De som er med budrunden skal få innsyn i budjournalen.

Kan jeg få se hvilke andre budgivere som var med i budrunden?

Du skal få innsyn i budjournalen når du har vært i en budrunde. Men alle budgivere får ikke se alt.

Budrunden er på toppen av temaer jeg får spørsmål om som forbrukerrådgiver. Ofte kommer det fra budgivere som ikke synes budrunden har gått helt som forventet.

De ønsker ofte å sjekke budrunden – for å se hva som skjedde.

«Kan jeg få se hvem de andre budgiverne var?», er ofte spørsmålet jeg får.

Her er svaret:

Alle bud skal i journalen

Alle bud i en budrunde skal nå gis skriftlig. Budgiverne må legitimeres seg. Det første budet sendes inn på budskjema – gjerne elektronisk. Deretter kan man øke budet sitt ved e-post eller SMS.

Alle bud som kommer inn skal eiendomsmegleren skrives inn i en budjournal.

I denne journalen skal det stå:

  • Tidspunkt for når budet er mottatt
  • Budgiverens navn, adresse og/eller telefonnummer
  • Budets størrelse
  • Eventuelle forbehold og tidspunktet for eventuelt bortfall av slike forbehold
  • Akseptfrist
  • Tidspunkt for avslag eller aksept

Dermed blir budrunden dokumentert, og man kan ettergå hvilke bud som ble gitt når.

Kjøper og selger skal få se hele budjournalen

Den som kjøper en bolig skal få se budjournalen. Reglene om budjournal er ganske strenge, og sier at journalen «skal gis» kjøperen og selgeren.

Det skal skje rett etter at handelen har kommet i stand.

Les også: Bud er bindene, husk finansiering (eller forbehold)!

Budgivere får se anonymisert versjon

De som ikke nådde opp i en budrunde, skal også kunne få se journalen. Men de får bare se budjournalen anonymisert. Altså beløpene og tidspunktene – ikke hvem som var med i budrunden.

Innsynsretten gjelder også når budrunden ikke endte i salg. For eksempel når selgeren velger å ha en ny visningsrunde.

Les også: Sjekkliste til visningen

Man må ha lagt inn bud for å få se kopi av budjournalen. Det vil si at andre interessenter eller naboer ikke kan få se journalen.

Reglene

Reglene om budjournal finnes i forskriften til eiendomsmeglingsloven.

Du finner budjournal også omtalt i «Forbrukerinformasjonen om budgivning» som er utarbeidet av forbrukermyndighetene og eiendomsmeglingsbransjen.

Følg vår steg-for-steg guide til boligkjøpet: Slik kjøper du bolig

tilsalgs

Del artikkel