udda_grannen

Ny rapport: Det nordiske boligmarkedet

NEFs svenske søsterorganisasjon Mäklarsamfundet, har laget en rapport som kartlegger likheter og ulikheter mellom de nordiske landenes boligmarkeder.

Rapporten viser også utfordringer som er for å komme inn på boligmarkedene i de forskjellige landene og hindringer som gjør det vanskeligere for å ha en effektiv bolighandel.

De nordiske landene har mange likheter på mange områder, men rapporten viser at det til dels er store forskjeller når det kommer til boligspørsmål. Dette gjelder spesielt innen boligpolitikk.

Les rapporten her:

Del artikkel