Økning i antall førstegangskjøpere

Denne rapporten dokumenterer kvartalsvis utvikling i antall førstegangskjøpere og antall sekundærboliger i Q3 2019.

Rapporten som er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita, viser blant annet:

  • hvor mange førstegangskjøpere det er
  • om de blir flere eller færre
  • om de blir eldre eller yngre
  • hva slags boligtyper de kjøper
  • regionale forskjeller

Og i for hold til sekundærboliger:

  • beholdningen av sekundærboliger
  • andelen sekundærboligene utgjør av samlet boligmasse
  • hva slags boliger som benyttes som sekundærbolig
  • regionale forskjeller ned til bydelsnivå for de fem største byene

Økning i antall førstegangskjøpere

I 2017 kom boliglånsforskriften, som ved å stille særskilte krav til blant annet egenkapital og inntekt i første omgang bidro til å begrense førstegangskjøpernes handlingsrom. En klar prisnedgang gjennom 2017 kan ha bidratt til at mange ble sittende på gjerdet. Utover i 2018 stabiliserte boligmarkedet seg igjen og syntes etter hvert å være rimelig godt balansert.

Antallet førstegangskjøpere økte klart, særlig mot slutten av året. Denne utviklingen fortsatte inn i 2019, og 3. kvartal i år var det sterkeste tredjekvartalet siden 2010. Boliglånsforskriften bidrar nå til å dempe boligprisene, som gjør det enklere å etablere seg i boligmarkedet, selv om kravene til inntekt og egenkapital utgjør effektive begrensninger for en del. Med utsikter til meget moderat boligprisvekst framover, er det duket for en videre økning i antall førstegangskjøpere framover.

Antallet sekundærboliger øker i Oslo

Både i antall og målt som andel av totale boliger falt sekundærboliger fra 2014 til 2016 da den norske økonomien var i en oljedrevet konjunkturnedgang, for deretter å øke igjen fra 2017 i tråd med at økonomien gikk inn i en ny konjunkturoppgang. Denne utviklingen fortsatte gjennom 2018 og hittil i 2019. I 3. kvartal 2019 var sekundærboligandelen i Oslo 17,5 prosent.

Rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse basert på tall fra Ambita.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no