hemmelig-bud

Hvorfor gir noen hemmelige bud i en budrunde?

Hemmelige bud blir ikke hemmelige for alltid. Her er en liten oppklaring om bud som andre budgivere ikke skal få vite noe om.

Jeg får mange spørsmål fra forbrukere, og det det spørres mest om er budrunden. Her forlede fikk jeg et meget godt spørsmål om det som kalles «hemmelige bud»:

«I en budrunde jeg var med i, ble det lagt inn et hemmelig bud med kort frist. Er dette lov?»

SVAR: Ja, det er lov til å gi hemmelig bud. Men det er greit å si fra med en gang at dette er hverken noe jeg som forbrukerrådgiver eller eiendomsmeglere generelt liker.

Hemmelige bud foregår ofte slik at man sender budet til eiendomsmegleren, og sier at dette skal bare formidles til selgeren. Årsaken til at noen legger inn hemmelig bud er for å forsøke å presse selgeren til å akseptere dette budet uten at eiendomsmegleren får tid til å ta kontakt med andre budgivere. Altså litt som kupping.

Hemmelige bud innebærer risiko

Det er en risiko ved å legge inn hemmelige bud, fordi eiendomsmeglere stort sett vil fraråde budgivere å legge inn hemmelige bud. Årsaken er at hemmelige bud gjør at eiendomsmeglere ikke får gjennomført budrundene slik regelverket forsutsetter:

«Oppdragstaker [Eiendomsmegleren] skal så langt det er nødvendig og mulig orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter skriftlig om mottatte bud, herunder budets størrelse, forbehold og akseptfrist, og legge til rette for at disse får rimelig tid til å områ seg.» (Eiendomsmeglerforskriften §6-3 (2)).

Derfor vil eiendomsmeglere ofte anbefale selgere å avslå hemmelige bud – fordi man antar at det er flere budgivere som ønsker å by det samme – eller by over.

Blir ikke hemmelige for alltid!

Også hemmelige bud må følge regelverket for bud, og skal inngis skriftlig. Budene skal også noteres ned i budjournalen, i henhold til eiendomsmeglingsforskriften § 3-5.

Dermed vil de som er med i budrunder senere kunne se at det var gitt hemmelige bud, og hvor store de var. Kjøperne vil også kunne se hvem som la inn budet. (Mer om innsyn i budjournal kan du lese her.)

Dette gjelder uansett om budet avslåes eller blir stående.

Og husk: Hvis man vinner budrunden og får kjøpt boligen, blir handelen etterhvert offentlig. Mer om det her: Må navnet mitt komme i avisen når jeg kjøper bolig?

Del artikkel