å sikre tilgjengeligheten, og det oppstilles krav om at ordningen skal inntas i sameiets vedtekter. Disse lovpålagte […]
Read more » Ny eierseksjonslov – må sameiets vedtekter endres?

Boplikt

[…]størrelse. Les mer: Mer om boplikt kan du lese i en fagartikkel fra Landbruksdirektoratet på […]

Garanti etter bustadoppføringsloven og Brexit

NEF har den siste tiden fått flere henvendelser vedrørende garantier stilt etter bustadoppføringsloven § 12 og 47 av britiske foretak, og hvordan megler skal forholde seg til disse garantiene etter Brexit. Finansdepartementet har nå kommet med Forskrift om lovpålagte forsikringer mv. som er tegnet i britiske foretak og adgang til å yte forsikringstjenester mv. etter Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands (Storbritannia) uttreden fra Den europeiske union (EU) Forskriften vil få anvendelse dersom Storbritannia og Nord-Irland trer ut av EU uten en avtale som innebærer en overgangsperiode. I forskriftens § 2 fremgår det at en garanti stilt av et foretak […]
Read more » Garanti etter bustadoppføringsloven og Brexit

Boligmarkedkonferansen: Full støtte til den norske boligmodellen

[…]boligmodellen?». Med andre ord: Har det rett og slett blitt for dyrt å eie sin egen bolig. NEFs administrerende direktør Carl O. Geving satte an tonen i sin innledning, og trakk linjene tilbake til gjenreisingen etter krigen. Da var det samstemt vilje om at nordmenn burde eie sine egne boliger. Men Geving pekte på at for å kunne fortsette med dette i dag – særlig i pressområder som Oslo-området, er det viktig at det bygges nok og at det kommer god nok infrastruktur rundt de store byene. Dermed vil presset i bykjernene kunne avta. Venter myk landing Rolf Røtnes, daglig […]
Read more » Boligmarkedkonferansen: Full støtte til den norske boligmodellen

Færre førstegangskjøpere i Oslo og Bergen første halvår i 2017

[…]av mer enn 25 % av en fast eiendom og hvilken alder personen hadde ved dette tidspunktet. LES MER: NEF og Ambitas førstegangskjøperundersøkelse for perioden 2010-2016 fra august i år finnes her. Førstegangskjøpere første halvår […]
Read more » Færre førstegangskjøpere i Oslo og Bergen første halvår i 2017

Digital oppdatering: Nytt proptech-kart for januar 2018

[…]oppdatert norsk proptech-kart. Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukerrådgiver og analyseansvarlig i NEF 1. Nytt Proptech-kartet for januar 2018 Vi har oppdatert proptech-kartet nå i januar 2018. Ikke bare det – vi har byttet navn på det også. Bransjen som driver med digitalisering av bolighandelen kalles «real-estate-tech» i USA, mens det kalles «proptech» (etter property-tech) i Storbrittannia. Tidligere har vi brukt det amerikanske «real-estate-tech» som navn på kartet, men i løpet av høsten 2018 festet begrepet «proptech» seg i Norge. Dermed har vi byttet navn på kartet også. 2. Mange endringer på prop-tech-kartet for januar 2018 Digitaliseringsbransjen kjennetegnes av at mange […]
Read more » Digital oppdatering: Nytt proptech-kart for januar 2018

Boligprisene i juli: Stort volum – uendrede priser

Det ble solgt nesten 10 prosent flere boliger i juli i år enn i fjor. Prisutviklingen var uendret fra juni til juli. Boligprisene i juli ble presentert av EiendomNorge, Eiendomsverdi og Finn fredag formiddag. Prisstatistikken viser at boligprisene var uendret fra juni til juli i 2018. Dette er litt bedre enn juli vanligvis er. Bergen (bildet) og Oslo var de eneste av de store byene med oppgang i boligprisene i juli. I Oslo økte prisene med 1,9 %. Dette er også byer som pleier å ha et godt julimarked. De andre større byene pleier å ha en liten nedgang i […]
Read more » Boligprisene i juli: Stort volum – uendrede priser

Hvis du vil klage på eiendomsmegleren

Slik går du frem hvis du ikke er fornøyd, og ønsker å klage på eiendomsmegleren. Hvis du som selger er misfornøyd og mener at eiendomsmegleren ikke har utført jobben sin godt nok, har du flere klagemuligheter. For det første bør du ta opp problemstillingen med eiendomsmegleren direkte. Hvis saken ikke løses, bør du ta den opp med fagansvarlig på eiendomsmeglerkontoret. Dette er den som skal følge med på at eiendomsmeglingen foregår etter «»god meglerskikk»», og følger lover og regler. Klagenemnd Blir man fortsatt ikke enige, er det mulig å klage til Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglertjenester. Dette er en nemnd for behandling […]