Search results for "bud"

Results 81 - 90 of 571 Page 9 of 58
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Hold hodet kaldt i budrunden

[…]også bruksanvisning for hvordan du skal gå frem for å registrere deg selv og budet ditt. Senere bud i samme budrunde skal også være skriftlige, men kan gis som e-post, tekstmelding eller på annen skriftlig måte som blir godkjent av megleren. Det er megleren som bestemmer hvordan budrunden legges opp. Forhør deg derfor grundig om hvilke regler som legges til grunn, om hvordan eventuelle budforhøyelser kan gis. Tips: Sendes bud gjennom «usikre medier» (SMS eller e-post) bør du be om skriftlig bekreftelse på at budet har kommet frem til megler. Det beste er å bruke en av de godkjente appene også […]

Forbrukerombudets undersøkelser om bruk av lokkepriser

[…]har gjennomført nye tilsyn den 23. og 24. februar for å kontrollere om bransjenormens forbud mot lokkepriser overholdes.  I brev til Norges Eiendomsmeglerforbund uttaler Forbrukerombudet blant annet «Tilsynet avdekket noen avvik, men det var gledelig å se at ingen av foretakene hadde avvik i det omfang som vi normalt vil kreve for å konkludere med bevisst bruk av lokkepris.» – Norges Eiendomsmeglerforbund er tilfreds med at tilsynet avkrefter at det foregår systematisk bruk av lokkepriser ved omsetning av boliger. NEF har en klar forventning om at våre medlemmer oppfyller bransjenormen, og har lagt stor vekt på å informere medlemmene grundig […]
Read more » Forbrukerombudets undersøkelser om bruk av lokkepriser

Sterkt boligmarked i august

[…]Carl O. Geving. – Framover vil trolig flere selge sin gamle bolig før de kjøper ny, og tilbudssiden vil fortsette å øke. Når effekten av sentralbankens rentepolitikk får satt seg forventer vi en svakere utvikling utover høsten. Samtidig er vi bekymret for at sjokkterapi fra Norges Bank kan utløse reaksjoner i boligmarkedet som det ikke er lett å forutse i rasjonelle analysemodeller, sier Geving videre. Mange salg etter sommerenI august ble det solgt 9.520 boliger i Norge, noe som er 0,6 prosent flere enn tilsvarende måned i 2021. Så langt i år er det solgt 63.291 boliger i Norge. Det […]

Siste sjanse for sommerbilder – bli en sparringspartner lenge før salgsstart

[…]beste side og sammen med vær og sesong legger det føringer for uttrykket i salgsmateriellet og budskapet i bildene. Derfor er det essensielt at kreativ brief og dronefoto møtes tidlig slik at de kan gå hånd i hanske om en felles historiefortelling. Pixerymedia opplever at det ligger et stort potensial i grunnlaget for prosjekters salgsbilder, der utsiktsfoto og andre dronebilder tas med en mangelfull fotobrief eller utføres separat fra visualisering av prosjektet. Et mørkt og tåkete eksteriørbilde kan bli fantastisk, men det krever en plan rundt budskap og fargespill som løfter bygget frem fra bakgrunnen eller behandler fasaden som kulisser […]
Read more » Siste sjanse for sommerbilder – bli en sparringspartner lenge før salgsstart

Ny bunn-notering for sekundærboliger rammer leiemarkedet

[…]Et fall på 5025 sekundærboliger når det demografiske boligbehovet tilsier et økt utleietilbud, er ganske dramatisk for Oslo. Mangelen på leieboliger forsterkes av Oslos lave studentboligdekning og leilighetsnormen som gjør det umulig å bygge for å møte etterspørselen etter små og rimelige boliger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Det er flere årsaker til at investeringslysten har falt i perioden. Noen har solgt under pandemien, men fallet er først og fremst utslag av en bevisst politikk med sterk prioritering av primærboliger og svekket marked for sekundærboliger. Insentivet til å investere i sekundærbolig er svekket av ekstra høy […]
Read more » Ny bunn-notering for sekundærboliger rammer leiemarkedet

Mekling i nybyggprosjekter – et uforløst potensial

[…]i å bruke mekling ved byggeprosjekter. Veldig mange kjenner ikke til at det finnes et slikt tilbud, eller er usikre på når det bør brukes. Som eiendomsmegler har man tillit hos begge parter, og en mulighet til å foreslå alternativ tvisteløsning gjennom mekling. For utbygger ligger det en stor verdi i å få kvittert ut krav som oppstår. Tvister tar tid og fokus bort fra verdiskapende arbeid, og offentlighet om saken kan skade omdømmet. En kjøper vil nesten alltid være opptatt av å få en rask løsning, og er som regel positive til å delta på et meklingsmøte. For forbrukerkjøpere […]
Read more » Mekling i nybyggprosjekter – et uforløst potensial

Viktige råd til boligkjøpere høsten 2022

[…]vær forberedt på konkurranse, men vær varsom med å gå utover prisrammen din. Gi aldri et bud du ikke er sikker på å kunne finansiere. Budet må være skriftlig, og det er bindende. For ytterligere informasjon kontakt: Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454 Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør NEF: 93094191 Vi oppfordrer også til å kontakte noen av våre lokalforeningsledere rundt om i landet for å høre deres vurderinger av de lokale boligmarkedene. Kontaktinfo til NEFs lokalforeningsledere finnes her. Om NEF: Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for eiendomsmeglere. NEF har 2800 medlemmer fordelt over hele landet, og ca. 80 […]

Småhusplanen: Reguleringsplan for småhus-områder i Oslo ytre by

[…]prosjekter som nå er avlyst. Bakgrunnen for plan- og bygningsetatens varsel om midlertidig forbud og nå vedtatt forbud mot tiltak er at man ønsker en annen utvikling for eiendommen eller området enn det nåværende reguleringsplan legger opp til. Hensikten med det et byggeforbud er å forsøke å hindre at de foreslåtte endringene skal gå tapt i løpet av tiden det arbeides med ny plan. Plan og bygningsetaten har mulighet til å bestemme at «oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter § 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet» ikke kan settes i gang før planarbeidet er ferdig, jf. […]
Read more » Småhusplanen: Reguleringsplan for småhus-områder i Oslo ytre by

To aktuelle saker fra Høyesterett

[…]av budet innen akseptfristen. Etter at akseptfristen var ute, kom det inn ytterligere, høyere bud.  Budgiveren som hadde gitt det tidligere budet som selger hadde meddelt megler at han aksepterte, fikk til slutt tilslaget med et bud på 150.000,- over dette. Tvistebeløpet i saken var differansen på 150.000 kroner. Saken dreier seg i sin kjerne om eiendomsmeglers rolle som mellommann, nærmere bestemt hvilke omsorgsforpliktelser megleren har overfor deltakere i budrunden i henhold til eiendomsmeglingsloven § 6-3 og § 6-10 jf forskriftens § 6-3. Høyesterett konstaterte at loven og forskriften klargjør at megleren skal ivareta begge parters interesser og sørge for […]