Revidert løsøreliste gjeldende fra 1. januar 2020

Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund har den siste tiden arbeidet med revidering av Løsørelisten.

Den reviderte listen er nå klar, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Det er gjort en del endringer i listen, både i den innledende teksten og den punktvise oppramsingen. Endringene er hovedsakelig gjort på bakgrunn av innspill fra bransjen.

Under følger en gjennomgang av de viktigste endringene i listen:

  1. Hvitevarer

I den nye listen medfølger hvitevarer kun dersom dette er spesielt angitt i salgsoppgaven. Dette er en vesentlig endring fra tidligere liste, der alle hvitevarer på kjøkken skulle medfølge enten de var integrert eller ikke.

Megler må nå angi hvilke hvitevarer som skal medfølge boligen ved salg, herunder om integrerte hvitevarer skal medfølge. Dersom det ikke er angitt at noen hvitevarer skal medfølge ved salget, skal også integrerte hvitevarer fjernes før overtakelse.

Megler må være særlig oppmerksom på bildebruk i annonseringen, slik at man ikke gir et uriktig inntrykk av om hvitevarer skal medfølge eller ikke.

2. Garderobeskap

Det er nå presisert at all innredning i garderobeskap, både løs og fast skal medfølge.

3. Smarthusløsninger

Det er inntatt et nytt punkt om smarthusløsninger. Smarthusløsninger med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l. samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystemer, f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer montert i sokkel medfølger ikke.

4. Utendørs innretninger

Punktet som i den tidligere løsørelisten omhandlet bl.a. flaggstang heter nå utendørs innretninger, og har fått et noe endret innhold. Guidekabel/avgreningskabel til robotgressklipper skal medfølge, men robotgressklipper og ladestasjon medfølger ikke.

5. El-bil lader

Det er inntatt et nytt punkt om el-billader. Den skal medfølge uavhengig av hvor laderen er montert.

5. Solcelleanlegg

Det er inntatt et nytt punkt om solcelleanlegg. Solcelleanlegg og tilhørende teknisk infrastruktur skal medfølge.

6. Olje/parafinfat

Punktet om at olje- og parafinfat inkludert eventuell beholdning av parafin/fyringsolje skal medfølge boligen er fjernet fra listen.

Bakgrunnen for dette er at det fra 1. januar 2020 er forbud mot å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger. Dersom det er en olje- eller parafintank på eiendommen må megler gi informasjon om dette i salgsoppgaven, herunder informasjon om forbudet og tømming og eventuell fjerning av tanker. Informasjon om dette hører derfor ikke naturlig inn i løsørelisten lenger.

7. Nøkler

Det er nå presisert i eget punkt at samtlige nøkler til eiendommen skal medfølge. Låses boder, uthus el. med hengelås skal lås og nøkler medfølge.

Andre endringer:

Punktet om boligalarm er tatt ut, da flertallet av alarmsystemer tilhører alarmselskapene. Det er da unaturlig at dette som utgangspunkt skal følge boligen, da det forutsetter at kjøper og alarmselskapet inngår avtale om fortsatt leie av utstyret.

I punktet om brannstiger og branntau er det presisert at løse stiger ikke medfølger.

Listen er tilgjengelig hos Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, Eiendom Norge og NEF.
Listen kan også fås med spor-endring fra forrige versjon på forespørsel.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk den nye listen fra 1. januar 2020.

Vi takker for gode innspill fra bransjen, og håper at den nye listen vil bidra til færre uenigheter om løsøre og tilbehør.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no