Search results for "overtakelsesprotokoll"

Results 1 - 10 of 17 Page 1 of 2
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | All

Overtakelsesprotokoll

[…]og kjøper bli enige om en kompensasjon, for eksempel for dårlig vasking. Dette skriver man inn i overtakelsesprotokollen. Kompensasjonen blir avregnet av eiendomsmegleren ved oppgjøret. (Selger kan også få mulighet til å rette opp for eksempel dårlig vask ved å vaske på nytt, se mer om flyttevask her.) Kjøper har også mulighet til ensidig å holde tilbake penger hvis man ikke er fornøyd. Det må også noteres i overtakelsesprotokollen. Da heter det at kjøperen bruker sin tilbakeholdsrett. Når man holder tilbake penger slik, blir pengene stående på meglers klientkonto. Denne retten bør brukes med forsiktighet, og før man bruker den […]

Kjøpers reklamasjon ved overtakelse av nyoppførte boliger

[…]dersom det avdekkes negative avvik i tiden mellom overtakelse og tinglysning, altså etter at overtakelsesprotokoll er skrevet og signert. Denne muligheten har ikke kjøper ved salg etter avhendingsloven, i de tilfeller er det signering av overtakelsesprotokollen som utgjør skjæringstidspunktet for instruksjonsretten. Når det gjelder andre avvik, som først avdekkes etter at overtakelse er gjennomført, fremgår det av bustadoppføringslova § 30 1. ledd at kjøper må gjøre gjeldende mangler innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha vært oppdaget.. Den relative reklamasjonsfristens lengde, «rimelig tid», er normalt sett ansett for å være om lag 2 måneder. Utgangspunktet for […]
Read more » Kjøpers reklamasjon ved overtakelse av nyoppførte boliger

Nye utgaver av standard leieavtaler

[…]av hvor lang forsinkelsen er. 2.7 Andre endringer Det er utarbeidet forslag til skjema for overtakelsesprotokoll som et vedlegg til kontrakten. Tvister i forbindelse med tilbakeleveringen av leieobjektet ved leieforholdets opphør skyldes ofte uenighet om leieobjektets tilstand ved oppstart av leieforholdet. Det er derfor viktig at leieobjektets tilstand per overtakelse dokumenteres nøye ved en grundig overtakelsesprotokoll, gjerne vedlagt bilder. I forbindelse med endret bruk og fremleie er det nå presisert at opprettholdelse av eiendommens leietakersammensetning skal anses som saklig grunn for utleier til å nekte endret bruk og fremleie. Det er utarbeidet en ny bestemmelse om depositum, som i større […]

7 spørsmål og svar om overtakelse av bolig

[…]at kjøperen kompenseres på dette ved at man blir enige om en sum i prisavslag. Dette skrives i overtakelsesprotokollen, og så vil eiendomsmeglerens oppgjørsavdeling avregne dette ved oppgjøret. Det kan også holdes tilbake penger, enten at man er enige om tilbakehold, eller at kjøperen holder tilbake penger ensidig. Dette må også noteres i overtakelsesprotokollen. Husk at tilbakehold ikke løser selve problemet, tilbakehold betyr bare at en viss sum penger skal bli stående på konto hos eiendomsmegleren slik at overtakelsen kan gjennomføres. Etter dette må selgeren og kjøperen bli enige om løsningen på selve problemet. Les mer: Tilbakehold – tilbakeholdsrett NB: Tilbakeholdsretten […]

Overtakelse av bolig etter bustadoppføringslova

[…]samt å føre protokoll. Dessuten har Standard Norge egne blanketter med maler for overtakelsesprotokoller og mangellister, som kan benyttes for å sikre ryddig protokollføring. Hva bør protokollen inneholde? Overtakelsesprotokollen bør inneholde opplysninger om: Tidspunktet for overtakelse Hvem som deltok på overtakelsesforretningen Fremlagte dokumenter, som ferdigattest, bruksanvisninger, o.l. Partenes signatur I tillegg må protokollen angi partenes anmerkninger, eksempelvis: Om forbrukeren nekter å overta boligen med tilhørende begrunnelse Mangler som påvises, med vedlagt mangelliste Hvorvidt entreprenøren aksepterer eller bestrider manglene Frist for utbedringsarbeider og eventuelle gjenstående arbeider Eventuelt tilbakeholdt beløp Eventuell deponering av omtvistet beløp   Altfor ofte uttrykker ikke protokollene hva […]
Read more » Overtakelse av bolig etter bustadoppføringslova