Oslo-logo-lyseblaa-RGB

Prisendring i Bestillingstjenesten fra 1. januar 2024

Oslo kommune vil 1. januar 2024 endre priser på varer som formidles gjennom Plan- og bygningsetatens Bestillingstjeneste for kart og geodata (www.byggesak.com).

Oslo kommune har anmodet NEF om å informere medlemmene om at de fra 1. januar 2023.

Nye priser som gjelder fra 1. januar 2024 er gjengitt i dokument her:

Del artikkel