Search results for "budjournal"

Results 1 - 10 of 14 Page 1 of 2
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | All

Budjournal

[…]blir budrunden dokumentert, og man kan ettergå hvilke bud som ble gitt når. Innsyn i budjournalen budjournalen Den som kjøper en bolig skal få se budjournalen. Reglene om budjournal er ganske strenge, og sier at journalen «skal gis» kjøperen og selgeren. Det skal skje rett etter at handelen har kommet i stand. De som ikke nådde opp i en budrunde, skal også kunne få se journalen. Men de får bare se budjournalen anonymisert. Altså beløpene og tidspunktene – ikke hvem som var med i budrunden. Innsynsretten gjelder også når budrunden ikke endte i salg. For eksempel når selgeren velger å […]

Budjournal – kan selger fritt benytte seg av informasjonen i denne?

[…]få informasjon om potensielle kjøpere. Dette er selvfølgelig problematisk! Plikten til å føre budjournal er nedfelt i eiendomsmeglingsforskriften § 3-5 jf. § 3-1. Forskriftsbestemmelsen lyder: Hvert bud som eiendomsmeglingsforetaket mottar skal snarest mulig innføres i en budjournal. Budene skal ordnes etter det enkelte oppdrag. Journalen skal minst inneholde følgende opplysninger: a) tidspunkt for når budet er mottatt, b) budgiverens eller fullmektigens navn, adresse og/eller telefonnummer, c) budets størrelse, d) eventuelle forbehold og tidspunktet for eventuelt bortfall av slike forbehold, e) akseptfrist, og f) tidspunkt for avslag eller aksept. Kvalitetssikring Budjournalen er en viktig og naturlig del av kvalitetssikringen av eiendomsmeglingstjenesten. […]
Read more » Budjournal – kan selger fritt benytte seg av informasjonen i denne?

Kan jeg få se hvilke andre budgivere som var med i budrunden?

[…]gitt når. Kjøper og selger skal få se hele budjournalen Den som kjøper en bolig skal få se budjournalen. Reglene om budjournal er ganske strenge, og sier at journalen «skal gis» kjøperen og selgeren. Det skal skje rett etter at handelen har kommet i stand. Les også: Bud er bindene, husk finansiering (eller forbehold)! Budgivere får se anonymisert versjon De som ikke nådde opp i en budrunde, skal også kunne få se journalen. Men de får bare se budjournalen anonymisert. Altså beløpene og tidspunktene – ikke hvem som var med i budrunden. Innsynsretten gjelder også når budrunden ikke endte i salg. […]
Read more » Kan jeg få se hvilke andre budgivere som var med i budrunden?

Eiendomsmegleren er sikkerhetsnettet i bolighandelen

[…]skriftlige budrunder for å kunne dokumentere budrunden. Kjøper og selger  og skal få kopi av budjournalen etter at budrunden er avsluttet. Andre budgiver har rett til en anonymisert versjon av budjournalen. Private selgere har ikke slike krav. Hverken krav om skriftlige budrunder eller om at det føres budjournal. Dette var overraskende (og litt fortvilende) for en boligkjøper som ringte Forbrukerrådgiveren for bolighandelen for et par uker siden. Boligkjøperen hadde kjøpt privat, og forventet å få se budjournalen. Men det hadde ikke selgeren, og selgeren ville ikke lage noen heller. Jeg kunne fortelle at kjøperen faktisk ikke hadde noen krav på […]
Read more » Eiendomsmegleren er sikkerhetsnettet i bolighandelen

9 viktige ord å kunne i budrunden

[…]ganger litt feilaktig som budfrist. Les mer: Hva skjer i budrunden når akseptfristen går ut?  Budjournal Alle bud som kommer inn skal eiendomsmegleren skrive i en budjournal. I journalen skal eiendomsmegleren dokumentere tidspunktet for når budet er mottatt, hvem som er budgiver, budets størrelse, eventuelle forbehold, akseptfrist og tiddspunkt for avslag eller aksept. Selger og kjøper skal få tilsendt budjournalen, mens andre budgivere kan få se journalen i anonymisert form etter forespørsel. Les mer: Kan jeg få se hvilke andre som var med i budrunden?  Finansiering De som legger inn bud har ansvaret for at finansieringen er i orden. Eiendomsmeglere […]

Bruke eiendomsmegler eller selge selv?

