• Pressemelding
NEF-Ansatte-Portrett-Carl-O-Geving

Frykter kollaps etter berg- og dalbane i boligmarkedet

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 24. januar 2024

Store svingninger i styringsrenten har gitt store svingninger i boligomsetningen de senere år. Snart vil dette slå ut i store bosettingsutfordringer og usunn prisvekst.

I 2023 ble det omsatt om lag 110.000 boliger og fritidsboliger, fordelt på 90.732 bruktboliger, 13.180 nye boliger og om lag 5.800 fritidsboliger.* Dette utgjør hele 35.000 færre enheter enn i 2021 da det ble omsatt om lag 145.000 enheter totalt. Fallet er aller størst i omsetningen av nye boliger.

Rekordlav rentebelastning utløste sterk boligetterspørsel i 2021. To år senere har høy rentebelastning skapt store utfordringer i markedet.

Effektene av økt boligproduksjon i 2021 er stort sett tatt ut. Framover ferdigstilles det få nye boliger. Det lave boligsalget i 2023 vil senke sysselsettingen i hele boligindustrien de neste par årene, og dermed senkes tilbudssiden i boligmarkedet.

Situasjonen er bekymringsfull fordi tilgangen på boliger allerede er sterkt svekket av den høye rentebelastningen. Antallet førstegangskjøpere er rekordlavt, og antallet sekundærboliger for utleie har falt. Dette skjer i en tid med sterk befolkningsvekst og økende boligbehov. I 2024 ser vi en tendens til at de med høyere kjøpekraft presser opp prisene i budrunder der det er flere interessenter enn boliger i markedet.

Tilgangen på boliger allerede er sterkt svekket av den høye rentebelastningen. Antallet førstegangskjøpere er rekordlavt, og antallet sekundærboliger for utleie har falt. Det er særlig bekymringsfullt at dette skjer i en tid med sterk befolkningsvekst og økende boligbehov. I 2024 ser vi en tendens til at de med høyere kjøpekraft presser opp prisene i budrunder der det er flere interessenter enn boliger i markedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Vi frykter at den lave tilførselen av nye boliger vil føre til tilbudskollaps og usunn prisvekst i boligmarkedet. Vi har registrert en gryende kriseforståelse blant politikere, men de boligpolitiske virkemidlene og innsatsen er begrenset. Renten er i dag hovedproblemet. Vi håper at Norges Bank i sine avveininger vil legge mer vekt på de samfunnsøkonomiske skadevirkningene for boligproduksjon og boligforsyning, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

*Kilder: Finn.no, Eiendomsverdi, Eiendom Norge, SSB, Boligprodusentene, Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse.

Spørsmål kan rettes til:

Carl O. Geving – adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191

Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktinformasjon her.

Del artikkel