Ni viktige ord i budrunden.

9 viktige ord å kunne i budrunden

Kan du disse ni ordene – og konsekvensen av dem – vil du ha en stor fordel i budrunden.

Budrunder kan gå fort og være hektiske – eller de kan dra i langdrag. Uansett er det viktig at både budgivere og selger har oversikt over spillereglene. Disse ordene hjelper deg til å få en ekstra fordel i budrunden.

Akseptfrist

Akseptfristen er den fristen en budgiver setter i sitt bud om når han eller hun senest må ha svar på om selger godtar budgivers bud. Hvis aksepten kommer etter utløpet av akseptfristen, er utgangspunktet at aksepten ikke etablerer en avtale, og mottakeren av aksepten (altså budgiveren) er ikke lenger bundet av sitt bud.

Akseptfristen skal føres i den lovpålagte budjournalen. Akseptfrist omtales noen ganger litt feilaktig som budfrist.

Les mer: Hva skjer i budrunden når akseptfristen går ut? 

Budjournal

Alle bud som kommer inn skal eiendomsmegleren skrive i en budjournal. I journalen skal eiendomsmegleren dokumentere tidspunktet for når budet er mottatt, hvem som er budgiver, budets størrelse, eventuelle forbehold, akseptfrist og tiddspunkt for avslag eller aksept.
Selger og kjøper skal få tilsendt budjournalen, mens andre budgivere kan få se journalen i anonymisert form etter forespørsel.

Les mer: Kan jeg få se hvilke andre som var med i budrunden? 

Finansiering

De som legger inn bud har ansvaret for at finansieringen er i orden. Eiendomsmeglere ber i budskjemaer om finansieringsplan for å kunne gjøre en viss sjekk av at finansieringen er på plass.

Les mer: Bud er bindene, husk finansiering! 

Forbehold

Forbehold er en opplisting av ting som må inntreffe før budgiver er bundet til å gjennomføre et kjøp. Forbeholdene skal formidles selgeren og de andre budgiverne/interessentene. Det står selgeren fritt i å godta forbeholdene, og for mange eller rare forbehold kan føre til at selgeren ikke ønsker å akseptere budet.

Enkelte forbehold er ganske vanlige, som for eksempel at man ønsker en annen overtagelsesdato, eller for eksempel ønsker å overta gressklipperen eller vaskemaskinen. Disse kan det være at selgeren ganske greit kan akseptere.

Forbehold om finansiering vil som oftest ikke godtas. Finansieringen må man som budgiver ha ordnet før budrunden starter. (Se over.) Snakk gjerne med eiendomsmegleren før budet legges inn, og underveis i budrunden for å høre hvordan selgeren stiller seg til forbeholdet.

Formidlingsforbud

Reglene om budgivning har som forutsetning at alle interessenter skal får like god informasjon i budrunden, og tid til å tenke seg om. Derfor skal ikke budrundene starte for tidlig. Eiendomsmegler kan derfor ikke formidle bud som har kortere frister enn til klokken 12.00 første virkedag etter etter siste annonserte visning.

NB: Budene kan godt legges inn før visning, men fristen må altså være til klokken 12.00 dagen etter siste annonserte visning.

Kupping

Noen ganger vil budgivere forsøke å legge inn bud før visning. Disse budene må gis direkte til selgere, fordi eiendomsmegler ikke har lov til å formidle bud med frister kortere enn klokken 12 første virkedag etter siste annonserte visning. Dette gjør at andre interessenter heller ikke får beskjed om et kuppbud.

Dette er blant årsakene til at vi som hovedregel ikke anbefaler selgere å godta kuppbud.

Les mer her: Skal du som selger godta kupping av boligen 

Legitimasjon

De som gir bud må gi legitimasjon og signatur til eiendomsmegler. Dette er også slått fast i eiendomsmeglingsforskriften. Dette kan enten gjøres digitalt med BankID, eller man må sende kopi/fotografi av signatur og legitimasjon til eiendomsmegleren.

Budgivere må legitimere seg
Skriftlig på SMS: Bud skal legges inn skriftlig (se lenger ned), det kan for eksempel være apper eller SMS. Uansett må du huske på at budgivere må legitimere seg.

Motbud

Motbud er når selgere sier at «Du kan få kjøpe boligen for x millioner kroner». Altså at selgeren tilbyr interessenten å kjøpe boligen for en viss sum. Motbudet gis med en akseptfrist for den potensielle kjøperen.

Motbud dukker stort sett opp mot slutten av en budrunde. Oftest som intiativ fra selger, men noen ganger etter initiativ fra kjøper.

Les mer: Hva er motbud fra selger? 

Skriftlighet

Bud som leveres inn til eiendomsmeglere skal være skriftlige. Dette er slått fast i forskrift om eiendomsmegling: «[Eiendomsmegler] skal kun formidle bud, aksepter og avslag som er gitt skriftlig.»

Med skriftlighet regnes her både skriftlig innleverte bud på papir (som ikke lenger er så praktisk), bud innlevert elektronisk via budapper, eller bud via SMS, epost eller telefax. De ulike eiendomsmeglingsforetakene vil gi beskjed om hvilke metoder de bruker i sine budrunder.

Andre ord du lurer på? Slå opp i vår ordbok for bolighandelen!

Les mer: Flere artikler om budrunden finner du her

Del artikkel