[…]at de ikke er fiktive Budgivere skal identifiseres Eiendomsmegler skal føre hvitvaskingskontroll Budjournal skal føres og partene skal få innsyn Uten eiendomsmegler: Ingen Les også: Reglene for budrunden 5. Krav til kompetanse Med eiendomsmegler Ansvarlig megler på oppdraget må ha 3 årig bachelor utdannelse og minst 2 års praksis Krav til at foretaket har tillatelse fra Finanstilsynet Krav til at foretaket har en fagansvarlig Uten eiendomsmegler:  Ingen 6. Krav til politiattest: Med eiendomsmegler: Krav til politiattest Uten eiendomsmegler: Ingen 7. Krav til sikkerhetsstillelse og forsikring Med eiendomsmegler: Foretaket må ha sikkerhetsstillelse på minst 45 millioner kroner Uten eiendomsmegler: Ingen 8. Taushetsplikt Eiendomsmelger: […]

Hvorfor gir noen hemmelige bud i en budrunde?

[…]bud må følge regelverket for bud, og skal inngis skriftlig. Budene skal også noteres ned i budjournalen, i henhold til eiendomsmeglingsforskriften § 3-5. Dermed vil de som er med i budrunder senere kunne se at det var gitt hemmelige bud, og hvor store de var. Kjøperne vil også kunne se hvem som la inn budet. (Mer om innsyn i budjournal kan du lese her.) Dette gjelder uansett om budet avslåes eller blir stående.   Og husk: Hvis man vinner budrunden og får kjøpt boligen, blir handelen etterhvert offentlig. Mer om det her: Må navnet mitt komme i avisen når jeg […]
Read more » Hvorfor gir noen hemmelige bud i en budrunde?

Meglers ansvar i budprosessen – problemet med hemmelige bud

[…]men budgiveren som ønsker å holdes anonym må opplyses om at navnet vil blir ført i budjournalen og at kopi av budjournalen gis til kjøper og selger etter at budrunden er avsluttet, i tråd med forskriften § 6-4. Dersom budgiveren ikke ønsker at hans navn skal fremkomme noe sted må det opplyses om at noen andre vil måtte inngi bud på hans vegne. Det må også forklares at dersom andre ber om innsyn i budjournalen vil alle budgivere være anonymisert. Det kan by på problemer når budgiver ønsker å legge inn bud med forbehold om at budets størrelse kun skal […]
Read more » Meglers ansvar i budprosessen – problemet med hemmelige bud

Akseptfrist

[…](altså budgiveren) er ikke lenger bundet av sitt bud. Akseptfristen skal føres i den lovpålagte budjournalen. Akseptfrist omtales noen ganger litt feilaktig som budfrist.   Les mer: Hva skjer i en budrunde når akseptfristen går […]

Nytt rundskriv fra Finanstilsynet – Oppfølging av eiendomsmeglerfullmektiger

[…]av oppgjøret. De meste sentrale dokumentene i oppdraget, så som salgsoppgaven, akseptbrev, budjournal, kjøpekontrakt og oppgjørsoppstillingene bør normalt kontrolleres av ansvarlig megler før publisering og utsendelse. Ansvarlig meglers kontroll av salgsoppgaven omfatter både kontroll av at den inneholder minimumsopplysningene som loven krever, men også kontroll av underlagsinformasjonen for å forsikre seg om at alle vesentlige opplysninger er tatt med i salgsoppgaven, presentert på en dekkende og forsvarlig måte. Kontrollen den ansvarlige megler gjør må dokumenteres. Den ansvarlige megler skal følge opp hvert enkelt oppdrag han eller hun er ansvarlig for. Den ansvarlige megler kan ikke påta seg flere oppdrag enn […]
Read more » Nytt rundskriv fra Finanstilsynet – Oppfølging av eiendomsmeglerfullmektiger