Search results for "bud"

Results 71 - 80 of 571 Page 8 of 58
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Forbrukerombudet om selvsalg: – Konsekvensene dersom noe skulle gå galt i salgsprosessen kan være store for begge parter

[…]har krav på budjournal ved kjøp uten megler, noe som gjør det vanskeligere å undersøke om budrunden ble gjennomført på korrekt måte. Etter budaksept må avtalen formaliseres i en kjøpekontrakt. Du skal selge en ordinær leilighet med IKEA-kjøkken og vestvendt balkong, det bør vel gå fint? Underveis oppdager kjøper noe som ser ut som soppvekst på en soveromsvegg, og krever at det skal tas forbehold i kontrakten om at dette ikke er ekte hussopp. Det kan være vanskelig for forbrukere uten juridisk kompetanse å formulere avtalevilkår på en god måte som ivaretar begges interesser. Konsekvensene dersom noe skulle gå galt […]
Read more » Forbrukerombudet om selvsalg: – Konsekvensene dersom noe skulle gå galt i salgsprosessen kan være store for begge parter

Budjournal

[…]en budjournal. Deltagerne i en budrunde kan få innsyn i journalen, på litt ulike vilkår. Alle bud i en budrunde skal gis skriftlig. Budgiverne må legitimeres seg. Det første budet sendes inn på budskjema – gjerne elektronisk. Deretter kan man øke budet sitt ved e-post eller SMS. Budjournalen dokumenterer budrunden Alle bud som kommer inn skal eiendomsmegleren skrives inn i en budjournal. I denne journalen skal det stå: Tidspunkt for når budet er mottatt Budgiverens navn, adresse og/eller telefonnummer Budets størrelse Eventuelle forbehold og tidspunktet for eventuelt bortfall av slike forbehold Akseptfrist Tidspunkt for avslag eller aksept Dermed blir budrunden […]

Kan jeg få se hvilke andre budgivere som var med i budrunden?

[…]budgiverne var?», er ofte spørsmålet jeg får. Her er svaret: Alle bud skal i journalen Alle bud i en budrunde skal nå gis skriftlig. Budgiverne må legitimeres seg. Det første budet sendes inn på budskjema – gjerne elektronisk. Deretter kan man øke budet sitt ved e-post eller SMS. Alle bud som kommer inn skal eiendomsmegleren skrives inn i en budjournal. I denne journalen skal det stå: Tidspunkt for når budet er mottatt Budgiverens navn, adresse og/eller telefonnummer Budets størrelse Eventuelle forbehold og tidspunktet for eventuelt bortfall av slike forbehold Akseptfrist Tidspunkt for avslag eller aksept Dermed blir budrunden dokumentert, og […]
Read more » Kan jeg få se hvilke andre budgivere som var med i budrunden?

Hva er «motbud» fra selger?

[…]betyr, og hvordan man skal forholde seg til det. Her følger en liten oppklaring:   Hva er motbud? Motbud er når selgere sier at «Du kan få kjøpe boligen for x millioner kroner». Altså at selgeren tilbyr interessenten å kjøpe boligen for en viss sum. Motbudet gis med en akseptfrist for den potensielle kjøperen. Motbud dukker stort sett opp mot slutten av en budrunde. Oftest som intiativ fra selger, men noen ganger etter initiativ fra kjøper. Les mer: Slik holder du hodet kaldt i budrunden SPØRSMÅL: Hvis du lurer på noe om budrunden,  boligkjøp eller  boligsalg, kan du ringe Forbrukerrådgiveren […]

Hva skjer i en budrunde når akseptfristen går ut?

[…]det er ikke slik at hvis akseptfristen går ut, så vinner umiddelbart den som har det høyeste budet. Budet må være akseptert av selgeren. Derfor er det tre ting som kan ha skjedd når akseptfristen går ut: budet er aksepteres av selgeren, avtale er inngått budet er avvist av selgeren, da er budgiver «fri» for den juridiske bindingen som budet har budet er hverken akseptert eller avslått, men «går bare ut» – ingen avtale er inngått Det er nok vanligere at bud bare går ut enn at de avslås. Akseptfristen går ut = ingen avtale Tilbake til spørsmålet i starten. […]
Read more » Hva skjer i en budrunde når akseptfristen går ut?

Ikke vis finansieringsbeviset i budrunden

[…]deg sjekke flere banker og sende søknader til flere banker på en gang. Les også: Regler for budgivning Ikke send finansieringsbeviset I budskjemaet blir du bedt om å skrive inn hvor mye som finansieres i lån, hvilken bank som gir lånet, og kontakt dit. Noen tenker sikkert at det er like greit å sende hele finansieringsbeviset. Men det er helt feil! For nå forteller du plutselig eiendomsmegleren – og dermed også selgeren – hvor mye penger du har til rådighet. Bli sittende med finansieringsbeviset selv, oppgi bankkontakt og telefonnummer. Så kan banken bekrefte at summene du sier fra er ok. Eiendomsmegleren […]

Bud er bindende, husk finansiering (eller forbehold)!

[…]forbehold om finansiering. Forbeholdet må tas skriftlig i budet, og være med ved hver skriftlig budforhøyelse. Men: bud med forbehold om finansiering blir ofte ikke vurdert av selgere. Man stiller i allefall veldig mye dårligere enn budgivere som har finansieringen i orden. Det gjelder særlig i områder der budrundene går fort, og det kreves hurtig avgjørelse. Tips: Her er det lurt å snakke med eiendomsmegleren, forklare situasjonen og be om råd i budrunden. Men husk altså at eventuelle forbehold uansett må være gitt skriftlig sammen med budet, og følge med i hver budforhøyelse. Det holder ikke at man har sagt […]
Read more » Bud er bindende, husk finansiering (eller forbehold)!

Kan selger avslå bud på prisantydning?

[…]de siste ukene har vært som dette: «Jeg var med i en budrunde i går og hadde høyeste bud. Jeg hadde budt 3 millioner kroner, som var prisantydning for boligen i annonseringen. Men selger aksepterte ikke dette budet. Eiendomsmegleren sa at de ville ha en ny visningsrunde. Er dette ok?»  SPØRSMÅL: Hvis du lurer på noe om boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling, kan du ringe Forbrukerrådgiveren på telefon 4000 01 02 for gratis rådgivning om regelverket. Les mer om forbrukerrådgiveren for bolighandelen her!   SVAR: Dette er i utgangspunktet ok. Selger kan velge å ha flere visningsrunder, og står fritt til […]

Bud, budgivning og budrunde

[…]har kommer frem til deg er bindende avtale inngått. SPØRSMÅL? Hvis du lurer på noe om budrunde eller budgivning, kan kan du ringe Forbrukerrådgiveren på telefon 4000 01 02 for gratis rådgivning om regelverket. Les mer om forbrukerrådgiveren for bolighandelen her!   Regler i forskrift Hvordan eiendomsmeglere skal opptre i en budrunde er omtalt i eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Der står det blant annet at eiendomsmegleren «skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og avpasse tempoet i salgsarbeidet til et nivå hvor oppdragsgiver og aktuelle interessenter kan sikres et forsvarlig grunnlag for sine handlingsvalg.»   Les mer: Regler […]

Forbrukerinformasjon om budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning Forbrukerinformasjon om budgivning – for utskrift. Reglene kan man også finne i denne artikkelen: Reglene for […]